^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Strona Główna


 
MONITORING POWIETRZA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza nowy zakres wartości progowych dla ozonu. Progi klas Indeksu dla pozostałych zanieczyszczeń nie ulegają zmianom. Zakresy przedstawione są w poniższej tabeli i odnoszą się do stężeń 1-godzinnych.

Zachęcamy do pobrania aplikacji "Jakość powietrza w Polsce" oraz do aktualizacji aplikacji!CIEKAWE POPOŁUDNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU -
WRZEŚNIOWE POMYSŁY NA KREATYWNE ZABAWY Z DZIEĆMI.

W naszym przedszkolu zabawa i zajęcia edukacyjne nie kończą się wraz z podaniem obiadu. Godziny popołudniowe to czas na głośne czytanie, działalność plastyczno-konstrukcyjną, wyrażanie ekspresji, rozwijanie kreatywności, inicjatywy i samodzielności.
Dzieci nie chcą się nudzić, ale czerpać radość z każdej chwili spędzonej
z rówieśnikami.

"ŻEGNAJ LATO!".

Żegnajcie  łąki, lasy, jeziora i  morze ! Skończyła się wakacyjna pora, czas zachować nasze letnie wspomnienia. Najprościej przywołać letnie obrazy za pomocą pracy plastycznej.

Zaczęliśmy od przedstawiania tego  co kojarzy się nam najbardziej z letnią porą roku .
I wyszło na to, że słoneczko.

 Grupa "Pszczółki" ochoczo zabrała się do pracy, a było co robić. Najpierw ćwiczyliśmy palce formując z bibuły kuleczki, które posłużyły do wypełnienia konturu słońca. Później dzieci tworzyły promienie odbijając  swoje dłonie. Na koniec słońce wzbogaciło się o oczy
i wspaniały uśmiech, który został wykonany  z plastikowych zakrętek.


"SŁUCHAMY DŹWIĘKÓW".

Podczas zajęć popołudniowych starszaki starają się wyciszyć, gdyż w przedszkolu panuje poobiedni odpoczynek. To dobry moment do ćwiczeń słuchowych w których cisza odgrywa duże znaczenie. Doskonaliliśmy słuch fonemowy określając źródła dźwięku. Skupialiśmy uwagę na dźwiękach wydobywających się przy wrzucaniu plastikowej piłeczki do różnych dzbanków - plastikowego, blaszanego i szklanego. Nasłuchiwaliśmy w ciszy, jakie dźwięki słychać, gdy kulka wpada do kolejnych pojemników. Wybrane dziecko siadało tyłem i odgadywało, do którego pojemnika została wrzucona piłka.

 
"PUNKTY".

Dzieci z grupy "Sowy" podczas zajęć rozwijały swoją intuicję geometryczną. Najpierw zastanawialiśmy się co kryje się pod pojęciem "punkt", a następnie za pomocą instrumentów perkusyjnych próbowaliśmy przedstawić "punkt" za pomocą dźwięku i wymyślonego ruchu ciała. Na koniec używając patyczków do uszu i farby w koreczku na kartce ze skserowanym samochodem o mało widocznym konturze obrysowywaliśmy kontur samochodu.

      Wydarzenia kulturalno - edukacyjne w przedszkolu
                                Październik  2019 r.

 •  Realizacja projektów edukacyjnych:                                                                   "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"- międzynarodowy projekt mający na celu rozwijanie czytelnictwa - podsumowanie                                                                "Edukacja regionalna- kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym" - wzbogacenie wiadomości na temat naszego kraju i regionu .
 •   Realizacja innowacji pedagogicznych:                                                                Innowacja z j. angielskiego "Learn how to draw", Innowacja "Matematyka na wesoło", Innowacja "Grafomotoryka - zabawy dla smyka", Innowacja "Kolorowy świat sylabek".
 • Zajęcia otwarte dla rodziców - na zajęcia zaprasza Pani Edytka z grupy "Sowy"   i    Pani Iwonka z grupy "Pszczółki".
 • Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci - Spotkanie z policjantem. -                         8.10.2019 r.  godz. 9.30.
 • Teatr w przedszkolu - "PIĄTA STRONA ŚWIATA" -  spektakl w wykonaniu teatru "KALEJDOSKOP".                                                                                           
 • Pierwszy tegoroczny numer gazetki przedszkolnej "Twój Przedszkolak".
 • Spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci Panią Izabelą Michta,  zorganizowane we współpracy z Gminną biblioteką Publiczną w Goczałkowicach - Zdroju. - 22.10.2019 r. godz. 10.45
 • Koncert DZIECIĘCEGO ZESPOŁU REGIONALNEGO ze Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka w grupie najmłodszej, z udziałem zaproszonych gości. - 29.10.2019 r. godz. 10.00
                                   

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2019/2020:

 • Innowacja z j. angielskiego "Learn how to draw".
 • Innowacja "Matematyka na wesoło".
 • Innowacja "Grafomotoryka - zabawy dla smyka".
 • Innowacja "Kolorowy świat sylabek".   Opisy innowacji znajdują się na naszej stronie                             w    zakładce: "INNOWACJE".

PROJEKT EDUKACYJNY:
"Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

Akcja "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.

     Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest wydawnictwo "MAC" we współpracy z wydawcą miesięcznika "Bliżej Przedszkola". O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba wydawnictwo "Dwukropek". Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej - Misiowa Mama.

     Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Cele szczegółowe to: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,  wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocja przedszkola, rozwijanie współpracy między nauczycielami. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. W tym roku w projekcie uczestniczyć będzie grupa "Sów", a naszą grupową maskotką będzie miś Lotek, który patronował zeszłorocznej edycji projektu. Naszą przygodę z Misiem zaczynamy od modułu "Mały Miś - czytające Przedszkolaki". Miś "Lotek" będzie miał dzienniczek, w którym będę prosiła rodziców o wpisanie tytułu utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek, albo odrysują swoją rączkę (praca w domu). Po raz kolejny dołączyliśmy do grona "zmisiowanych" - mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić razem z Lotkiem również w tym roku szkolnym.

Anna Szmajduch"Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki,

lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej,

która stanowi o przyszłości i wielkości narodu".

Jerzy Waldorff

 

PROJEKT EDUKACYJNY:
"Edukacja regionalna - kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym"

Regionalizm jest elementem wychowania patriotycznego dzieci. Podczas rozwijania postaw patriotycznych w młodym człowieku kształtują się pozytywne cechy osobowości, wzbogaca i utrwala on wiedzę o swoim kraju i regionie a przede wszystkim tworzą się więzi emocjonalne z rodziną, najbliższym otoczeniem oraz Ojczyzną. Najważniejszym miejscem w którym dziecko poznaje pierwsze informacje o świecie, uczy się zasad moralnych, którymi będzie się kierowało w dalszym życiu jest dom rodzinny. Każda rodzina posiada swoją odrębność kulturową, podczas wielu codziennych wydarzeń dziecko w sposób naturalny poznaje panujące zwyczaje, kultywowane obrzędy związane z obchodami świąt czy rocznic. Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci ma wielopokoleniowość rodzin. Wzrastając w takich rodzinach, stają się one bezpośrednimi odbiorcami wspomnień i opowiadań rodziców i dziadków, a słuchając ich, uczestniczą w wydarzeniach historii z życia członków swojej rodziny.

Wprowadzenie projektu przyczyni się do wzbogacenia wiadomości na temat naszego regionu i kraju, poznania własnej kultury i dziedzictwa historycznego, wzmocni więzi rodzinne a omawianie i przeżywanie najbardziej powszechnych obyczajów stanie się dla naszych podopiecznych niezapomnianymi przeżyciami ,na które będą z niecierpliwością czekały każdego roku. Chcemy ukształtować pokolenie świadomych swych możliwości i powinności obywateli kraju i naszej "małej ojczyzny".

Projekt "Edukacja regionalna - kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym" jest naszą odpowiedzią na zmieniający się styl życia i poszukiwanie pracy z daleka od domu, często za granicą, co skutkuje rozluźnieniom związków uczuciowych z miejscem zamieszkania oraz brakiem obchodzenia świąt narodowych czy kultywowaniem regionalnych tradycji.

Na podstawie wieloletnich obserwacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłyśmy, iż wszelkie działania związane z regionalizmem i tradycjami naszego regionu wykazują, że wiedza dzieci jest bardzo zróżnicowana i nie spójna (uwidaczniają się obce wpływy), a przecież aby trwać w tradycji i ją kultywować trzeba coś o niej wiedzieć. Natomiast wiadomości patriotyczne wymagają ciągłego utrwalania, ponieważ treści te są dla przedszkolaków trudne. Dlatego też główną przyczyną opracowania projektu była potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego oraz wpływu tego środowiska na tożsamość dziecka. Środowisko z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie, stanowi ważny składnik integracji europejskiej, sprzyja zakorzenieniu się w tzw. Małej Ojczyźnie, a wzorce, które czerpiemy z domu rodzinnego kształtują naszą osobowość.

Stworzony projekt pozwolił nam zebrać informacje i materiały oraz opracować plan działania, dzięki któremu będziemy mogły w systematyczny, ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób zapoznawać nasze dzieci z tradycjami naszego narodu i regionu, z piękną mową ojczystą i gwarą, zabytkami Polski i naszego regionu, ze sławnymi Polakami oraz lokalnym środowiskiem. 

Aby urozmaicić pracę z dziećmi proponujemy ciekawe rozwiązania ,jak również te znane połączone ze sobą w różnych kombinacjach. Przedszkolaki będą uczyć się śląskiej gwary, spotykać z ciekawymi mieszkańcami Goczałkowic, zwiedzać okoliczne zabytki i poznawać ich historię, będą przygotowywać i degustować śląskie potrawy. Podczas realizacji projektu będziemy wykorzystywać niestandardowe i ciekawe pomoce dydaktyczne. 

Projekt wdrażany będzie w odpowiedniej atmosferze, dzieci zostaną otoczone życzliwością, wyrozumiałością dla swoich potrzeb, chęcią niesienia pomocy i cierpliwością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola, rówieśników oraz zapraszanych gości. Wszystko, co zawiera projekt odpowiada naturalnemu poziomowi rozwoju dziecka a przy jej wdrażaniu wykorzystamy posiadaną bazę materialną.

Plan działań projektu przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych. Czas projektu obejmuje rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020 .

 Działania odbywać się będą zgodnie z opracowanym kalendarzem podczas zajęć wychowawczo - dydaktycznych i uroczystości przedszkolnych. Realizacja treści polegać będzie na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych przy wykorzystaniu środków dydaktycznych stwarzających optymalne, naturalne sytuacje.

 Niniejszy projekt  ma na celu kształtowanie u dzieci właściwych postaw społecznych i patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji regionu śląskiego zarówno na placówce przedszkolnej jak i w domach rodzinnych.

 

                                                                                            Małgorzata WładarzMonitoring powietrza

Zgodnie z zaleceniem Departamentu Edukacji
dotyczącym monitorowania norm zanieczyszczeń powietrza
uprzejmie informujemy, że w naszym przedszkolu,  w zewnętrznej  gablocie głównej

oraz na gazetce w wysokim budynku, podawane są aktualizowane codziennie
informacje  dotyczące jakości powietrza.

Jeżeli wystąpi wysoki  poziomu zanieczyszczeń, dzieci nie będą przebywały na zewnątrz.
Aktualna jakość powietrza w Goczałkowicach - Zdroju
 podawana jest na stronach internetowych:

https://powietrze.goczalkowicezdroj.pl/
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/pl/
http://www.pless.pl/monitoring-jakosci-powietrza-on-line-pszczyna  
Drodzy Rodzice.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej nowej  zakładki na stronie internetowej
pt. " 100 LAT NIEPODLEGŁEJ".
Prezentuje ona w jaki sposób nasze przedszkole świętowało
tę wyjątkową rocznicę.Reportaż filmowy ze wspólnego śpiewania hymnu  w ramach akcji
"REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"
można obejrzeć na naszym facebooku.


80-lecie Wychowania Przedszkolnego
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój