^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Strona GłównaEdukacja językowa w naszym przedszkolu -
projekt edukacyjnyJuż rozpoczęliśmy realizację  projektu z j. angielskiego organizowanego przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola"- pierwsza część pt. "Little Ant Goes to London".
Świetnie bawiliśmy się w towarzystwie królewskiej pary. Poznaliśmy wybrane aspekty kultury brytyjskiej i ciekawe miejsca Londynu.
Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://blizejprzedszkola.pl/album-5411,podroz-do-londynu


                        
              Wydarzenia kulturalno - edukacyjne w przedszkolu
październik 2016

  1. Jesteśmy bezpieczni - spotkanie z przedstawicielem policji - 4.10.2016 r. godz. 9.30
  2. Cała Polska Czyta Dzieciom - ŚWIATOWY DZIEŃ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI - 5.10.2016 r.
  3. Pierwszy tegoroczny numer gazetki "TWÓJ PRZEDSZKOLAK"
  4. Zajęcia otwarte:                                                                                                     Niski budynek - grupa "Pszczółki"- na zajęcia zaprosi Pani Ania                                Wysoki budynek - grupa "Wiewiórki" - na zajęcia zaprosi Pani Ola
  5. Teatr w przedszkolu "WYPADKI KRYSI NIEZAMĄDREJ"- 18.10.2016 r. godz. 9.30
  6. Zebrania z rodzicami - podsumowanie diagnozy i obserwacji wstępnej - 26.10-31.10.2016 r. wg ustaleń w grupach


                                                   

"PROJEKTY EDUKACYJNE"
realizowane w całorocznej pracy przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017

"Mali odkrywcy" - przez
doświadczenia i eksperymenty poznajemy najbliższe środowisko i świat"
Autorzy: Małgorzata Władarz, Agata Bajbuła

Projekt edukacyjny, realizowany od 2013 roku, został znowelizowany zgodnie z ustaleniami wypracowanymi przez zespół ewaluacyjny do spraw projektów edukacyjny i w tym roku obejmuje zagadnienia związane z PRAWAMI DZIECKA.
Celem naszego wspólnego działania będzie stworzenie klimatu dla podejmowania przez dziecko różnych działań wypływających z jego własnej woli, ciekawości, motywacji wewnętrznej. Damy im dużo swobody do własnych poszukiwań i eksperymentowania. Zarazem zadbamy o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, w tym potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.


"Uczę się rysować - projekt edukacyjny rozwijający sprawności manualne dzieci
Autor: Edyta Smejkal

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat ilustracji poprzez naukę prostych rysunków na bazie koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta. W ciągu całego roku szkolnego planuję organizowanie zajęć wychowawczo - dydaktycznych podczas których, dzieci będą wykonywać różne ćwiczenia manualne, przy użyciu takich narzędzi jak: kredka, ołówek, pisak. Będę zwracać przy tym uwagę na właściwe zachowanie proporcji i kolorystyki.

Prowadzenie szeregu działań podejmowanych przez nauczyciela, powinno być wspierane przez środowisko rodzinne. Wskazanym jest, aby rodzice zaopatrzyli swoje dzieci w materiały potrzebne do realizacji założonych celów.


Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój