^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Bezpieczeństwo

 " I  MALUCHY I STARSZAKI TO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI"


  Okres przedszkolny to czas ,w którym w znacznym stopniu kształtuje się osobowość dziecka oraz jego samodzielność. Dlatego do zadań nauczycieli , rodziców należy wyposażyć dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń , unikania ich oraz radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach . Nigdy nie wiadomo co może przydarzyć się w domu, na podwórku lub na wakacjach. Aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka , a także swoje,  warto już od najmłodszych lat uświadamiać mu, że jest w stanie pomóc w wielu sytuacjach , znając numery alarmowe.
Co roku  nasze przedszkole podejmuje działania , wpływające na podniesienie bezpieczeństwa  dzieci . Mają one na celu bezpieczne i kulturalne zachowywanie się dzieci w przedszkolu, domu i na drodze. Dzieci uczą się przestrzegania zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń ze strony zwierząt i innych ludzi. Ważnym zagadnieniem jest także uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych.

 Realizujemy tematykę dotyczącą:

  • zachowania bezpieczeństwa w domu, na podwórku , w przedszkolu ;
  • poznawania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ulicach i ich przestrzegania ,
  • zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi;
  • uświadomienia dzieciom , jakie grożą niebezpieczeństwa przebywania w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji czy zwierząt ;
  • poznania sposobów zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ;
  • dbałości o higienę, propagowanie zdrowego trybu życia ;

  Jest ona  realizowana  podczas sytuacji wychowawczych, zabaw edukacyjnych, inscenizacji teatralnych oraz wycieczek. Omawiając tematy dotyczące niebezpiecznych zabaw i niebezpiecznych sytuacji , dzieci mają możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami , zaczerpniętymi z zabaw, ze swoich obserwacji. Swoją wiedzę dzieci przedstawiają również w formie plastycznej. Stosując metody twórczego myślenia opracowywane są wraz dziećmi zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu, na placu zabaw, zachowań wobec nieznajomych ludzi i zwierząt,  poruszania się po drogach i ulicach.

Realizując szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa współpracujemy z Policją oraz ze   Strażą Pożarną.

29 kwietnia 2013 r. w naszym przedszkolu została zorganizowana impreza podsumowująca nasze działania pod hasłem: " I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki". Jak właściwie zachować się na drodze, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, co zrobić w przypadku ataku psa i jak postępować w kontaktach z nieznajomymi ? Na  te  i inne pytania odpowiadały dzieci ze wszystkich grup wiekowych . Należy przyznać , że dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa w domu i na drodze , umiejętnością  zachowania się w sytuacjach trudnych,   takich jak spotkanie z nieznajomym - obcym, a także znajomością numerów alarmowych. Wszystkie dzieci  otrzymały  światełka odblaskowe  , książeczki  lub zakładki .

Na zakończenie imprezy dzieci przypomniały i utrwaliły zasady bezpiecznego przedszkolaka .     

 

ZASADY  BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA.

Każdy przedszkolak powinien bawić się bezpiecznie i działać rozsądnie.

 

ZASADA 1 : "UWAGA  ,PALI SIĘ"  - kiedy przedszkolak zauważy pożar w okolicy, u sąsiada, w swoim domu to dzwoni do Straży Pożarnej podając numer 998, albo dzwoniąc z telefonu komórkowego podaje numer 112.

ZASADA  2 : "BIEDNE ZWIERZĘTA" - bezpieczny przedszkolak nie dotyka obcych zwierząt, bo wie, że mogą być chore, groźne dla otoczenia.

ZASADA 3 : "STRZELAJ GOLA" - każdy wie, ze gra w piłkę jest świetną zabawą, ale jeśli będzie bawił się zbyt blisko drogi może być przyczyną wypadku lub sam ulegnie wypadkowi. Bezpieczne przedszkolaki bawią się na placu zabaw lub boisku szkolnym.

ZASADA  4 : "PAŁKA  ZAPAŁKA  DWA  KIJE" - każdy przedszkolak wie, ze nie należy się bawić zapałkami, bo można spowodować pożar.

ZASADA  5 : "TABLETKI, DRAŻETKI " - lekarstwa mają różną postać, czasami wyglądają jak cukierki. Bezpieczny przedszkolak nie leczy się sam. Jeśli się źle czuje informuje o tym dorosłych.

ZASADA 6  : "PANI NIE JEST MOJĄ CIOCIĄ, PAN NIE JEST MOIM WUJKIEM" - bezpieczny przedszkolak jest bardzo ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, unika z nimi rozmów. Nigdy nie podaje im swojego adresu, nie wsiada z nieznajomymi do samochodu.

ZASADA 7 : "UWAGA! WYPADEK" - przedszkolak potrafi pomóc poszkodowanemu, wzywa pogotowie ratunkowe, umie przecież korzystać z telefonu. Wybiera numer 999 i informuje pogotowie ratunkowe o zaistniałej sytuacji.

ZASADA 8: "UWIELBIAM ZABAWY W WODZIE" - bezpieczny przedszkolak wie, że nie każde miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, a które mogą stać się przyczyną trwałego kalectwa. Bezpieczny przedszkolak kąpie się w miejscach do tego przeznaczonych, wyłącznie pod opieką dorosłych.

Mamy nadzieję, że nasze dzieci opuszczające przedszkole mają wiadomości i umiejętności przydatne do pokonywania trudnych sytuacji.

 

 

Zredagowała : Małgorzata Władarz
Nauczyciel Publicznego Przedszkola nr
2

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój