^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik edukacyjny

ŻEBY DZIECIOM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ -

SPOSOBY MOTYWOWANIA DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

           

Twórczość towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów. To dzięki niej zmieniał się nasz świat, powstawały dzieła sztuki i wynalazki. Dziecko w sposób naturalny jest twórcą. Można to stwierdzić obserwując swobodną zabawę dziecka. Dziecko przetwarza przedmioty, które mogą stać się dla niego domem, pałacem, rakietą w zależności od jego twórczej wyobraźni. Twórczość plastyczna dziecka to także forma zabawy. Rysując, dziecko może przedstawić swoje marzenia i zmieniać rzeczywistość, jednocześnie rozwijając swoją wyobraźnię i doskonalić swoją sprawność manualną. Aktywność twórcza to działania spontaniczne, samodzielne, wynikające z ciekawości, poznawania. Przynoszą one nowe dla dziecka odkrycia i jednocześnie przyczyniają się do jego poznawczego i emocjonalnego rozwoju.

Czytaj więcej...

Wychowanie patriotyczne w rodzinie

 

Niektórym rodzicom określenie patriotyzm wydawać się może przestarzałe i niemodne, ale muszą pamiętać, że w dobie powszechnej globalizacji, gdy następuje zanik przejrzystej hierarchii wartości i upadek autorytetów, wprowadzających harmonię wśród tego, co ważne, a co nieistotne, dziecko może mieć problem ze zrozumieniem słów i określeń: Polak i moja Ojczyzna - Polska.

Rodzina - chociaż najważniejsza   nie wystarczy i nie może zaspokoić wszystkich potrzeb czy aspiracji. Potrzebna jest również więź, która związana jest z narodem oraz z ojczyzną, w której przyszliśmy na świat i której los w jakimś stopniu wszyscy dzielimy. Poczucie wspólnoty z własnym narodem jest czymś wrodzonym, spontanicznym.

Czytaj więcej...

"Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w przedszkolu"

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny
okres w rozwoju człowieka.
Jest to czas, w którym kształtują się
jego nawyki, w tym czytelnicze.

W ostatnim czasie wiele mówi się o potrzebie czytania dzieciom książek. W dobie telewizyjnych kreskówek i gier komputerowych zapomina się, że słuchanie bajek sprawia dzieciom nie tylko ogromną przyjemność, ale rozwija wyobraźnię, wzbogaca jego słownictwo, sferę przeżyć, pozwala zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Telewizja wyparła książkę i bezpośrednie kontakty rodziców z dziećmi. Aby dziecko nauczyło się w mądry i umiarkowany sposób korzystać z telewizji musi od najmłodszego wieku otrzymywać alternatywę w postaci innej atrakcyjnej formy spędzania czasu ? czytanie. Warto poświęcić czas na czytanie dziecku, bo jak powiedział Jan Brzechwa "przez odpowiednią literaturę kształtuje się smak czytelnika, a właśnie chęć korzystania z książek jest miarą powodzenia w nauce i w życiu dorosłym"

.                                                               

Czytaj więcej...

"Jak ułatwić dziecku kontakt z książką"

         Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku.  Troska o zapewnienie bytu i zabieganie rodziców spowodowały, że coraz rzadziej rozmawiają ze swoimi dziećmi, które wychowują się w coraz uboższym językowo środowisku. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język lecz obraz. Efektem  tego jest coraz gorsza znajomość języka przez dzieci, który przecież jest narzędziem myślenia. Jeżeli dziecko ma trudności z językowym porozumiewaniem się, to i jego myślenie jest zaburzone. Przy zaburzonym myśleniu pojawiają się kłopoty w nauce, trudności w szkole, a także w późniejszym życiu.  Żyjemy w atmosferze pośpiechu,  męczy nas nadmiar informacji. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora. Jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu.  A może jednak warto sięgnąć po książkę ?

       

Czytaj więcej...

EDUKACJA  REGIONALNA W PRZEDSZKOLU

 

"(...) Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli

swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając

znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą

bogatą tradycję młodemu pokoleniu".

Jan Paweł II

 

Sopot, 5 czerwca 1999 r

Czytaj więcej...

Cechy skutecznego wychowania do rekreacji ruchowej

 

Styl życia rodziców wpływa na wyrabianie nawyków uprawiania ćwiczeń, zabaw ruchowych i sportów przez dzieci, które uczestnicząc we wspólnych zajęciach w czasie wolnym obserwują zachowania rodziców. Jednak na dziecko łatwiej wpływa przykład matki niż ojca, gdyż łączą je z matką silniejsze więzy (Pośpieszyl 2002), a okres dzieciństwa tradycyjnie uważany za decydujący o dalszym rozwoju daje dużą szansę na realizację edukacji zdrowotnej poprzez aktywne wykorzystanie czasu wolnego w rodzinie.              Kreatywna rola matki w procesie wychowania do czasu wolnego i aktywności ruchowej jest ważnym zadaniem w realizacji macierzyństwa, bowiem macierzyństwo nie wyraża się jedynie w wydaniu dziecka na świat, ale również w jego wychowaniu. Jest posługą wychowawczą wobec dziecka. Wychowanie do aktywności ruchowej jest jedną z trudniejszych sztuk i wymaga szczególnej troski i współdziałania ze strony kobiet, bowiem na nich ciągle jeszcze spoczywa ciężar obowiązków wychowawczych w rodzinie. Trzeba samemu być, by móc drugiego współtworzyć. Wychowywać - to kształtować harmonijnie człowieka, przekazywać wartości. Przekazuje się je nie tylko słowem, ale przede wszystkim własnym przykładem. To matka najczęściej jako wzór osobowy wpływa na formowanie postaw dzieci wobec różnych przejawów życia, w tym zdrowia i rekreacji fizycznej. Matka jest przewodniczką dla pierwszych kroków dziecka, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na jego dalszej drodze życia.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój