^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik edukacyjny

"Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w przedszkolu"

 

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny
okres w rozwoju człowieka.
Jest to czas, w którym kształtują się
jego nawyki, w tym czytelnicze.

W ostatnim czasie wiele mówi się o potrzebie czytania dzieciom książek. W dobie telewizyjnych kreskówek i gier komputerowych zapomina się, że słuchanie bajek sprawia dzieciom nie tylko ogromną przyjemność, ale rozwija wyobraźnię, wzbogaca jego słownictwo, sferę przeżyć, pozwala zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Telewizja wyparła książkę i bezpośrednie kontakty rodziców z dziećmi. Aby dziecko nauczyło się w mądry i umiarkowany sposób korzystać z telewizji musi od najmłodszego wieku otrzymywać alternatywę w postaci innej atrakcyjnej formy spędzania czasu - czytanie. Warto poświęcić czas na czytanie dziecku, bo jak powiedział Jan Brzechwa "przez odpowiednią literaturę kształtuje się smak czytelnika, a właśnie chęć korzystania z książek jest miarą powodzenia w nauce i w życiu dorosłym"

Ważnym okresem kiedy książka nabiera szczególnego znaczenia jest koniec wieku przedszkolnego. Dziecko ma już za sobą wiele doświadczeń związanych z książką, a w szkole stanie się ona nieodzownym towarzyszem. Postęp techniczny oraz przemiany społeczno - ustrojowe spowodowały ogromny rozwój książki dla dzieci.

Encyklopedie, leksykony, słowniki przeznaczone są dziś nie tylko dla dorosłych, ale dla trzy, czterolatków. Tym samym dziecko ma możliwość wcześniejszych doświadczeń związanych z przewracaniem kartek, odczytywaniem treści obrazków, z przeżywaniem satysfakcji płynącej z obcowaniem z książką, a przede wszystkim okazją nabycia nawyku korzystania z książki.

Zjawiska te mają podwójną wartość dla problematyki kształtowania się zainteresowań czytelniczych dzieci. Po pierwsze mogą być czynnikiem rozbudzającym określone zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Po drugie stwarzają możliwość pogłębiania i pielęgnowania zaistniałych już zaciekawień. Ponadto dostępna rozmaitość wydawnictw przeznaczonych dla dzieci bogaci ich wiedzę o książce. Dziecko doświadcza, że książka to nie tylko bajka, ale również źródło wiedzy z różnych dziedzin życia. Wczesny i częsty kontakt z atrakcyjną i wartościową książką może zaowocować w późniejszym okresie świadomym wyborem książki jako sposobu spędzania czasu wolnego i skarbnicy wiedzy.

Jak mówi Irena Koźmińska "Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Według niej potrzebę kultury trzeba w nim obudzić, a skutecznym na to sposobem jest głośne czytanie dziecku".

Wszyscy chcemy by nasze dzieci wyrosły na mądrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy im. Głośne czytanie ma wiele zalet:

 •   Rozwija język, wyobraźnię, uczy myślenia;
 •  Buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi;
 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 •  Ułatwia im naukę w szkole;
 • Kształtuje nawyki czytelnicze i zdobywanie wiedzy na całe życie;
 •  Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

Czytanie przedszkolakowi rozbudza w nim ciekawość świata, aktywność intelektualną, ułatwia zrozumienie siebie i innych. Systematyczne obcowanie z literaturą, przekazywanie jej przez osoby dorosłe wpływa na rozbudzanie u dzieci pozytywnych nawyków czytelniczych. U wrażliwych i chętnych słuchaczy zaszczepia się dążenie do samodzielnego obcowania z książką. Najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu jest zachęcanie dziecka od najwcześniejszych lat do radosnego obcowania z książką, oglądania ilustracji, słuchania tekstów czytanych przez dorosłych lub samodzielne i wyzwalanie w dzieciach chęci do podejmowania aktywności plastycznej, ruchowej, muzycznej i dramatycznej. Dzieci często wracają do treści wysłuchanych utworów podczas zabaw teatralnych, tematycznych, ruchowych czy w trakcie rysowania.

Inną formą dającą dzieciom miłe przeżycia związane z książką jest wcielanie się w lektorów dla osób zapraszanych do przedszkola (policjant, Mikołaj, rodzice, dziadkowie).

Kontakt z książką to również wyjście do księgarni lub biblioteki. Niecodziennym doświadczeniem dla przedszkolaków są chwile spędzone w bibliotece - wspólne czytanie, oglądanie bibliotecznych zbiorów i rozmowa z panią bibliotekarką. W praktyce przedszkolnej korzystamy z tej formy promocji czytelnictwa. Ważną rolę w zainteresowaniu dzieci czytelnictwem odgrywają "kąciki książki" - małe biblioteczki w których dzieci gromadzą swoje ulubione książki, które są im czytane w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Dzieci mają okazję wysłuchać treści swoich książeczek z innymi dziećmi. Jest to dla nich duże wyróżnienie i zawsze chętnie to robią. Wysłuchane treści inspirują dzieci do wykonywania ilustracji, robienia kukiełek do wybranych utworów, samodzielnie próbują ułożyć tekst i wcielić się w aktorów.

W trakcie czytania utworów literackich dobrze jest dla zilustrowania tekstu wykorzystać pacynki, kukiełki sylwety tworząc w ten sposób mini przedstawienie które sprawi, że zainteresowanie tekstem opowiadania bajki, wiersza jest większe i przez dłuższą chwilę dzieci skupią uwagę na przedstawianym tekście. Kolejnym działaniem jest stwarzanie sytuacji i okazji do podejmowania zabaw twórczych i inscenizacji, prób grania ról i manipulowania lalkami. Tak planowana działalność dzieci i dobieranie tematów zajęć i zabaw aby same potrafiły wykonać kukiełki, sylwety, elementy dekoracji, aby poznały teksty które można wykorzystać do inscenizacji.

Formy pracy rozwijające zainteresowania czytelnicze:

 • Odzwierciedlanie treści bajek, opowiadań w działalności plastycznej;
 •  Wykorzystywanie teatrzyku kukiełkowego i na jego scenie przedstawianie sylwetek głównych bohaterów;
 • Uzupełnianie treści akcji poprzez twórczość ekspresyjną dzieci;

Organizowanie zgaduj - zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości treści znanych książek, bohaterów;

 • Układanie zakończeń do różnych opowiadań, historii;
 • Zakładanie kącików książki, gromadzenie ulubionych książek;
 • Kontakt z biblioteką, zapoznanie z pracą bibliotekarza, pisarza, drukarza;
 • Zapoznanie dzieci z legendami różnych miast Polski.

Czytając dzieciom odwołujemy się do ich uczuć i wrażliwości. Przyzwyczajamy je do rozumienia literatury pięknej. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać że, ci którzy czytają, więcej wiedzą, więcej rozumieją, mądrzej postępują, a wspólne czytanie dziecku, buduje poczucie więzi i daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

                                                                                                                Bożena Rak

                                                                                                                                            Agata Bajbuła

BIBLIOGRAFIA:

 1. E. Stępniewska, E. Wasiak - "Od bajeczki do książeczki", "Wychowanie w przedszkolu" październik   2006;
 2. B. Jeka, A. Miśkiewicz - "Biblioteka już w przedszkolu", "Wychowanie w przedszkolu" maj 2006;
 3. S. Załęska - "O głośnym czytaniu przedszkolakom", "Wychowanie w przedszkolu" luty 2004;
 4. J. Dziadkiewicz - "Czy warto czytać dzieciom", "Bliżej przedszkola" 2008.
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój