^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik edukacyjny

ŻEBY DZIECIOM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ -

SPOSOBY MOTYWOWANIA DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

           

Twórczość towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów. To dzięki niej zmieniał się nasz świat, powstawały dzieła sztuki i wynalazki. Dziecko w sposób naturalny jest twórcą. Można to stwierdzić obserwując swobodną zabawę dziecka. Dziecko przetwarza przedmioty, które mogą stać się dla niego domem, pałacem, rakietą w zależności od jego twórczej wyobraźni. Twórczość plastyczna dziecka to także forma zabawy. Rysując, dziecko może przedstawić swoje marzenia i zmieniać rzeczywistość, jednocześnie rozwijając swoją wyobraźnię i doskonalić swoją sprawność manualną. Aktywność twórcza to działania spontaniczne, samodzielne, wynikające z ciekawości, poznawania. Przynoszą one nowe dla dziecka odkrycia i jednocześnie przyczyniają się do jego poznawczego i emocjonalnego rozwoju.

      Wielu psychologów twierdzi, że dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna. To właśnie małe dzieci często nas zaskakują różnymi pytaniami, podejmują śmiało wszystkie tematy, a trudne problemy plastyczne rozwiązują z niezwykłą pomysłowością. To od nas, dorosłych, zależy m.in., czy stworzymy dziecku różnorodne sytuacje, które dadzą mu możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności, czy zachęcimy go do podejmowania różnorodnych działań, czy wreszcie postawimy dziecko w sytuacjach problemowo- otwartych poprzez różne propozycje, które są nastawione na jakiś cel, ale droga do niego ma być odnaleziona czy stworzona przez dziecko. Twórczość jest cechą silnie związaną z ciekawością świata.

      Zadaniem dorosłych jest przygotowanie dziecka do aktywnego twórczego życia. Aby kształtować umiejętności twórcze należy stawiać dziecku pewne zadania, stwarzać odpowiednie sytuacje, oraz zapewnić warunki emocjonalne i materialne. Najlepszym momentem na kształtowanie twórczości dziecka jest wiek przedszkolny. Dzieci w tym wieku mają ogromną wyobraźnię i potencjał, wykazują się pomysłowością plastyczną, muzyczną, ruchową. Zdolności te należy w dziecku rozwijać i rozbudzać. Dziecko aktywne i twórcze to dziecko radosne, a radość wynika z zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa.  Od motywacji w znacznym stopniu zależy, czy dziecko podejmie działania twórcze, czy będzie je kontynuowało i jaki będzie ich rezultat. Wszystkie dzieci mają twórcze podejście do życia, a zadaniem dorosłych jest rozwijanie, inspirowanie, podsuwanie pomysłów. Powinniśmy umożliwić dziecku samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie. Pełna akceptacja każdego dziecka to konieczny warunek, by mogło działać twórczo, uniezależniało się od pomocy innych osób.

      Każdy rodzic może wspomóc rozwój kreatywności swojego dziecka, wykorzystując sytuacje życia codziennego. W domu kreatywnego malucha powinno być jak najmniej gotowych zabawek. Zadaniem rodziców jest pokazanie dziecku , że bawić się można wszystkim. Ważne jest jednak kontrolowanie poczynań kreatywnego dziecka , aby wymyślając zastosowania rzeczy codziennego użytku nie zrobiło sobie krzywdy. Wymyślanie nowych zastosowań przedmiotów to doskonały rozwój wyobraźni dla dziecka. Ważne jest by  nagradzać każdy przejaw jego spontaniczności. Twórcze mogą być  także zajęcia , które z pozoru wydają nam się mało kreatywne. Jedną z nich jest nudzenie się. Jak potwierdzają badania , najbardziej pomysłowe oraz kreatywne są dzieci , którym pozwala się czasem na nic nierobienie. Dziecko musi najpierw poczuć nudę, by odkryć w sobie nowe pokłady twórczości. Rozwój  kreatywności u dziecka wymaga zapewnienia możliwości działania, twórczego rozwiązywania problemów i dowiadywania się nowych rzeczy. Dziecko uczy się bowiem zapamiętywać i wykorzystywać swoją wiedzę.

Dążąc do rozwinięcia kreatywności , warto mieć na uwadze następujące wskazówki:

 • Pozwól dziecku na podejmowanie prostych decyzji , np. w kwestii obiadu lub weekendowego wyjścia. W ten sposób zachęcisz je do niezależnego myślenia, które jest ważnym aspektem kreatywności;
 • Zadbaj o to, by telewizja nie była ulubionym medium twojego dziecka. Zachęcaj je do zabaw bez elektronicznych gadżetów;
 • Pilnuj, by w otoczeniu dziecka znajdowało się wiele przedmiotów pobudzających jego wyobraźnię- najlepsze są klocki, kredki i książki;
 • W trakcie zabaw pokazuj dziecku, jak z pomocą wyobraźni zmienić kawałek tektury w ciekawy przedmiot ,np. domek dla lalek lub teleskop; chwal wszelkie przejawy kreatywności;
 • Zadawaj dziecku pytania szczegółowe, wymagające innej odpowiedzi niż tak lub nie;
 • Czytaj dziecku książki - rozmawiajcie na temat uczuć bohaterów lub tego , co może wydarzyć się w kolejnym rozdziale;
 • Baw się z dzieckiem, wymyślajcie różne scenariusze. Nie unikaj zabaw wymagających zabrudzenia lub zrobienia bałaganu;

Zachowania dziecka, które warto wspierać:

 • Jeśli dziecko zbiera jakieś drobiazgi, np.  kamienie, papierki- pozwalaj na to. Nie przeszkadzaj mu zajmować się rzeczami , które w twoim mniemaniu wyglądają na nietypowe czy zbędne.
 • Jeżeli dziecko chce robić w domu zupełnie co s innego niż pozostałe dzieci , to bardzo dobrze. Skłonność do nietypowych zajęć świadczy o indywidualizmie;
 • Gdy dziecko wykazuje inicjatywę np. w organizowaniu zabaw lub w dziecięcych konkursach , zawsze zasługuje na pochwałę. Zachęcaj je do malowania , śpiewania i nie krytykuj, gdy robi to gorzej, niż oczekujesz;
 • Na szczególną pochwałę zasługuje dziecko, które robi coś co sprawia mu trudność. Żadne dziecko nie jest doskonałe. Trudno być najlepszym we wszystkim . Warto tę prawdę dziecku uświadomić , ale też stwarzać mu okazje do rozwijania słabszych stron.

Rozwijanie kreatywności dziecka najlepiej rozpocząć w wieku przedszkolnym. Nie należy jednak zapominać, że kreatywność małego człowieka zaczyna się wcześniej , wraz z wypracowaniem odrębnego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów. Każdego dnia dziecko staje przed wyzwaniami, które pozwalają mu zyskać   pewność siebie i swoich opinii.

Agata Bajbuła

Małgorzata Władarz

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój