^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik edukacyjny

 EDUKACJA  REGIONALNA W PRZEDSZKOLU

 

"(...) Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli

swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając

znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą

bogatą tradycję młodemu pokoleniu".

Jan Paweł II

 

Sopot, 5 czerwca 1999 r.

 

 

 

 • Edukacja regionalna ma na celu związanie dzieci z ich rodzinnym środowiskiem i dziedzictwem kulturowym własnego miasta, wsi i okolic,  z których pochodzą.
 • W procesie wychowania, którego ostatecznym celem jest ukształtowanie człowieka jako osoby żyjącej w społeczeństwie, nie może zabraknąć świata wartości. Ich nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe, swoiste dla każdego regionu.
 • Edukacja regionalna ma przede wszystkim na celu wyrobienie w dzieciach przynależności do historii i tradycji.
 • Zarówno przedszkole jak i szkoła powinny pomoc dziecku odpowiedzieć na pytania : Kim jestem? Skąd pochodzę? Gdzie są moje korzenie?
 • Edukacja regionalna wprowadza dziecko w autentyczny świat swej społeczności, świat przeżyć, emocji , piękna ( czasem   i brzydoty),   doświadczeń    i   odkryć.
 • Wczesne poznanie regionu przez dzieci ma na celu wyrabianie uczuć przywiązania i miłości   do własnych korzeni.
 • Edukacja regionalna ma na celu zakorzenienie dziecka w jego regionalnym środowisku. Silne poczucie regionalnej tożsamości stanowi drogę prowadzącą do identyfikacji  z "wielką ojczyzną" poprzez zakorzenienie w "małej".
 • Tak jak ptak, który opuszcza własne gniazdo, zatacza najpierw małe kręgi, tak i my powinniśmy najpierw umożliwić dziecku poznanie i zrozumienie  jego " małej ojczyzny", najbliższych mu okolic, aby potem mogło ono tak jak ptak " polecieć" dalej i poznać duża ojczyznę i świat.
 • Edukacja regionalna powoduje wyzbywanie się kompleksów . Uświadamia dzieciom, że można i należy być dumnym ze swego pochodzenia.
 • W przedszkolu możemy zaszczepić tylko zalążki świadomości patriotycznej, które rozkwitać będą w miarę rozwoju całej osobowości dziecka.
 • Edukacja regionalna jest bardzo ważna już na etapie edukacji przedszkolnej. Jej sens zamyka się stwierdzeniem "zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć".
 • Edukacja ta  jest  tak samo ważna jak edukacja matematyczna, muzyczna czy plastyczna. Ma  ona na celu zapoznanie dzieci z ich rodzinnym środowiskiem, dziedzictwem kulturowym regionu i okolic, z których pochodzą, zachowanymi zabytkami architektonicznymi oraz pomnikami przyrody.
 • Rozpoczynając edukację regionalną już w przedszkolu pozwalamy dziecku aktywnie uczestniczyć w tej edukacji, rozwijać własne zainteresowania kulturą regionu,  ale i nabywać zdolności do samodzielnej pracy i odpowiedzialności za kształt " małej ojczyzny"   i jej dziedzictwo kulturowe.
 • Edukacja regionalna  w   rzeczywistości   przedszkolnej   stanowi   istotny   element   budujący   aktywność poznawczą i  wychowującą małe dziecko. Wprowadza je w świat wartości w ścisłym związku  z  kulturą  domową,  lokalną.  Łączy  edukację  przyrodniczą  z  aktywnością człowieka w cyklu zmieniających się pór roku.  Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu, dostarczając  radości  z  zabaw  zaczerpniętych  z  kultury  regionu. 
 • Jednym z głównych celów edukacji regionalnej jest budzenie więzi dziecka z ojczyzną. Chcąc wychować patriotę, a potem Europejczyka na miarę XX wieku, musimy zacząć od uświadamiania dzieciom, że najważniejszy w życiu każdego człowieka jest rodzinny dom, podwórko, potem przedszkole i miasto, czyli moja mała ojczyzna.
 • Ukazanie dzieciom tego, co w ich rodzinnej miejscowości jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania, to najprostszy sposób budowania podstaw patriotycznych uczuć.
 • Edukacja regionalna ma ogromne znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci w wieku przedszkolnym, związków między teraźniejszością a przeszłością.
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój