^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Innowacje


Innowacja organizacyjno - metodyczna z  realizowana w grupie starszej "SOWY"

pt: "KAŻDA SOWA DO TWÓRCZEJ PRACY JEST GOTOWA"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Agata Bajbuła i Pani Edyta Smejkal

Opis innowacji:

Prace dzieci stają się ciekawe i bogate, wtedy, kiedy stworzy się im warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej. Realizacja innowacji przyczyni się do rozwoju uzdolnień plastycznych dzieci, do promocji przedszkola w bliższym i dalszym środowisku poprzez udział dzieci w konkursach plastycznych, w dobrym stopniu przygotuje dzieci do nauki pisania, uczyni małych artystów osobami otwartymi, wrażliwymi, patrzącymi na świat poprzez pryzmat kolorów i kształtów. Innowacja wdrażana będzie w odpowiedniej atmosferze, dzieci zostaną otoczone życzliwością, wyrozumiałością dla swoich potrzeb oraz zrozumieniem ich trudności, chęcią niesienia pomocy i cierpliwością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rówieśników. Wszystko, co zawiera innowacja odpowiada naturalnemu poziomowi rozwoju dziecka. Przy jej wdrażaniu wykorzystamy posiadaną bazę materialną.

Adresatami innowacji są dzieci 4 letnie z grupy "Sowy". Czas innowacji obejmuje okres 3,5 miesięczny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu na ranku bądź w godzinach popołudniowych.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcanie dzieci do działań twórczych z wykorzystaniem niestandardowych przedmiotów i materiałów. Ma zachęcić przedszkolaków i zmotywować  do doświadczania i eksperymentowania z rodzicami w domu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja "Każda Sowa do twórczej pracy jest gotowa"  - stymulowanie  rozwoju  twórczej aktywności plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem niestandardowych technik plastycznych jest naszą odpowiedzią na aktywne zagospodarowanie dzieciom czasu pobytu w przedszkolu w ciekawy i atrakcyjny sposób, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłyśmy, że z dużą liczbą przedszkolaków trudno wykonać szereg ciekawych działań, doświadczeń i eksperymentów, które umożliwiłyby zaciekawienie małych przedszkolaków działaniami twórczymi przy pomocy różnorakich technik plastycznych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zebrania informacji i materiałów oraz opracowanie planu działania, dzięki którym będziemy mogły zapoznać grupę dzieci z możliwościami tworzenia sztuki plastycznej w ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób.

Działalność plastyczna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci,  a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń.  W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały świat przedszkolaków, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania i wycinania. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat przedszkolnych.

Dzieciom podoba się to co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia, które pobudzają je emocjonalne. Dzieci uczestniczące w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w  nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wprowadzenie innowacji rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się do powszechnego rozwoju, rozwinie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej. 

Aby urozmaicić pracę z dziećmi proponujemy nowe, nietypowe rozwiązania jak również te znane połączone ze sobą w różnych kombinacjach. Przedszkolaki będą doświadczać i eksperymentować, by ich działalność i ekspresja plastyczna stała się formą likwidacji napięć i negatywnych emocji, a osiągnięte wyniki zachęcały do dalszego wysiłku i stały się motywacją do dalszego działania.

 Innowacja realizowana w grupie młodszej "MISIE"
pt: "ZABAWY TRADYCYJNE"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Małgorzata Władarz

Opis innowacji:

"Zwyczajem dzieci jest grać w cet i liszkę

i na długim jeździć kiju"

                                                                                  Wincenty Kadłubek

Zabawa jest naturalną potrzebą dzieci na całym świecie. Jej rola jest nieoceniona. Poprzez nią dziecko ma możliwość wypowiedzenia swoich uczuć, pragnień, dążeń. Poznaje świat realny, świat rzeczy i świat stosunków ludzkich. To właśnie dzięki zabawie rozwój psychofizyczny dziecka jest nieustannie stymulowany i to poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze znajomości zabaw i gier tradycyjnych. Na podstawie wieloletnich obserwacji  w pracy w przedszkolu zauważyłam, że dorośli czasem próbują odwodzić dziecko od tradycyjnej zabawy na rzecz bardziej "rozwijających"form działalności. Niestety, dzieci sporadycznie bawią się z rodzicami. Dlatego też główną przyczyną innowacji jest potrzeba przypomnienia, że to właśnie zabawy i gry tradycyjne, te wspólne , z rówieśnikami, rodzicami  są najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się, a także sposobem na wspólne,  ciekawe spędzanie czasu  .

Czasy przedszkolne nieodłącznie kojarzą się z grupową zabawą w kółeczku i wspólnym wyśpiewywaniem towarzyszących temu piosenek. Wprawdzie współczesne przedszkola pod wieloma względami różnią się od tych sprzed  lat, ale w tej kwestii nic się nie zmieniło - nadal bawimy się w 'Starego niedźwiedzia', "Rolnika""czy "Cebulkę". Te zabawy to już część naszej tradycji. Wspólna zabawa w kole czy w parach to dla dzieci coś znacznie więcej niż tylko miłe spędzenie czasu. Poprzez śpiewanie i powtarzanie tekstów, dzieci doskonalą swoją pamięć, rytmiczność i melodyjność. Uczą się  czekania na swoją kolej,  a czasami muszą pogodzić się z przegraną i niepowodzeniem. Ponadto wspólna aktywność dziecięca daje najlepsze efekty i najwięcej radości.  

 Adresatami innowacji są dzieci w wieku 3-4 lat. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć porannych oraz będą wykorzystywane jako element zajęć głównych.

Niniejsza innowacja ma   zachęcać dzieci do aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu z rówieśnikami oraz dorosłymi ( w przedszkolu i domu).

 
STYCZEŃ 2018

I tak oto kolejny miesiąc naszej innowacji. W styczniu maluszki poznały trzy zabawy .

Atmosfera wspólnej zabawy, humor, zaangażowanie emocjonalne sprzyjały  utrwalaniu wiedzy o własnym ciele. Zabawy  dodatkowo umożliwiały  wspólne przeżywanie emocji , dostarczyły  wiele radości - co przyczyniło się do budowania wspólnej więzi między dziećmi.

"Nie chcę cię, nie chcę cię...."  O dziwo... Okazało się , że jest to ulubiona zabawa trzylatków, którą  większość z nas pamięta jeszcze z przedszkola.  Zabawa  posłużyła nam  jako przerywnik  między  zajęciami ,  pomagając  w skupieniu dziecięcej uwagi. Poza tym  trzylatki przepadają za piosenkami z pokazywaniem. Do tej piosenki ustawiamy dzieci parami naprzeciwko siebie, maluchy śpiewając wykonują w swoim kierunku gesty opisane w piosence.

"W naszym pokoju pełno muzyki jest,są instrumenty, o których mało wiesz" -

Podczas pierwszej zwrotki dzieci klaszczą, podczas drugiej - tupią nogami. Wykorzystaliśmy również znane nam już instrumenty , a całość odbyła się w pokoju zbudowanym  przez dzieci z dużych klocków .

"Stary niedźwiedź" to jedna z bardziej znanych zabaw. Z grona uczestników wybiera się tzw. niedźwiedzia, pozostałe dzieci łapią się za ręce i chodzą w kółko śpiewając piosenkę. Niedźwiedź siedzi w środku kręgu i na samym końcu piosenki, gdy padają słowa "trzecia godzina niedźwiedź łapie", musi złapać jedno z uciekających dzieci. Tym samym, złapane dziecko zostaje niedźwiedziem i zabawa zaczyna się od początku.

Należy jeszcze wspomnieć, że podczas obchodów "Dnia Babci i Dziadka" wykorzystaliśmy zabawę "Praczki". Okazało się ,że zabawy tradycyjne przynoszą wiele radości również dorosłym...a może były również okazją do wspomnień z dzieciństwa ?
GRUDZIEŃ 2017

Dzieci chętnie poznają piosenki i zabawy tradycyjne. Wzmagają one  aktywność i uruchamiają dziecięcą pomysłowość. Ponadto często mają charakter żartobliwy , jednocząc grupę w radosnej zabawie.

W miesiącu grudniu poznaliśmy piosenkę i zabawę  wspomagającą proces kształtowania się świadomości 
( "Ja wśród innych"): " Mam chusteczkę haftowaną". Zabawa   koncentruje się na  osobie dziecka: głównie jego imieniu .

Zabawy z działu : "Ciało i przestrzeń",   utrwalające  znajomość  nazw poszczególnych części ciała oraz doskonalące   określania ich położenia w przestrzeni . Głównie  ułatwiające rozróżnianie prawej i lewej części ciała : "Praczki" oraz  "Boogie-woogie".

Zabawę ruchową z opowieścią: "Krasnoludki"  , rozwijającą wyobraźnię i ćwiczącą pamięć , gdzie ruch jest ilustracją piosenki.Innowacja metodyczna z języka angielskiego realizowana w grupie starszej "PSZCZÓŁKI"
pt: "LEARN HOW TO DRAW"
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Dodatkowo dzieci będą na każdych zajęciach wykonywać prace plastyczne zgodne ze zrealizowanym tematem. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu.Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Posumowanie zajęć innowacyjnych - grudzień 2017

Podsumowanie zajęć innowacyjnych - styczeń 2018
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój