^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik logopedyczny


"ZIMOWE WYRAZY"

           Konkurs logopedyczno - plastyczny           

          (dla dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej)

 

Regulamin konkursu:

- Organizatorem konkursu jest logopeda mgr Weronika Stasicka z Przedszkola nr 2
w Goczałkowicach-Zdroju

- Konkurs adresowany jest do dzieci, które uczestniczą w terapii logopedycznej

- Na konkurs należy dostarczyć pracę, która zawierać będzie, jak najwięcej wyrazów związanych z tematyką zimową/ Świąt Bożego Narodzenia

- Wyrazy mają być wydrukowane lub napisane przez dorosłego, dziecko natomiast samodzielnie ozdabia pracę

- Technika pracy dowolna, format A4

- Termin oddawania prac: do 17 grudnia 2018 r.

- Prace z imieniem i nazwiskiem dziecka należy oddać logopedzie

- Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki

- Po zakończonym konkursie prace zostaną powieszone na gazetce, następnie będzie możliwość ich odebrania  

Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni dzieci, zwrócenie uwagi na piękno naszej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy. Ponadto konkurs zachęca do wspólnej pracy dziecka i rodzica/dorosłego.KĄCIK LOGOPEDYCZNY

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami"

B. Rocławski

Witam wszystkich Rodziców w nowej zakładce, na stronie internetowej naszego przedszkola! Raz na półrocze będę na łamach naszego Kącika Logopedycznego zamieszczała artykuły o tematyce logopedycznej. Mam nadzieję, że dzięki temu miejscu, będziecie mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania,czy wątpliwości. Zapraszam do lektury!

Diagnoza logopedyczna- w jaki sposób dziecko zostaje zakwalifikowane na terapię logopedyczną?

Pierwsze dwa -trzy tygodnie września przeznaczone są na przeprowadzenie przesiewowych badań mowy wśród naszych przedszkolaków, podczas których sprawdzam, czy rozwój mowy Państwa dzieci jest prawidłowy.

Następnie -  u tych dzieci, u których zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, przeprowadzam pełną diagnozę logopedyczną. Pozwala ona stwierdzić, jakie zakłócenia czy wady wymowy trzeba będzie skorygować. Później umawiam się z rodzicem, w dogodnym dla niego terminie, w godzinach mojej pracy, by omówić plan terapii i pokazać sposoby pracy z dzieckiem w domu; warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, przypomnieć sobie jak przebiegała ciąża, poród, jak dziecko rozwijało się od początku życia- z naciskiem na rozwój mowy, opowiedzieć o obecnych problemach zdrowotnych lub innych, które dziecka ma.

Dodam jeszcze, iż pierwszeństwo w mają dzieci najstarsze, te które w kolejnym roku szkolnym pójdą do szkoły, oraz dzieci, które mają złożone wady wymowy.

       Terapia logopedyczna - jak wyglądają zajęcia?

Na zajęcia potrzebny będzie zeszyt - o formacie A4 z miękką okładką, który daję dziecku do domu po zajęciach, natomiast na kolejne znów należy go przynieść.

Terapię rozpoczyna się z reguły od ćwiczeń aparatu artykulacyjnego - tzw. ćwiczeń buzi i języka, gdyż aby w ogóle wywołać brakująca albo nieprawidłowo wymawianą głoskę dziecko musi mieć wyćwiczony język oraz wargi. Jeśli głoska zostanie wywołana, przechodzi się do jej utrwalania- najpierw w sylabach, potem wyrazach, zdaniach, wierszykach, podczas gier, zabaw i w końcu -w mowie spontanicznej.Oprócz tego prowadzi się szereg ćwiczeń pomocniczych, w tym ćwiczenia oddechowe, grafomotoryczne, usprawniające funkcje poznawcze.

Jeśli głoska zostanie opanowana i dziecko wszędzie- nie tylko podczas zajęć z logopedą-w domu, w szkole, wśród kolegów będzie poprawnie mówiło, przechodzi się do kolejnej głoski. Powyższym, sposobem postępujemy z każdą nieprawidłową realizacją czy brakującą głoską. A przy tym wszystkim oczywiście świetnie się bawimy.

Czas trwania terapii - czyli jak długo dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach logopedycznych?

Czasu terapii nie da się dokładnie określić, gdyż zależy on od wielu czynników. Na spotkaniu, na którym omawiam plan terapii, mogę jedynie w przybliżeniu określić czas trwania terapii, bo zależy on w dużej mierze od ilości oraz głębokości zdiagnozowanych zakłóceń/wad/trudności, sprawności narządów artykulacyjnych.

Jednakże istotne są również chęci dziecka, oraz przede wszystkim  systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń-w przedszkolu i w domu! Tylko dzięki codziennemu utrwalaniu zadanych do domu ćwiczeń,terapia ma sens i przynosi efekty. Każdy chce dla swojego dziecka,  jak najlepiej-dlatego pracujcie z dziećmi w domu, aby terapia niepotrzebnie się nie przedłużała, a dziecko nie było zniechęcone.

Liczę na dobrą współpracę oraz w razie jakichkolwiek pytań, problemów, wątpliwości- zapraszam do gabinetu- na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

 

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 12.30

WTOREK    8.30 - 12.00

ŚRODA      8.00 - 13.30

CZWARTEK 12.30 - 16.00

PIĄTEK   8.30 - 11.30

mgr Weronika Stasicka - logopeda
"DMUCHANIE I KLĄSKANIE - MOWY WSPOMAGANIE" -

cykl zajęć wspierających prawidłowy rozwój kompetencji komunikacyjnych przedszkolaków

Autor zajęć: mgr Weronika Stasicka - logopeda

"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka

I trzeba o nią dbać..."

L. Kaczmarek

 

"Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie-naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż..."

J. Korczak

 

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych mowy w naszym przedszkolu, które pokazały jak wiele dzieci ma różnego rodzaju trudności komunikacyjne, postanowiłam zorganizować w tym roku szkolnym (2018/2019) zajęcia, które będą wspierały proces kształtowania się jednej z najważniejszych
ludzkich kompetencji - mowy.

Wiek przedszkolny jest okresem największego jej rozwoju-jest to czas, w którym największe efekty przynosi korygowanie wszelkich nieprawidłowości, czas, kiedy dziecko jest bardzo ciekawe i chętne, aby poprzez zabawę przyswajać wiele nowych umiejętności. Mowa w tym okresie wzbogaca się ilościowo, tzn. zwiększa się zasób słownika dziecka, ale także jakościowo - dziecko uczy się używać języka w poprawnych formach gramatycznych, pojawiają się nowe głoski, doskonali się poprawność wymawiania wszystkich dźwięków.

Mowa jest czynnikiem wpływającym na wielostronny rozwój dziecka, jest narzędziem ekspresji, dzięki niej dziecko może komunikować swoje potrzeby, pragnienia, wpływa na jego kontakty z otoczeniem, z rówieśnikami, na jego sukcesy. Co niezwykle ważne jest ona związana z rozwojem ruchowym, stąd wiele ćwiczeń wspomaga rozwój dużej i małej motoryki oraz ściśle ze zdolnością myślenia. Dlatego w procesie jej kształtowania niezmiernie ważne jest doskonalenie umiejętności myślenia, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że ćwiczenia językowe usprawniają procesy poznawcze, czyli właśnie myślenie, a także pamięć, uwagę, percepcję wzrokową i słuchową. Mowa jest współtworzona przez koordynację aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego- czyli aby poprawnie mówić trzeba poprawnie oddychać, mieć dobrze nastawiony głos, sprawny m.in. język i wargi oraz dobry słuch-fizyczny i fonematyczny.

W związku z tym zajęcia "Dmuchanie, kląskanie - mowy wspomaganie" mają na  celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych -m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia

- rozwijanie słuchu dziecka- wrażliwości słuchowej, słuchu fonematycznego

- wzbogacanie słownictwa

- rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną

- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, stosowania poprawnych form gramatycznych

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

- doskonalenie motoryki dużej i małej

- wspomaganie prawidłowej artykulacji głosek

Ćwiczenia będą miały przede wszystkim charakter zabawowy, gdyż jak wiemy zabawa dla dziecka jest najskuteczniejszą metodą nauki. Dzieci są wtedy rozluźnione, radosne i dzięki temu chętniej i aktywniej uczestniczą w proponowanych zadaniach.

Towarzyszką dzieci na każdych zajęciach będzie pacynka Tola, która razem ze mną już teraz zaprasza wszystkie przedszkolaki do wspólnej zabawy  -  robienia minek przed lusterkiem, zabaw plastycznych, słuchania bajek, tańców i wyliczanek z pokazywaniem, dmuchania i chuchania i wielu innych.

Zajęcia będą się odbywały w dwóch cyklach:
pierwszy od października do stycznia dla grupy Pszczółek i Sów
drugi  od lutego do maja dla grupy Wiewiórek oraz Misiów.
Będą to zajęcia półgodzinne-  od 8.00 do 8.30 w środę dla grupy Pszczółek
oraz w czwartki od 13.00- 13.30 dla grupy Sów.

                                                                   

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój