^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kącik logopedyczny


KONKURS LOGOPEDCZYNO - PLASTYCZNY

"ZIMOWE WYRAZY"

podsumowanie

 

         Do 17 grudnia 2018r. dzieci uczestniczące w terapii logopedycznej mogły przynosić prace na zorganizowany przeze mnie konkurs pt. "Zimowe wyrazy". Konkurs miał być okazją do wspólnego spędzenia czasu dziecka i rodzica/dorosłego. Jego celem było  rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni dzieci, zwrócenie uwagi na piękno naszej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa, a tym samym rozwijanie mowy.

         Na konkurs wpłynęło 17 prac. Z grupy Wiewiórek pięcioro dzieci wykonało prace. Były to: Rita, Adaś, Wojtek, Faustynka i Olga, z grupy Sów-sześcioro: Emil, Milenka, Oliwia, Igor, Adaś i Wiktoria oraz z grupy Pszczółek-również sześcioro: Julka, Maja, Zosia, Lilianka,Wiktoria oraz Paulinka.

         Dziękuję wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i poświęcony czas. Prace były bardzo ładne, a niektóre wyjątkowo pomysłowe i estetycznie wykonane. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki, z których jak widać na zdjęciach, były bardzo zadowolone. GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!

         Już teraz zapraszam wszystkich do udziału w następnym konkursie, który odbędzie się w drugim półroczu.

 


          
ROZWÓJ MOWY DZIECKA

    Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

            od momentu narodzenia Waszego dziecka, a nawet od dnia, kiedy dowiedzieliście się, że zostaniecie rodzicami, zastanawialiście się czy prawidłowo się rozwija. Obserwowaliście je na badaniu USG, pytaliście lekarzy czy jest zdrowe, czy wszystko jest w porządku. Potem kiedy się urodziło, czytacie książki, przeglądacie Internet, porównujecie z rodzeństwem, z dziećmi znajomych, pytacie pediatrę-wszystko dlatego, że je kochacie i chcecie, by miało jak najlepszy start i dobre życie. Jest to właściwa postawa rodzica, jednak  należy pamiętać o najważniejszej rzeczy- KAŻDE dziecko ma swoje-indywidualne tempo rozwoju-ale co za tym idzie,kiedy w pewnych obszarach jest ono wolniejsze, można, a nawet należy ten rozwój stymulować.

Tak właśnie jest w przypadku rozwoju mowy, który jest podzielony na etapy - dzięki znajomości tych etapów wiemy, jak ten rozwój powinien przebiegać w określonym wieku dziecka. Są to jednak ramy-nie każde dziecko dokładnie w tym momencie będzie osiągało daną sprawność. I nie będzie to zaburzenie. Nie ma powodu, by przejmować się, pewnymi, lekkimi odchyleniami w rozwoju. Nie będzie zaburzeniem, jeśli dziecko zacznie chodzić w 16 miesiącu życia lub jedno dziecko prawie 2-letnie będzie śpiewało piosenki i recytowało wierszyki, a inne w tym samym wieku zacznie używać zdań typu "Mama, daj".

Zanim więc uznamy, że dziecko jest niegrzeczne, niemądre, czy zaburzone zapraszam Państwa do zapoznania się z okresami w rozwoju mowy. A następnie do przeczytania zebranych przeze mnie wskazówek, rad znajdujących się pod tabelką. Pomogą Wam one określić kiedy warto, a nawet należy udać się do specjalisty, gdyż opóźnienie jest już zbyt duże lub dana sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca w danym wieku.

JAK PRZEBIEGA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA - CO JEST WŁAŚCIWE,
A CO POWINNO NIEPOKOIĆ KAŻDEGO RODZICA ?

 

ETAP ROZWOJU MOWY

WIEK DZIECKA

CHARAKTERYSTYKA OKRESU

Okres przygotowawczy

Życie płodowe dziecka - od 3 do 9 miesiąca

-wykształcają się narządy mowne i rozpoczyna się już ich funkcjonowanie

-czteromiesięczny płód odczuwa rytm balansu podczas chodu matki

-siedmiomiesięczny-bicie serca matki

-w czwartym/piątym miesiącu życia płodowego dziecko zaczyna reagować na bodźce akustyczne

-dziecko rejestruje też w swej pamięci słuchowej głos matki i ojca

*wynika z tego, jak ważne jest, by kobieta w ciąży była spokojna-powoli chodziła, mówiła, nie krzyczała, unikała stresów, hałasu, nie stosowała żadnych używek-nawet przysłowiowej lampki wina-to wszystko wpływa na rozwój psychomotoryczny dziecka, w tym rozwój mowy

Okres melodii

0 - 1(do ukończenia pierwszego roku życia)

-pierwsza forma komunikacji to krzyk -  krzykiem i płaczem dziecko reaguje na wrażenia przykre dla niego, takie jak: ból, głód, zimno, niewygodę; następnie za jego pomocą wyraża swoje niezadowolenie-jeśli tego nie robi,warto zasięgnąć porady lekarza

-między 2 i 3 miesiącem pojawia się głużenie (gruchanie) ?jest ono treningiem narządów artykulacyjnych-języka, warg, żuchwy;

charakteryzuje się wydawaniem przez dziecko specyficznych dźwięków- głównie samogłosek, grup samogłoskowych i spółgłoskowych (np. gli, tli, kii, gla, bli, ebw itp.);jest oznaką dobrego samopoczucia;

Słuch nie warunkuje głużenia, gdyż głużą także dzieci głuche, u których zanika ono w 18 miesiącu życia

-w tym miesiącu powinien też pojawić sie uśmiech społeczny, czyli uśmiech do konkretnej osoby, a nie do zabawki lub bez powodu, jako odpowiedź np. na uśmiech, słowa skierowane do dziecka

-około 6 - 7 miesiąca występuje faza gaworzenia, w której dziecko powtarza dźwięki zasłyszane z otoczenia-jest to już związane z naśladowaniem, więc dziecko musi dobrze słyszeć. Na początku tego okresu pojawią się pierwsze sylaby (ma, pa, ba, później ma- ma, pa-pa, ba-ba, ta), które dziecko powtarza wielokrotnie, nie wiedząc jeszcze jakie mają znaczenie.

-około 10 miesiąca pojawia się echolalia, która  polega na powtarzaniu własnych i zasłyszanych słów, które dziecko stopniowo doskonali metodą prób i błędów. Pod koniec pierwszego roku życia pojawiają się także proste wyrazy, takie jak: mama, tata, dada, baba; dziecko właśnie teraz zaczyna rozumieć, co oznaczają te wyrazy

-ok 10 miesiąc powinien pojawić się także gest wskazywania palcem

Należy dodać, nawiązując do tego, iż rozwój mowy zależy od ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka, że fazie głużenia zwykle  odpowiada umiejętność unoszenia głowy, gaworzeniu -  umiejętność siadania, pierwszym wyrazom-pozycja pionowa, wstawanie.

 

Okres wyrazu

1 - 2 r.ż.

       Dziecko potrafi wypowiadać wszystkie samogłoski z wyjątkiem samogłosek nosowych ą, ę. Doskonali się wymowa spółgłosek: m, p, b, m, t, d; dochodzą :n, k,g, ś, ć, czasami także ź i dź, zaś pozostałe

spółgłoski są zwykle zastępowane łatwiejszymi.

Dziecko upraszcza trudne wyrazy, wypowiada jedynie pierwsze sylaby wyrazów lub same końcówki. W tym okresie powstają pierwsze wypowiedzi dwuwyrazowe,

np. mama ała lub mama dała,  baba pić,

Okres zdania

2 - 3r.ż.

Mowa dziecka podlega dalszemu procesowi doskonalenia. Dziecko zazwyczaj wymawia poprawnie wszystkie samogłoski następujące spółgłoski:

 p, b, m, oraz zmiękczone: pi, bi, mi;

 f, fi, w, wi;

 ś, ź, ć, dź, ń, ki, gi, k, g, ch;

 t, d, n;

 W końcowym okresie fazy zdania mogą pojawić się również głoski:s, z, c, dz

W tej fazie dziecko zaczyna posługiwać się zdaniami, które na początku składają się z 2-3 wyrazów i stopniowo stają się coraz bardziej rozbudowane, 4-5 wyrazowe.

Okres swoistej mowy dziecięcej

Od 3r.ż do 7

Dziecko 3,5 l . powinno wymawiać głoskę l oraz li.

Około 4 - 5 roku życia powinien pojawić się szereg szumiący:sz, ż, cz, dż-choć nadal może być zastępowany s, z, c, dz.

 Mowa dziecka 4 -letniego jest jeszcze bardzo niedoskonała, wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, a grupy spółgłoskowe uproszczone. Dziecko jest bardzo ciekawe świata, zadaje wiele pytań, tworzy wiele neologizmów, upodabnia wyrazy (np. bebek zamiast chlebek), tworzy zlepki wyrazowe (np. zatelefonić).

Mowa dziecka 5-letrniego powinna być zrozumiała. Głoski sz, ż, cz, dż, zaczynają się ustalać. Dziecko potrafi je powtórzyć, ale w swobodnej mowie często jednak je zamienia na s, z, c, dz. Do 6-7 roku życia powinna się pojawić głoska r.

Rozwój mowy powinien zakończyć się około 6-7 roku życia, choć w niektórych przypadkach okres

ten może być trochę dłuższy, szczególnie jeśli dziecko zaczęło mowić dopiero w 3 roku życia

 

RODZICU, UDAJ SIĘ Z DZIECKIEM DO SPECJALISTY, GDY:

Dziecko 2-letnie

-nic nie mówi

-wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie

niemowlęcym nie gaworzyło lub gaworzenie było rzadkie

-wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla

osoby obcej

-ma ciągle otwartą buzię

Dziecko 3-letnie

-kiedy nadal występują problemy z 2 roku życia oraz:

-zamiast k, g wymawia t, d

np. kot -tot, mąka- mąta, góra- dóra,  waga-wada

- zamiast głoski f i w wymawia p, b, h

np. fotel - potel lub hotel,  woda-boda

Dziecko 4 - letnie

-zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź

np. sowa -siowa, zupa- źupa, cukierek-ciukierek

- zamiast l oraz r wymawia j

np. rower -jowej, krowa ? kjowa, trawa -tjawa, lala-jaja

- zamiast c, dz wymawia s, z

np. cytryna- sytryna, słońce -słońse, dzwon -zwon, pędzel- pęzel

- ubezdźwięcznia głoski dźwięczne,

 np. zamiast b wymawia p, zamiast w wymawia f , zamiast d-t, zamiast g-k, zamiast ź-ś, zamiast dź-ć, zamiast z-s, zamiast dz-c

np. bułka- pułka, woda-fota, zegar-sekar, dzwoni -cfoni

Dziecko  5- letnie

-zamiast głosek sz, rz, cz, dż wymawia s, z, c, dz

np. szafa -safa, żyrafa- zyrafa, czoło- coło, dżem- dzem

-zamiast prawidłowego r wymawia je w inny sposób np. brzmienie podobne do francuskiego, angielskiego, z językiem między zębami( l zamiast r może jeszcze funkcjonować)

Dziecko 6- letnie

- zamiast  r wymawia l lub ł lub j

np. ryba - lyba lub łyba,jyba torba - tolba lub tołba

-przestawia sylaby w wyrazach lub skraca wyrazy np. zamiast  stół- tół;

Poza tym zawsze, od momentu, gdy dziecko ukończyło 2 r.ż, udaj się do specjalisty, gdy:

-nic nie mówi lub używa tylko gestów albo 2/3 słów

-gdy mowa jest całkowicie niezrozumiała

-wsuwa język między zęby (wydaje się, że mówi prawidłowo, jednak język jest widoczny między zębami)

-wydaje się, iż nie rozumie tego co, do niego mówisz, nie rozumie poleceń, mówi nie na temat

-zacina się, jąka się, za szybko mówi

A już od momentu urodzenia:

-ma ciągle otwartą buzię, mocno się ślini

-ma problemy z prawidłowym piciem- z piersi, z butelki, żuciem, przełykaniem, oddychaniem

-wydaje się, że nie słyszy

-nie wydaje żadnych dźwięków

-nie reaguje na głos rodzica, nie ma uśmiechu społecznego w 3 miesiącu

-ma za krótkie wędzidełko podjęzykowe(łączy ono spód języka z dołem jamy ustnej,widać je, gdy podnosimy język do góry, w stronę górnego dziąsła-jeśli wysuwamy jezyk na brodę,gdy jest za krótkie często jego czubek przybiera kształt serca)-za krótkie -uniemożliwia swobodne ruchy języka,dziecko często ma problemy już z piciem z piersi, potem z wymową wielu głosek, kształtuje się nieprawidłowy zgryz

Mam nadzieję, że tekst ten pomoże zagubionym rodzicom uspokoić się i podejmować dobre-przede wszystkim dla dziecka decyzje. Mam nadzieję, iż teraz żaden rodzic nie będzie wymagał od 3-latka wymawiania głosek (sz, ż, cz, dż), od 4-5 latka - koniecznie pięknego wymawiania głoski (r). Więcej czasu od samego narodzenia dziecka warto poświęcić na budowanie dobrej relacji z dzieckiem i pokazywanie mu całego świata, stymulowanie jego rozwoju w formie zabawy,co w  późniejszym wieku procentuje. O stymulowaniu rozwoju od narodzin przeczytacie jeszcze na pewno w naszym Kąciku - zapraszam!

  Warto czuwać nad rozwojem swojego dziecka i odpowiednio wcześnie starać się mu pomóc, najpierw poprzez udanie się do specjalisty, tak by była to jeszcze pomoc w formie zabawy, niż coś przeoczyć i sprawić, by np. dopiero 6,7-latek lub nawet 5 - klasista musiał spędzić u logopedy wiele godzin na żmudnych ćwiczeniach, w celu "naprawienia" zaburzonej wymowy.


KĄCIK LOGOPEDYCZNY

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami"

B. Rocławski

Witam wszystkich Rodziców w nowej zakładce, na stronie internetowej naszego przedszkola! Raz na półrocze będę na łamach naszego Kącika Logopedycznego zamieszczała artykuły o tematyce logopedycznej. Mam nadzieję, że dzięki temu miejscu, będziecie mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania,czy wątpliwości. Zapraszam do lektury!

Diagnoza logopedyczna- w jaki sposób dziecko zostaje zakwalifikowane na terapię logopedyczną?

Pierwsze dwa -trzy tygodnie września przeznaczone są na przeprowadzenie przesiewowych badań mowy wśród naszych przedszkolaków, podczas których sprawdzam, czy rozwój mowy Państwa dzieci jest prawidłowy.

Następnie -  u tych dzieci, u których zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, przeprowadzam pełną diagnozę logopedyczną. Pozwala ona stwierdzić, jakie zakłócenia czy wady wymowy trzeba będzie skorygować. Później umawiam się z rodzicem, w dogodnym dla niego terminie, w godzinach mojej pracy, by omówić plan terapii i pokazać sposoby pracy z dzieckiem w domu; warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, przypomnieć sobie jak przebiegała ciąża, poród, jak dziecko rozwijało się od początku życia- z naciskiem na rozwój mowy, opowiedzieć o obecnych problemach zdrowotnych lub innych, które dziecka ma.

Dodam jeszcze, iż pierwszeństwo w mają dzieci najstarsze, te które w kolejnym roku szkolnym pójdą do szkoły, oraz dzieci, które mają złożone wady wymowy.

       Terapia logopedyczna - jak wyglądają zajęcia?

Na zajęcia potrzebny będzie zeszyt - o formacie A4 z miękką okładką, który daję dziecku do domu po zajęciach, natomiast na kolejne znów należy go przynieść.

Terapię rozpoczyna się z reguły od ćwiczeń aparatu artykulacyjnego - tzw. ćwiczeń buzi i języka, gdyż aby w ogóle wywołać brakująca albo nieprawidłowo wymawianą głoskę dziecko musi mieć wyćwiczony język oraz wargi. Jeśli głoska zostanie wywołana, przechodzi się do jej utrwalania- najpierw w sylabach, potem wyrazach, zdaniach, wierszykach, podczas gier, zabaw i w końcu -w mowie spontanicznej.Oprócz tego prowadzi się szereg ćwiczeń pomocniczych, w tym ćwiczenia oddechowe, grafomotoryczne, usprawniające funkcje poznawcze.

Jeśli głoska zostanie opanowana i dziecko wszędzie- nie tylko podczas zajęć z logopedą-w domu, w szkole, wśród kolegów będzie poprawnie mówiło, przechodzi się do kolejnej głoski. Powyższym, sposobem postępujemy z każdą nieprawidłową realizacją czy brakującą głoską. A przy tym wszystkim oczywiście świetnie się bawimy.

Czas trwania terapii - czyli jak długo dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach logopedycznych?

Czasu terapii nie da się dokładnie określić, gdyż zależy on od wielu czynników. Na spotkaniu, na którym omawiam plan terapii, mogę jedynie w przybliżeniu określić czas trwania terapii, bo zależy on w dużej mierze od ilości oraz głębokości zdiagnozowanych zakłóceń/wad/trudności, sprawności narządów artykulacyjnych.

Jednakże istotne są również chęci dziecka, oraz przede wszystkim  systematyczność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń-w przedszkolu i w domu! Tylko dzięki codziennemu utrwalaniu zadanych do domu ćwiczeń,terapia ma sens i przynosi efekty. Każdy chce dla swojego dziecka,  jak najlepiej-dlatego pracujcie z dziećmi w domu, aby terapia niepotrzebnie się nie przedłużała, a dziecko nie było zniechęcone.

Liczę na dobrą współpracę oraz w razie jakichkolwiek pytań, problemów, wątpliwości- zapraszam do gabinetu- na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

 

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 12.30

WTOREK    8.30 - 12.00

ŚRODA      8.00 - 13.30

CZWARTEK 12.30 - 16.00

PIĄTEK   8.30 - 11.30

mgr Weronika Stasicka - logopeda
"DMUCHANIE I KLĄSKANIE - MOWY WSPOMAGANIE" -

cykl zajęć wspierających prawidłowy rozwój kompetencji komunikacyjnych przedszkolaków

Autor zajęć: mgr Weronika Stasicka - logopeda

"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka

I trzeba o nią dbać..."

L. Kaczmarek

 

"Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie-naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż..."

J. Korczak

 

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych mowy w naszym przedszkolu, które pokazały jak wiele dzieci ma różnego rodzaju trudności komunikacyjne, postanowiłam zorganizować w tym roku szkolnym (2018/2019) zajęcia, które będą wspierały proces kształtowania się jednej z najważniejszych
ludzkich kompetencji - mowy.

Wiek przedszkolny jest okresem największego jej rozwoju-jest to czas, w którym największe efekty przynosi korygowanie wszelkich nieprawidłowości, czas, kiedy dziecko jest bardzo ciekawe i chętne, aby poprzez zabawę przyswajać wiele nowych umiejętności. Mowa w tym okresie wzbogaca się ilościowo, tzn. zwiększa się zasób słownika dziecka, ale także jakościowo - dziecko uczy się używać języka w poprawnych formach gramatycznych, pojawiają się nowe głoski, doskonali się poprawność wymawiania wszystkich dźwięków.

Mowa jest czynnikiem wpływającym na wielostronny rozwój dziecka, jest narzędziem ekspresji, dzięki niej dziecko może komunikować swoje potrzeby, pragnienia, wpływa na jego kontakty z otoczeniem, z rówieśnikami, na jego sukcesy. Co niezwykle ważne jest ona związana z rozwojem ruchowym, stąd wiele ćwiczeń wspomaga rozwój dużej i małej motoryki oraz ściśle ze zdolnością myślenia. Dlatego w procesie jej kształtowania niezmiernie ważne jest doskonalenie umiejętności myślenia, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że ćwiczenia językowe usprawniają procesy poznawcze, czyli właśnie myślenie, a także pamięć, uwagę, percepcję wzrokową i słuchową. Mowa jest współtworzona przez koordynację aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego- czyli aby poprawnie mówić trzeba poprawnie oddychać, mieć dobrze nastawiony głos, sprawny m.in. język i wargi oraz dobry słuch-fizyczny i fonematyczny.

W związku z tym zajęcia "Dmuchanie, kląskanie - mowy wspomaganie" mają na  celu:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych -m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia

- rozwijanie słuchu dziecka- wrażliwości słuchowej, słuchu fonematycznego

- wzbogacanie słownictwa

- rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną

- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, stosowania poprawnych form gramatycznych

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

- doskonalenie motoryki dużej i małej

- wspomaganie prawidłowej artykulacji głosek

Ćwiczenia będą miały przede wszystkim charakter zabawowy, gdyż jak wiemy zabawa dla dziecka jest najskuteczniejszą metodą nauki. Dzieci są wtedy rozluźnione, radosne i dzięki temu chętniej i aktywniej uczestniczą w proponowanych zadaniach.

Towarzyszką dzieci na każdych zajęciach będzie pacynka Tola, która razem ze mną już teraz zaprasza wszystkie przedszkolaki do wspólnej zabawy  -  robienia minek przed lusterkiem, zabaw plastycznych, słuchania bajek, tańców i wyliczanek z pokazywaniem, dmuchania i chuchania i wielu innych.

Zajęcia będą się odbywały w dwóch cyklach:
pierwszy od października do stycznia dla grupy Pszczółek i Sów
drugi  od lutego do maja dla grupy Wiewiórek oraz Misiów.
Będą to zajęcia półgodzinne-  od 8.00 do 8.30 w środę dla grupy Pszczółek
oraz w czwartki od 13.00- 13.30 dla grupy Sów.

                                                                   

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój