^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

Przedszkolaku - BĄDŹ BEZPIECZNY !!

    

Nauka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zajmuje stałe miejsce w naszych codziennych działaniach. Celem edukowania przedszkolaków jest nie tylko nauka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale także uświadomienie różnych zagrożeń i popularyzacja tej tematyki. Podczas codziennych zajęć jest miejsce na zabawę, przez którą dzieci uczą się znaczenia i rozumienia znaków drogowych, zagrożenia w ruchu pieszych, podróży na rowerze (zakładanie kasku) oraz samochodem (uświadomienie dzieci, jak ważne jest zapinanie pasów) - "Mamo, tato - fiku miku, zapnij mnie w foteliku".

Stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa  wymaga konkretnych działań zapobiegających podejmowanych przez nauczycieli poczynając już od przedszkola. Działania te powinny się skupić na pokazaniu potencjalnych zagrożeń czyhających na dzieci oraz wyrabianiu umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, rozwijaniu wyobraźni i umiejętności przewidywania. Staramy się uświadomić dzieciom jak ważną sprawą jest zdrowy tryb życia, aktywność ruchowa, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, a także przyswajanie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Musimy przygotować przedszkolaka do uczestnictwa w ruchu drogowym i do bezpiecznego życia w najbliższym środowisku. Staramy się uczyć dzieci przewidywania i kreatywności
w rozwiązywaniu problemów.                                                                                                                    
               W pracy z dziećmi wykorzystujemy na zajęciach pogadanki, pokazy, wiersze, inscenizacje, scenki sytuacyjne. Celem tych działań jest:

  • poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego;                            
  • wpajanie umiejętności nawyków właściwego zachowania się na drogach;
  • rozwijanie spostrzegawczości oraz orientacji czasowo - przestrzennej pozwalającej na właściwą ocenę sytuacji.

            W realizacji zajęć o bezpieczeństwie, działania nauczycieli corocznie wspierają przedstawiciele policji. W tym roku byli to asp. Bogusław Michalik i sierż. szt. Tomasz Matlak (tata Filipka - naszego przedszkolaka) z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

            Na spotkaniu 8.10.2015 r., nie obyło się bez części artystycznej, w której to dzieci popisały się przygotowanymi wierszami, scenkami, oraz piosenkami o ruchu drogowym. Nasi goście wysłuchali odpowiedzi dzieci w konkursie o "Indeks Bezpiecznego Przedszkolaka" z zakresu zadań stojących przed policją. Uznali wysoki poziom wiedzy naszych pociech. Wręczyli pamiątkowe dyplomy i odblaski.      Następnie przedszkolaki wspólnie z panami policjantami utrwalały swoją wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, zachowania się wobec nieznajomych, zasady bezpiecznego podróżowania samochodem, a także przypomniały telefony alarmowe.

            Nasz gość, w swojej prelekcji, zwrócił uwagę dzieci na konieczność znajomości swojego adresu, przypomniał dzieciom, aby unikały miejsc odosobnionych, nie udzielały ważnych informacji przez telefon, nie przyjmowały prezentów i nie wsiadały do samochodu z nieznajomym. Bardzo mocno zaakcentował, iż w razie niebezpieczeństwa mają głośno krzyczeć i wzywać pomocy. A przede wszystkim, będąc w przedszkolu,  muszą o tym powiedzieć swojej pani; a będąc z rodzicami - rodzicom.

Zanim dzieci przeszły do działań praktycznych w przymierzaniu czapki, kajdanek, zwiedzania policyjnego samochodu, w którym mogła zmieścić się cała grupa, pożegnały się także upominkiem. Dla wszystkich było to niewątpliwie wielkie przeżycie.  Cóż, miłe chwile mijają bardzo szybko.                                                                            Na następne spotkanie z policjantami zapraszamy już za rok.

                                                                                                          Przygotowały:

                                                                                                          Bożena Rak

                                                                                                          Anna Czernecka -  Mac

 

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój