^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

JESTEŚMY PRAWDZIWYMI PRZEDSZKOLAKAMI

Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych to bardzo trudny okres zarówno dla maluszków, rodziców, jak i nauczycieli. Wspólne podejmowanie działań na rzecz ograniczenia stresu wywołanego rozłąką to podstawa współpracy dom - przedszkole, przedszkole - dom. Od pierwszego dnia pobytu dzieci w przedszkolu każdy nauczyciel stara się, aby nabrały one zaufania do każdego z nas, jak i swoich kolegów oraz czuły się bezpiecznie w nowym środowisku.

            Do przedszkola przychodzą dzieci o różnych zdolnościach przystosowawczych. Dla wielu z nich jest to pierwsze rozstanie z domem rodzinnym, mamą i tatą, pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą. Jedne adaptują się łatwo do grupy przedszkolnej, chętnie przychodzą do przedszkola, bawią się z rówieśnikami, uczestniczą w zajęciach,  inne mają poważne trudności - płaczą, nie podejmują zabawy, tęsknią za domem.

            Dzieci z grupy "Misie" powoli przyzwyczajały się do nowego otoczenia. Po prawie dwu miesięcznym pobycie w przedszkolu mają w większej mierze opanowane reguły życia przedszkolnego. 

Zwieńczeniem okresu adaptacyjnego najmłodszych przedszkolaków Publicznego Przedszkola nr 2, wysiłku rodziców i nauczycieli była pierwsza wspólna uroczystość  "Pasowanie na przedszkolaka", która odbyła się w dniu 29. 10. 2019 r. Impreza ta na stałe zagościła w kalendarium uroczystości przedszkolnych.  Celem spotkania było wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola, przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci, nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola, tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania,  zaprezentowanie umiejętności dzieci,  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

            W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki, zabawy ze śpiewem, których nauczyły się w przedszkolu od początku września. Na wstępie nasi mali artyści przywitali zebranych gości słowami wierszyka "My jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili, ładni tacy..." Następnie ustawiły się w "Pociąg" i pokazały, jak pociągiem  "jeździły do Warszawy". Przedszkolaki nie tylko umieją ustawiać się  "gęsiego", ale również potrafią wiązać koło. Zademonstrowały tę umiejętność śpiewając piosenkę "Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło, zabawą i piosenką witamy się wesoło". Dzieci wiedzą ile mają lat.  Wyraziły to wierszykiem pt. "Mam trzy lata..." W przedszkolu jesteśmy grupą "Misiów". Wybrane dzieci zadeklamowały wierszyk o "Smutnym misiu", którego pociesza dzielny przedszkolaczek oraz zaśpiewały  piosenkę ilustrowaną ruchem pt. "Miś w przedszkolu". Podczas zajęć najmłodsi poznali podstawowe zasady ruchu drogowego.  W wierszyku ?Światełko?  utrwaliły znajomość sygnalizacji świetlnej, a piosenka "Samochody" uzmysłowiła im konieczność bezpiecznego zachowania się na drodze. Okres jesieni to czas, kiedy rozmawiamy o plonach z pól i sadów. Maluchy poznały wybrane owoce i warzywa oraz ich właściwości zdrowotne. Z chęcią zadeklamowały wierszyk "Wpadła gruszka do fartuszka..." oraz zaśpiewały piosenkę "A ja wiem". Bardzo lubianą przez naszych najmłodszych przedszkolaków jest zabawa ze śpiewem "My jesteśmy krasnoludki", którą z radością przedstawiły rodzicom. Na zakończenie części artystycznej przedszkolaki zaprezentowały zaproszonym gościom zabawy ilustrowane ruchem w języku angielskim pt. "Hello!" oraz "Open - shut", a następnie Zosia wierszem pt. "Pasowanie" przypomniała wszystkim o celu dzisiejszego spotkania.

            Mimo ogromnej tremy i onieśmielenia pierwszymi występami przed tak szeroką publicznością maluszki udowodniły, że zasługują na miano prawdziwych przedszkolaków. Dlatego w obecności rodziców, pani dyrektor, nauczycieli,  kolegów i koleżanek złożyły pierwszą w swoim życiu ważną obietnicę.

Po ślubowaniu nastąpił kulminacyjny moment programu. Pani Dyrektor długą, kolorową kredką pasowała każdego przedszkolaka słowami: "Pasuję Cię na przedszkolaka i dobrego kolegę". Na pamiątkę uroczystości każdy maluch otrzymał dyplom, biret oraz kuferek obfitości ze słodką niespodzianką w środku. Występy oraz chwile pasowania zostały uwiecznione pamiątkowymi zdjęciami.

            Miłym akcentem na zakończenie był słodki poczęstunek, podczas którego dorośli wymieniali się informacjami, spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi swoich pociech.

            Maluszkom oraz ich rodzicom życzymy wiele cierpliwości i wytrwałości w oczekiwaniu na kolejne sukcesy, jak również zachęcamy rodziców do niestrudzonego wspierania wysiłków ich pociech.

Zredagowały:
Aleksandra Kołodziejczak
, Bożena Rak
                               

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój