^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

"Kto Ty jesteś? - Polak mały"

XII Przegląd Młodych Artystów

                                                                                  "Prawdziwym patriotą jest ten,
                                                             który nie ze wszystkiego jest zadowolony
                                                                 w swojej ojczyźnie, to człowiek,
                                                     który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej."

                                                                                                          
Charles Dickens

 

            Ojczyzna to pojęcie abstrakcyjne dla małego dziecka, gdyż nie rozumie ono do końca jego znaczenia. Aby dziecko rozumiało znaczenie słów: Polska - Ojczyzna, Polak - Patriota, należy od najmłodszych lat rozpocząć pracę nad kształtowaniem miłości do swojej rodzinnej miejscowości, regionu, kraju. Działania przedszkola dają dobry początek przygotowania dziecka do roli twórczego, otwartego i pewnie poruszającego się po świecie obywatela. Uświadomienie dzieciom, że wspólnoty, takie jak: rodzina, środowisko lokalne, ojczyzna, stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Poznając swoją miejscowość dziecko czuje się z nią związane - jest to jego miejsce na Ziemi "Mała Ojczyzna". Uważa się, że jeśli ktoś pokocha "Małą Ojczyznę", to pokocha też "Dużą Ojczyznę" - kraj, w którym żyje.

Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze zrozumieć wielu spraw, ale może wiele przeżyć, a pierwsze przeżycia są trwałe i pozostają na całe życie. Obserwując nasze przedszkolaki zauważamy ich zdolności plastyczne, jak i predyspozycje muzyczne. Ważne jest promowanie takich talentów. Dlatego corocznie od 12 już lat, aby wspierać najzdolniejsze dzieci, nasze przedszkole organizuje Przegląd Piosenki.

            W tym roku Przegląd Młodych Artystów odbył się pod hasłem "Kto Ty jesteś? - Polak mały". Zaproszenie do udziału w Przeglądzie przyjęły placówki oświatowe naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 (klasy II i III), Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa z CETiR-u oraz Publiczne Przedszkola nr 1 i nr 2. Ogółem wystąpiło 36 wykonawców.

            Dla wielu uczestników był to debiut solowy na scenie, pierwszy śpiew do mikrofonu i pierwsze w życiu gromkie brawa. W tematykę Przeglądu wykonawców i publiczność wprowadziły dzieci z grupy "Wiewiórki" i "Sowy" wierszem:

                        Patataj, patataj,
 
                        pojedziemy w cudny kraj.
 
                        Tam, gdzie Wisła modra płynie,
 
                        szumią zboża na równinie.
 
                        Patataj, patataj,
 
                        a jak zowie się ten kraj?
 
                        POLSKA!

            Popisy naszych młodych artystów oceniało JURY w składzie: pani Ewa Chojkowska - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1, pani Ewelina Sowa - przedstawiciel GOK-u, a także pani Magdalena Skipioł - rodzic z Publicznego Przedszkola nr 2. 

            Po zakończeniu prezentacji wszystkich piosenek, dzieci z grupy "Sowy" z Publicznego Przedszkola nr 2 zatańczyły "kujawiaka". Był to ostatni występ, po którym został ogłoszona krótka przerwa na poczęstunek i obrady JURY.

            Po tej przerwie głos zabrała dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2,  pani Beata Migacz, która podziękowała za wspaniałe występy i oznajmiła, iż wszystkim wykonawcom przyznano I miejsce. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Opiekunom, którzy przygotowali dzieci do występu, wręczono podziękowania w formie dyplomu.

            Od 4 już lat każdemu przeglądowi towarzyszy wystawa prac plastycznych naszych wychowanków, co świadczy o tym, że nasze przedszkolaki są utalentowane nie tylko muzycznie ale i plastycznie. Wystawa prac prezentowanych w zróżnicowanych technikach plastycznych, w tym roku zatytułowana była "Polska to moja ojczyzna". Dzieci, poznając różnorodne aspekty słowa Ojczyzna, przelewały na papier, jak umiały, zarówno swoją wiedzę jak i uczucia.

            Organizatorzy XII Przeglądu Młodych Artystów, Anna Czernecka - Mac i Bożena Rak dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałe prezentacje i dobrą zabawę, publiczności za miłą atmosferę, nauczycielom za przygotowanie dzieci do występów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Przeglądu.

            Mamy nadzieję, iż wszyscy miło spędzili poniedziałkowe przedpołudnie i chętnie spotkają się z nami za rok na XIII Przeglądzie Młodych Artystów

                                                                                                         Zredagowały:
Anna Czernecka - Mac
Bożena Rak
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój