^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

KONCERT "DLA MOJEJ RODZINY

Dom rodzinny wyposaża dziecko w ufność do innych ludzi. Przekazuje wartości moralne, społeczne, zaspakaja wszystkie potrzeby psychiczne dziecka.

Wypowiadając słowo "rodzina", mamy na myśli nie tylko dzieci, współmałżonków, ale również osoby w dalszym stopniu spokrewnione. W zależności od tego, czy więź rodzinna jest spójna, czy nie dana rodzina może właściwie się rozwijać lub przeżywać kryzys. Dlatego też warto przypomnieć sobie jak tworzymy i umacniamy więzi rodzinne w odniesieniu nie tylko do najbliższych, ale i dalszych krewnych.

Więź rodzinna jest tym, co łączy, jednoczy, zespala ludzi ze sobą, buduje związek. Dla budowania więzi rodzinnych bardzo istotna jest pamięć o domowych uroczystościach. Dzieci, które zawsze przygotowane są do okazywania miłości swoim rodzicom, chętnie przygotowują niespodzianki z okazji urodzin, imienin swoich rodziców, pamiętają o Dniu Matki i Ojca, Babci i Dziadka. Rodzice z kolei powinni pamiętać o imieninach, urodzinach swoich pociech oraz o Dniu Dziecka. Z tak rozumianą rodziną spotykamy się przy wielu okazjach. Trudno bowiem wyobrazić sobie szczęśliwą rodzinę, której członkowie nie przebywają ze sobą, nie prowadzą rozmów, nie pomagają sobie w pracy, w nauce, nie spędzają wspólnego czasu. Taka rodzina miałaby nikłe szanse na przetrwanie trudów codziennego życia.

Są takie dni w przedszkolnym kalendarzu , do których wszystkie dzieci przygotowują się bardzo solidnie, na które czekają z wypiekami na twarzy i chciałyby bardzo, aby były najpiękniejszymi dniami w całym przedszkolnym roku, to Święto Mamy i Taty. "Dzień rodziny" to wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień.
Z tej okazji 12 czerwca przedszkolaki zaprosiły swoich najbliższych na uroczysty koncert  który odbył się w kościele pod wezwaniem Św. Jerzego, na który przygotowały występy recytatorskie i wokalne chcąc w ten sposób wyrazić swoim najbliższym ich miłość i wdzięczność.  Wszystkich zebranych serdecznie powitała dyrektor przedszkola, która podkreśliła, jak ważną rolę w naszym życiu pełni rodzina - zarówno rodzice jak i dziadkowie.  Nasz rodzinny koncert uświetniła również pani Monika Mendrok - Mika, wykonując m.in. utwór Violetty Villas "Mamo" .  Był to czas miłości, radości i wzruszeń, a także radosne i słoneczne popołudnie spędzone w wielkiej przedszkolnej rodzinie.

Na zakończenie chciałabym przytoczyć słowa Jana Pawła II o rodzinie:

"Pośród wielu dróg, jaką idzie w swoim życiu człowiek, rodzina jest drogą pierwszą i     z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może się on odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży nad całym życiem"
                                                                                           
                                                                                                 Jan Paweł II


Zredagowała:

Agata Bajbuła

 

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój