^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

 Mądre słowo- EKOLOGIA

      22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Został on ustanowiony, aby uświadomić ludziom problemy i wyzwania stojące przed naszą Planetą. Przypomina nam o potrzebie troski o zasoby naturalne Ziemi, edukacji ekologicznej oraz działań skierowanych na ochronę otaczającej nas przyrody. W tym dniu ludzie całego świata zastanawiają się jakich spustoszeń na swojej Planecie dokonał człowiek, jakie są jego skutki i jak to można zmienić. Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć co można zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią. Jest także dobrym momentem do przeprowadzenia konkretnych działań proekologicznych.

Od najmłodszych lat staramy się wpajać dzieciom zasady poszanowania nie tylko człowieka, ale także otaczającego środowiska przyrodniczego. Organizowane zajęcia pozwalają dzieciom uczyć się w jaki sposób poznawać przyrodę, dbać o nią. Treści te wyzwalają aktywność dziecka, pobudzają do działania, kształtują pozytywne. Podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat treści ekologicznych było zorganizowanie dla naszych przedszkolaków obchodów Dnia Ziemi.

     28.04.2017r. dzieci z wszystkich grup spotkały się w Sali starszaków. Każda grupa w tym szczególnym dniu ubrana była na inny kolor. "Jeżyki" zaprezentowały się w kolorze zielonym, "Pszczółki" to kolor żółty, "Sowy" kolor biały, a "Wiewiórki" ubrane były w kolorze niebieskim.

     Uroczystość rozpoczęły koleżanki z grup starszych wierszem pt. "Co to jest ekologia?". Dzieci dowiedziały się od mądrej sowy, iż "ekologia to nauka o zwierzętach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach i ich wzajemnych powiązaniach". Następnie dzieci zobaczyły film o "Segregacji Śmieci" i jednomyślnie stwierdziły, iż segregacja odpadów do odpowiednich worków jest bardzo ważna, gdyż wpływa na ochronę naszego środowiska. Dzieci uczestniczyły w zadaniach mających propagowanie działań ekologicznych: odczytywały hasła, które miały na celu ochronę środowiska, brały udział w konkursie z pytaniami, quizie prawda/fałsz, grupowały pojazdy na te które są przyjazne środowisku i te które je zanieczyszczają, uczestniczyły w konkurencjach zręcznościowych. Wszystkie działania przeplatane były piosenkami o tematyce ekologicznej oraz wierszem pt. "Mali strażnicy przyrody", gdzie mali artyści wystąpili w strojach ekologicznych pochodzących z materiału z recyklingu.

     Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało czapkę wykonaną z szarego papieru z napisem "Przyjaciel Przyrody" i wspólnie wypowiedziały przyrzeczenie o następującej treści:

v  CHRONIĆ PRZYRODĘ

v  OSZCZĘDZAĆ WODĘ

v  DOKARMIAĆ PTAKI

v  DBAĆ O ZWIERZAKI

v  KWIATY HODOWAĆ

v  DRZEWA SZANOWAĆ

v  ZIEMIĘ RATOWAĆ

v  NIGDY NIE ŚMIECIĆ

v  I UCZYĆ TEGO WSZYSTKIE DZIECI

     Spotkanie udało się wspaniale, dzieci utrwaliły i uzupełniły swoją wiedzę na temat segregacji śmieci i mamy nadzieję, że w przyszłości będą świadomie dbać o swoje bliższe i dalsze środowisko.

Bożena Rak

                                                                                                                  Iwona Maśka


Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój