^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

"Wszystkie dzieci nasze są"
XIII Przegląd Młodych Artystów

 

Jedną z podstawowych form działalności dziecka w przedszkolu jest aktywność muzyczna. Rozwija ona percepcję słuchową, postawę twórczą, emocjonalną, jak również wrażliwość estetyczną. Zauważyć można, że wspólne muzykowanie scala grupę przedszkolną, dyscyplinuje ją, a w wielu przypadkach wycisza  i uspokaja.

 Zajęcia umuzykalniające prowadzone w przedszkolu pozwalają również na wyłonienie bardziej utalentowanych dzieci i wykorzystanie ich walorów wokalnych do uświetnienia imprez przedszkolnych i środowiskowych.  Dzieci z talentem wokalnym w naszym środowisku lokalnym nie brakuje. Świadczyć o tym może zorganizowany już po raz trzynasty "Przegląd Młodych Artystów", który cieszy się wielkim powodzeniem wśród placówek oświatowych i wychowawców.
W bieżącym roku szkolnym odbywał się pod hasłem "Wszystkie dzieci nasze są",
a wydarzenie miało miejsce 06.06.2017r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Goczałkowice - Zdrój.
Swoje uczestnictwo w imprezie zgłosiło Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Przedszkole Niepubliczne CETIR, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz rodzeństwo przygotowane do występów przez mamę.

Teksty piosenek nawiązywały do respektowania praw dziecka i wychowania do wartości takich jak: odpowiedzialność, szacunek, miłość, sprawiedliwość, mądrość, szczęście czy piękno.

Punktualnie o godz.10.00 panie prowadzące powitały zaproszonych gości, wszystkich małych artystów, ich opiekunów, rodziców oraz członków ich rodzin.
Zebrani w sali słuchacze gromkimi brawami pomogli pokonać tremę i zachęcili wykonawców do występów.
Z małej sceny popłynęły piosenki tj. "Wszystkie dzieci nasze są", "Kolorowe dzieci", "Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina", "Przyjaciel wie", "Rosną szybko dzieci", "Dzieci świata", "Dzieci lubią zabawę", "Zielona wyspa", "Łobuziaki", "Dziecięce marzenia", "Tęcza, cza, cza, cza", "Chroń przyrodę".
Po zaprezentowaniu swoich umiejętności i talentów, zaproszono wszystkich uczestników na słodki poczęstunek, a Jury na obrady.
Po przerwie głos zabrała i wyniki ogłosiła Dyrektor Przedszkola nr 1 Pani Ewa Chojkowska. Wszyscy wykonawcy zasłużyli na nagrody w formie dyplomów i pozycji książkowych, związanych z tematyką przeglądu pt. "Moje prawa ważna sprawa". Autorką pozycji jest Pani Renata Piątkowska, która kilka dni temu była gościem w naszym przedszkolu.
Z rąk Jury podziękowania otrzymali opiekunowie i wychowawcy, którzy przygotowali dzieci do prezentacji.

Mamy nadzieję, że za rok na XIV Przeglądzie zobaczymy nowych i tak samo utalentowanych uczestników.

Zredagowały:
Iwona Maśka
                                                                                                                 Aleksandra Kołodziejczak
 
 
Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój