^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ostatnie Wydarzenia

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

                                                                      cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie"

Paulo Coelho

20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKIM DNIEM
PRAW DZIECKA

 

 

Każde dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje prawa. Czy nasze przedszkolaki znają swoje prawa? Prawa człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 31 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1986 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. 20 listopada obchodziliśmy ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Tego dnia nauczyciele w każdej grupie wiekowej wyraźnie, kompetentnie, dostosowując omawiany problem do wieku dzieci przypominali przedszkolakom, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że prawa dziecka to nie przywileje, które należą się dzieciom jak są grzeczne, ale należą się - bo są dziećmi.

W grupie najmłodszej w trakcie zabaw integracyjnych, ruchowych i plastycznych dzieci odzwierciedlały prawa i obowiązki poprzez emocje pozytywne i negatywne.

4 latki udały się w podróż pociągiem, podczas której na każdym przystanku poznały wybrane prawo. Nauczyciel wykorzystywał środki multimedialne, aby lepiej zobrazować dzieciom poruszaną tematykę.

W grupach najstarszych w trakcie wielu działań przedszkolaki utrwalały poznane w ubiegłych latach prawa i obowiązki. Omawiały recytowane przez nauczycieli wiersze i inscenizowały je ruchem, rytmizowały znane hasła, śpiewały piosenki i tworzyły do nich akompaniament, układały obrazki z części, rozwiązywały zagadki słowne, odgadywały prawa na podstawie ilustracji, dostosowywały odpowiedni obrazek do usłyszanego prawa. 

W zabawowy i przystępny sposób nauczycielki starały się zainteresować dzieci zaplanowaną tematyką i uzmysłowić przedszkolakom, że w naszym kraju ustanowione prawa dziecka są z reguły przestrzegane a wychowawcy zawsze są gotowi wspomóc gdy czują się krzywdzone czy źle traktowane. Jednocześnie nauczyciele uświadamiali swoich podopiecznych, że niestety w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów czy do wolności.

Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa dzieci były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. Aby przestrzegać praw dzieci, należy je przede wszystkim dobrze znać.Dziecko ma prawo do:

  • wychowywania się w rodzinie,
  • adopcji,
  • oświaty i nauki,
  • kultury, wypoczynku i rozrywki,
  • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
  • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
  • dostępu do informacji,
  • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
  • prywatności,
  • równości.

                                                                                                                        Edyta Smejkal

 

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój