^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Zapisy

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ DZIECKO
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

  •   W dniach od 4 lutego do 15 lutego  2019 r. należy pobrać                       ,,Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola".
  • Wypełnić i najpóźniej do  18 lutego 2019 r. złożyć w kancelarii  przedszkola.
  • Od   26 lutego 2019  r. sprawdzić listę kandydatów zakwalifikowanych                          i niezakwalifikowanych
  • Do 5 marca potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.
  • Od 7 marca sprawdzić listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .

 

 
DOKŁADNE USTALENIE TERMINÓW I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ OKREŚLENIE KRYTERIÓW  DRUGIEGO ETAPU POWSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZARZĄDZENIU
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
ORAZ UCHWALE RADY GMINY GOCZAŁKOWICE -  ZDRÓJ
DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ                 URZĘDU GMINY, NASZEGO PRZEDSZKOLA,       PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
ORAZ NA GAZETCE INFORMACYJNEJ W PRZEDSZKOLU.
 

 

Copyright © 2013 Przedszkole nr 2 Goczałkowice-Zdrój