Standardy Ochrony Małoletnich

Home Standardy Ochrony Małoletnich
 
 
 
 

                                                               STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń.
Dokument znajduje się  w formacie PDF. Jest  także dostępny dla wszystkich zainteresowanych na tablicy w szatni przedszkola.

    Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ważne telefony - gdzie szukać pomocy?

Ważne telefony – gdzie szukać pomocy?

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content