Charakterystyka przedszkola

Home Charakterystyka przedszkola

                Publiczne Przedszkole Nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju w roku szkolnym 2016/2017 obchodziło 80 -lecie wychowania przedszkolnego


      W roku 1992, po odłączeniu się Goczałkowic od Pszczyny, gmina Goczałkowice-Zdrój ogłosiła, 21.05.1992 roku, pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola. Z naszej placówki do konkursu przystąpiły panie Danuta Gaciek i Jadwiga Nycz. Na okres 5 następnych lat komisja wybrała panią Jadwigę Nycz, która pełniła tę funkcję do 2002 roku, czyli przez następne 10 lat, a obecnie stanowisko to piastuje pani Beata Migacz.

       Od roku 1992 w skład kadry nauczycielskiej wchodziły panie: Danuta Gaciek, Beata Świerczek (Migacz), Iwona Maśka, Bożena Rak, Aleksandra Biela (Kołodziejczak), Małgorzata Kurzydło (Władarz), Edyta Smejkal, Agata Bajbuła, Anna Czernecka-Mac, Anna Szmajduch. Nauczyciele wspierani są przez cztery panie oddziałowe, pomoc nauczyciela, w kuchni pracują dwie panie kucharki, o zaopatrzenie dba pani intendentka, a o sprawy techniczne troszczy się pan konserwator.

    Przedszkole mieści się w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicy Prusa 7. Posiada cztery sale dydaktyczne, szatnie, kuchnię, łazienki oraz zmodernizowany plac zabaw dla dzieci. Odnowione sale są kolorowe, funkcjonalne i wyposażone w szereg zabawek i pomocy dydaktycznych.

       Duża liczba wniosków rodziców o przyjęcie do przedszkola świadczy o tym, że placówka jest dobrze odbierana w środowisku lokalnym. Dzieci przebywające w przedszkolu uczęszczają do czterech grup wiekowych, a ich organizacja zależy od ilości zapisanych dzieci z danego rocznika. Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców i dlatego jest ono czynne od 6.30 do 16.30.

      Cały personel przedszkola swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym do większego zadowolenia klientów naszego przedszkola. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci oraz zapewnić jak najlepszą opiekę wychowawczo-dydaktyczną. Nasze działania ukierunkowane są także na wspieranie indywidualności każdego dziecka i szanowanie jego praw i godności. Ważne jest dla nas również bezpieczeństwo oraz dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne każdego dziecka.

Dlatego w naszym przedszkolu:

 • obowiązuje zasada “otwartych drzwi” czyli umożliwianie przeżywania pierwszych chwil w przedszkolu razem z mamą i tatą;
 • organizowane są “dni otwarte” dla potencjalnych przyszłych klientów naszej placówki;
 • wydawana jest od 2000 roku gazetka przedszkolna “Twój Przedszkolak”;
 • organizowane były i są ciekawe zajęcia rozwijające wszechstronnie dziecko w wieku przedszkolnym
 • zatrudniony jest logopeda, co umożliwia bardzo dobre wyrównanie niedoskonałości mowy dziecka oraz psycholog, do którego możemy zwrócić się o pomoc w przypadku zauważenia wszelkich trudności na jakie napotyka dziecko podczas edukacji przedszkolnej;
 • organizowane są różne imprezy lokalne i środowiskowe,
 • w ramach pedagogizacji rodziców przygotowywane są przez specjalistów oraz nauczycieli naszej placówki prelekcje i szkolenia;
 • wdrażamy dzieci do uczestnictwa w różnych konkursach i przeglądach

       Dzieci biorące udział w konkursach organizowanych przez instytucje poza przedszkolne oraz inne przedszkola ogólnopolskie uzyskują corocznie wiele wyróżnień i nagród rzeczowych.

 • przygotowywane są różne wystawy, kiermasze świąteczne i akcje o charakterze informacyjno – zabawowym;
 • nawiązujemy współpracę z innymi placówkami z bliższych i dalszych okolic;
 • prowadzone są starania o pozyskiwanie sponsorów oraz dobroczyńców naszej placówki.

      Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, aby nasi podopieczni czuli się u nas dobrze, żeby mieli zapewnione optymalne warunki do rozwoju własnych talentów i potrzeb. Dlatego też powstają ciekawe projekty i programy przygotowywane przez nauczycieli naszej placówki,  Staramy się, aby nasze przedszkole było dla dzieci drugim, ciepłym i bezpiecznym domem.
Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo oraz to, aby dzieci czuły się akceptowane, szczęśliwe i kochane.


.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content