Kadra Pedagogiczna

Home Kadra Pedagogiczna

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zatrudniamy również: logopedę, psychologa, nauczyciela religii oraz języka angielskiego.

Wszyscy kochamy dzieci i staramy się pracować tak,  aby  nie tylko umilić im pobyt w przedszkolu, ale także po to, by jak najbardziej wszechstronnie rozwijać umiejętności naszych przedszkolaków. Tak, by przez zabawę, wprowadzać je w świat edukacji. Bo to, czego nauczą się teraz, będzie procentować w przyszłości.

Dyrektor przedszkola mgr Beata Migacz – nauczyciel dyplomowany

wykształcenie:

 • Studium Nauczycielskie im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Politechnika Śląska w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania : Studia Podyplomowe w zakresie  przedsiębiorczość, zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe- Organizacja Oświaty

Mgr Anna Wrzoł – nauczyciel mianowany
NAUCZYCIEL SPECJALISTA, PEDAGOG SPECJALNY

wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie- studia licencjackie- pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – pedagogika w zakresie terapia pedagogiczna
 • Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu
 • Wyższa Szkoła Demokracji im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracja sensoryczna
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w zakresie metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej
 • Certyfikat ukończenia kursu: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – kurs I i II stopnia – diagnoza, terapia,masaż -Terapeuta Ręki

Mgr Agnieszka Jaworska – nauczyciel kontraktowy – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, na kierunku: pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

Mgr Justyna Lapczyk – nauczyciel kontraktowy – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, na kierunku: pedagogika specjalna w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Mgr Anna Czernecka – Mac – nauczyciel mianowany – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej: Studia Podyplomowe -Kształcenie Zintegrowane w kl. I-III;
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej : Studia Podyplomowe  w zakresie wychowania przedszkolnego;

Mgr Aleksandra Kołodziejczak – nauczyciel mianowany – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Studium Nauczycielskie im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Małgorzata Władarz – nauczyciel mianowany – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Studium Nauczycielskie w Tychach o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach – zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry pedagogicznej z organizacji i zarządzania oświatą

Mgr Edyta Smejkal – nauczyciel mianowany – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Studium Nauczycielskie im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Mgr Agata Bajbuła – nauczyciel mianowany – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie o kierunku:  pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej
 • Wyższa szkoła Administracji w Bielsku Białej : Studia Podyplomowe  w zakresie wychowania przedszkolnego

Mgr Weronika Stasicka – nauczyciel mianowany :
LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA

wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku: pedagogika w zakresie społeczno opiekuńcza
 • Wyższa szkoła Administracji w Bielsku – Białej: Studia podyplomowe w zakresie logopedii z elementami neurologopedii
 •  Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – neurologopedia
 • Certyfikat ukończenia kursu: Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym-Terapeuta Ręki
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – terapia pedagogiczna i rewalidacja

Mgr Joanna Grygierzec – nauczyciel dyplomowany: KATECHEZA

wykształcenie:

 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie o kierunku: Teologia

Mgr Anna Szmajduch – nauczyciel mianowany,   WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, J. ANGIELSKI

wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach o kierunku: Pedagogika – Propedeutyka języka angielskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach : Psychologia Zachowań Społecznych
 • Certyfikat ukończenia kursu: Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym-Terapeuta Ręki

Mgr  Barbara Dzida  – nauczyciel początkujący ,   WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Skip to content