Ochrona danych osobowych

Home Ochrona danych osobowych

Inspektorem Danych Osobowych w naszej placówce jest p. Marcin Gruszka z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 785465194 oraz drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod24h@data.pl

Obowiązek informacyjny

1.Klauzula informacyjna dla rekrutowanych pracowników( Do pobrania):

 Klauzula-informacyjna-dla-rekrutowanych-pracowników

2.Klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia-dzieło ( Do pobrania):

Klauzula-informacyjna-dla-pracowników-zatrudnionych-na-podstawie-umowy-zlecenia/dzieło

3.Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów ( Do pobrania):

3.-Klauzula-informacyjna-dla-stażystów-i-praktykantów

4.Klauzula informacyjna dla awansu zawodowego ( Do pobrania):

4.-Klauzula-informacyjna-dla-awansu-zawodowego

5.Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

5.Klauzula-informacyjna-dla-wolontariuszy

6.Klauzula Informacyjna dla pożyczkobiorcy do  umowy ( Do pobrania):

6.Klauzula-Informacyjna-dla-pożyczkobiorcy-do-umowy

7.Klauzula informacyjna dla poręczycieli do umowy ( Do pobrania):

7.Klauzula-informacyjna-dla-poręczycieli-do-umowy

8.Klauzula Informacyjna dla emerytów i rencistów ( Do pobrania):

8.Klauzula-Informacyjna-dla-emerytów-i-rencistów

9.Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach ( Do pobrania):

9.Klauzula-informacyjna-stosowane-przy-zleceniach_

10.Klauzula informacyjna do zamówień publicznych ( Do pobrania):

10.Klauzula informacyjna do zamówień publicznych

11.Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji ( Do pobrania):

11.Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

12.Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu ( Do pobrania):

12.Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

13.Klauzula informacyjna  dotycząca odbioru ucznia ze placówki ( Do pobrania):

13.Klauzula informacyjna dotycząca odbioru ucznia ze placówki

14.Klauzula informacyjna   – Kontrola spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego ( Do pobrania):

14.Klauzula informacyjna Kontrola spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego

15.Klauzula informacyjna   dla opiekunów wycieczki ( Do pobrania):

15.Klauzula informacyjna dla opiekunów wycieczki

16.Klauzula informacyjna   – Złożenie pisma w placówce ( Do pobrania):

16.Klauzula informacyjna Złożenie pisma w placówce

17.Klauzula informacyjna   – korespondencja elektroniczna ( Do pobrania):

17.Klauzula informacyjna korespondencja elektroniczna

18.Klauzula informacyjna   –  ewidencja wejść i wyjść ( Do pobrania):

18.Klauzula informacyjna ewidencja wejść i wyjść

19.Klauzula informacyjna   – składnica akt ( Do pobrania):

19.Klauzula informacyjna składnica akt

20.Klauzula informacyjna   – strona internetowa ( Do pobrania):

20.Klauzula informacyjna strona internetowa

 

REGULAMIN O MONITORINGU

Regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego

INFORMACJA  O MONITORINGU

Informacja o monitoringu

Skip to content