Innowacje

Home Innowacje

INNOWACJA „ZABAWY, WIERSZYKI I MASAŻYKI, KTÓRE LUBIĄ SMYKI” 

REALIZOWANA W GRUPACH “JEŻYKÓW” I “MISIÓW”.

ROK SZKOLNY 2023/2024

Autor :  Weronika Stasicka

             Zajęcia innowacyjne będą się odbywały raz w tygodniu w wymiarze ok. 20 min.

Innowacja „Zabawy, wierszyki i masażyki, które lubią smyki-wspomaganie rozwoju mowy dzieci w młodszym wieku przedszkolnym” skierowana jest do dzieci z grupy „Misie ” oraz „Jeżyki.” Będzie realizowana od listopada 2023r. do marca 2024r. Zajęcia będą miały charakter zabawowy, gdyż jak mówią badania, dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym najskuteczniej uczą się poprzez zabawę, aktywnie działając.

Celem innowacji jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u młodszych przedszkolaków czyli jak najszybsze rozpoznawanie zaburzeń w komunikacji językowej, a także w całym rozwoju, zapobieganie wadom wymowy i zaburzeniom komunikacji językowej, usprawnianie narządów artykulacyjnych głównie z zastosowaniem terapii miofunkcjonalnej, rozwijanie mowy biernej i czynnej poprzez różnorodne ćwiczenia logopedyczne, wierszyki z pokazywaniem, masażyki oraz zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne. W trakcie zajęć będą stosowane metody aktywizujące, m.in. elementy Metody Krakowskiej, pedagogika zabawy, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poza tym, dziecko, niejako przy okazji będzie doskonaliło pamięć, percepcję wzrokową i słuchową, orientację w schemacie własnego ciała, będzie usprawniało grafomotorykę, budowało pozytywny obraz samego siebie, kształtowało swoje relacje z otoczeniem. Podczas zajęć innowacyjnych dzieci będą zdobywały nowe umiejętności oraz na bieżąco utrwalały poznane podczas każdych poprzednich zajęć. Raz na dwa tygodnie dzieci będą dostawały do domu karty pracy, w ramach utrwalania poznanych wierszyków, masażyków oraz ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne.

Chciałabym, aby zajęcia innowacyjne były dla dzieci przede wszystkim świetną zabawą,  podczas której ich mowa będzie się rozwijała w odpowiednim tempie, co z kolei będzie pozytywnie wpływało na ich cały rozwój psychofizyczny.      

EWALUACJA INNOWACJI

Zabawy, wierszyki i masażyki, które lubią smyki-wspomaganie rozwoju mowy dzieci w młodszym wieku przedszkolnym

Zajęcia innowacyjne „Zabawy, wierszyki i masażyki, które lubią smyki-wspomaganie rozwoju mowy dzieci w młodszym wieku przedszkolnym” odbywały się od listopada 2023 roku do końca marca 2024 roku, w grupie Misiów i Jeżyków, raz w tygodniu, w trakcie zajęć popołudniowych.

Celem głównym innowacji byłowspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u młodszych przedszkolaków dzięki rozpoznawaniu zaburzeń w komunikacji językowej, a także w całym rozwoju, usprawnianiu narządów artykulacyjnych, rozwijaniu mowy biernej i czynnej poprzez różnorodne ćwiczenia logopedyczne, oddechowe, wierszyki, masażyki oraz metody aktywizujące.

Poza tym dzieci stymulowały rozwój poznawczy oraz emocjonalno-społeczny, szczególnie w zakresie:

  • rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała
  • rozwijania małej i dużej motoryki
  • stymulacji percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci
  • uświadamiania wpływu mowy na relacje z ludźmi
  • wzmacniania wiary we własne siły
  • stwarzania sytuacji do współpracy z rówieśnikami.

Cele innowacji zostały zrealizowane. W ramach ewaluacji zostały przeprowadzone diagnozy rozwoju mowy: oceniono poziom sprawności narządów artykulacyjnych, rozumienie mowy, zasób słownictwa, sposób oddychania oraz połykania. Na ostatnich zajęciach odbyło się„Wspólne pokazywanie wierszyków”, podczas którego dzieci wspólnie zaprezentowały wszystkie wierszyki, zawierające także elementy masażyków, które poznały i utrwalały od listopada do marca, na każdych zajęciach innowacyjnych; przeprowadzone zostały również rozmowy z dziećmi, dotyczące ich odbioru zajęć. Oprócz tego wszystkie wykonane przez dzieci prace były zbierane w ich teczkach, a rodzic otrzymywali do domu materiały, aby móc utrwalać poznawane wierszyki i ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Wspólne prace z każdego modułu z kolei były prezentowane w szatni. Na każdych zajęciach wykonywane były także zdjęcia podczas różnych aktywności dzieci, które to wraz z opisem były prezentowane na stronie internetowej przedszkola, w miesięcznych podsumowaniach.

Jeśli chodzi o sprawność narządów artykulacyjnych, to w porównaniu z diagnozą z listopada, wyniki diagnozy marcowej, poprawiły się. Większość dzieci podniosła sprawność warg i języka. Wśród nich była siódemka dzieci, która na początku innowacji nie potrafiła wykonywać prawidłowo żadnego z ćwiczeń języka, natomiast na koniec wykonała każde ćwiczenie. Dzieci nauczyły się prawidłowego wykonywania „konika” czyli kląskania, mlaskania szerokim językiem, „cmokania” i dmuchania jako ćwiczeń wzmacniających mięsień okrężny warg, unoszenia języka na górny wałek dziąsłowy oraz opuszczania na dolny oraz przytrzymywania go na kilka sekund na górnym dziąśle. Z pewnością poprawiła się kinestezja artykulacyjna, dzieci zaznajomiły się także z nazwami narządów artykulacyjnych i potrafiły je wskazać, a dzięki temu łatwiej było im reagować na polecenia terapeuty w trakcie ćwiczeń. Dzieci ćwiczyły język i wargi podczas słuchania bajek artykulacyjnych, pokonywania torów przeszkód, podniebienie miękkie ćwiczyły przenosząc różne przedmioty za pomocą słomki, a funkcje oddechowe dmuchając w dmuchajki,na piórka, bańki, tworząc grupowe prace plastyczne np., „Koniki”, „Piesek”oraz wykonując indywidualne karty pracy, związane z danym tematem.

            Każde zajęcia zawierały powtarzające się elementy: przywitanie, krótką zabawę ruchowo-słuchową, następnie dzieci poznawały nowy wierszyk bądź utrwalały już poznany, a także nowe ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne. Ponadto zależnie od tematu dzieci uczestniczyły w zabawa chruchowych, oddechowych lub plastycznych.Ćwiczenia były konstruowane tak, aby jednocześnie usprawniać, jak najwięcej funkcji, stymulować cały rozwój dziecka.Wiele ćwiczeń odbywało się przy muzyce, gdzie dzieci odtwarzały jej rytm oraz nastrój ruchem, swobodnie tańczyły. Dzieci uczestniczyły również w zabawach porządkowych, które uczyły je reagowania na dany sygnał, zawierały elementy matematyki, ćwiczyły pamięć oraz koncentrację uwagi. W trakcie zajęć stosowane były również ćwiczenia relaksacyjne, z pokazywaniem, elementy Integracji Sensorycznej, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy terapii miofunkcjonalnej, ćwiczenia słowne oraz oglądowe. Wprawdzie dzieci nauczyły się czterech wierszyków, czyli mniej niż zaplanowano, ale ważniejsza od ilości na pewno były ich chęci. Z pewnością dzięki nauce wierszyków ich mowa w sferze semantycznej czyli rozumienia oraz ich pamięć poprawiły się Rodzicom kilkorga dzieci zostało zaproponowane udanie się z dzieckiem do laryngologa, czy też do Poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu konsultacji. Innowacja przyczyniła się także do zwiększenia u dzieci oraz ich rodziców świadomości o istotnym wpływie rozwoju mowy na cały rozwój dziecka. Poza tym podniosła się jakość pracy i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym, poprzez współpracę z rodzicami oraz umieszczanie na bieżąco relacji z każdych zajęć innowacyjnych na stronie internetowej przedszkola.

Cele zostały osiągnięte poprzez zabawę, jako najlepszą formę nauki dla dziecka w wieku przedszkolnym, w taki sposób, że każde dziecko osiągało sukces, uwierzyło w siebie i we własne możliwości. Każde zajęcia wzbudzały w dzieciach wiele radości, przedszkolaki uczestniczyły w nich za każdym razem dzielnie i aktywnie. 

mgr Weronika Stasicka- logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny

Marzec 2024 r.

Słoneczko.

SŁONECZKO.

Na początku marca podczas zajęć innowacyjnych dzieci z najmłodszych grup utrwalały wierszyk o pieskach oraz poznały nowe ćwiczenie usprawniające język-czyli unoszenie języka do górnych dziąseł i opuszczanie do dolnych. Zadaniem dzieci było karmienie piesków kością oraz wykonywanie ćwiczenia języka. Następnie dzieci w grupach wyklejały pieski kulkami z plasteliny, a przy tym usprawniały małą motorykę i uczyły się współpracy.

Podczas kolejnych zajęć przedszkolaki utrwalały wszystkie poznane wierszyki oraz ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych, w których udawały ptaszki, które musiały znaleźć swoje gniazdka. Następnie siedząc w kole, podczas grania muzyki, przekazywały sobie koszyk pełen pisanek-gdy muzyka przestawała grać, dziecko trzymające koszyk, wyciągało jedno jajeczko i wykonywało ćwiczenie usprawniające wargi i język, które było w nim ukryte. Kolejnym zadaniem, z którym przedszkolaki musiały się zmierzyć było segregowanie jajek-za pomocą szczypców dzieci wkładały jajka do miseczek- według wzoru. Ćwiczyły tym samym strategie lewopółkulowe, sprawność rąk, utrwalały kolory.

W tym miesiącu obchodziliśmy również Europejski dzień Logopedy, podczas którego dzieci także wykonywały różnego rodzaju ćwiczenia, wspomagające mowę (relację z tego dnia w postaci prezentacji, można znaleźć na stronie przedszkola).

Dzieci w kole przekazują sobie koszyk z jajkami.

Dzieci w kole przekazują sobie koszyk z jajkami.

Dziewczynka wyciąga jajko z ćwiczeniami języka i warg.

Dziewczynka wyciąga jajko z ćwiczeniami języka i warg.

Dziewczynka karmi pieska.

Dziewczynka karmi pieska.

Jeżyki wylepiają pieska plasteliną.

Jeżyki wylepiają pieska plasteliną.

Luty 2024 r.

Bałwanek.

W lutym dzieci podczas dwóch zajęć innowacyjnych poznały nowy wierszyk-był to wierszyk paluszkowy o pieskach, którymi opiekuje się ich mama, doglądając ich ogonków, które masowała, myła, głaskała. Dzieci wykonując masażyki oraz mówiąc wierszyk, usprawniały swoją małą motorykę oraz pamięć, rozwijały mowę, wzbogacały słownictwo. Maluszki porównywały także pieski -ich rozmiary oraz kolory. Podczas zabaw ruchowych z muzyką dzieci bawiły się w szczeniaczki, które przechadzały się, turlały się i witały z innymi pieskami,  a gdy muzyka przestawała grać-spały. Przedszkolaki usprawniały także lewą półkulę mózgu, szeregując pieski od największego do najmniejszego.

Dzieci naśladują spacerujące pieski.

Dzieci naśladują spacerujące pieski.

 

Dzieci naśladują śpiące pieski.

Dzieci naśladują śpiące pieski.

Dzieci szeregują i kolorują pieski.

Dzieci szeregują i kolorują pieski.

  Styczeń 2024 r.

Podczas pierwszych styczniowych zajęć dzieci z pomocą Toli-naszej towarzyszki usprawniały swoje wargi-wykonując ćwiczenie cmokania oraz uczyły się nowego wierszyka z pokazywaniem „Moja buzia”, który mówił o częściach twarzy. Porozmawialiśmy także o tym, do czego służą poszczególne części twarzy: nos, oczy, uszy, usta, a w środku jamy ustnej: język i zęby. Dzieci doskonaliły także małą motorykę i percepcję wzrokową, rysując na owalu twarzy jej części w odpowiednich miejscach.

Dzieci ćwiczą cmokanie.

Dzieci ćwiczą cmokanie.

Dzieci dorysowują części twarzy.

Dzieci dorysowują części twarzy.

Kolejne zajęcia rozpoczęliśmy od swobodnego tańca do muzyki, kiedy muzyka przestawała grać dzieci wykonywały ćwiczenie mięśnia okrężnego warg: cmokanie. Następnie dzieci wydłużały swój wydech i ćwiczyły wargi, dmuchając na różne sposoby na piórka. Następnym zadaniem dzieci było trafienie piłeczkami do bramek z jednoczesnym cmokaniem. Oczywiście utrwalaliśmy także nasz wierszyk, który poznaliśmy na poprzednich zajęciach.

Dzieci dmuchają piórka.

Dzieci dmuchają piórka.

Dzieci rzucają do celu.

Dzieci rzucają do celu.

Kolejne zajęcia rozpoczęliśmy od przywitania się różnymi częściami ciała. Następnie wraz Tolą powtórzyliśmy nasz wierszyk i poćwiczyliśmy cmokanie. Naszym wspólnym zadaniem, które kończyło tematykę związaną z częściami ciała i nauką cmokania, było odrysowanie jednego przedszkolaka na dużym arkuszu papieru. Następnie dzieci ozdabiały sylwety kredkami według własnego pomysłu.

Odrysowywanie sylwetki chłopca na arkuszu papieru.

Odrysowywanie sylwetki chłopca na arkuszu papieru.

Misie ozdabiają odrysowaną sylwetkę koleżanki.

Misie ozdabiają odrysowaną sylwetkę koleżanki.

     Grudzień  2023 r.

Girlanda bożonarodzeniowa.

W grudniu odbyły się dwa zajęcia innowacyjne w grupie „Jeżyków” i „Misiów”. Podczas obu kontynuowaliśmy usprawnianie pracy języka poprzez utrwalanie kląskania oraz ćwiczyliśmy pamięć oraz rozwijaliśmy mowę poprzez powtarzanie wierszyka o koniku.  Dzieci uczestniczyły w zabawach słuchowo-ruchowych z elementem porządkowym, reagowały na zmianę polecenia, zarówno słuchowego jak i wzrokowego w postaci np. zmiany koloru obręczy. Ćwiczyły swoją percepcję wzrokową i małą motorykę składając konika  z części, co okazało się nie tak łatwym ćwiczeniem. Wiele radości sprawiła przedszkolakom zabawa „Tor przeszkód z konikiem”, w której to musiały pokonać ścieżkę sensoryczną, a następnie nakarmić konika marchewką oraz jednocześnie kląskać. Jako podsumowanie tematu z konikiem, stworzyliśmy wspólną pracę plastyczną „Koniki na pastwisku”. Dzieci w kilkuosobowych grupach tworzyły swoje koniki, wylepiając ich sylwety kawałkami bibuły oraz tworząc ogony z wełny. Maluszki z radością i zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach, nabywały nowe umiejętności oraz utrwalały poznane.

Praca grupowa

Praca grupowa “Misiów”.

Praca grupowa

Praca grupowa “Jeżyków”.

Dzieci składają konika z części.

Dzieci składają konika z części.

 

     Listopad  2023 r.

Jesienne Listki

Jesienne Listki

Miesiąc ten był poświęcony głównie na zapoznanie się dzieci z logopedą. Przeprowadzane były zabawy integracyjne, zabawy w kole oraz rozmowy z dziećmi w sali przedszkolnej. U wszystkich dzieci zostały przeprowadzone badania narządów artykulacyjnych- oceniona sprawność języka, warg i żuchwy. Diagnoza ta zostanie także przeprowadzona na wiosnę-jako zakończenie innowacji, w celu porównania wyników.

Zajęcia grupowe rozpoczęły się przywitaniem oraz nauką rymowanki z pokazywaniem „KONIK STUKA KOPYTAMI, MY- KLĄSKAMY JĘZYKAMI.” Następnie dzieci uczestniczyły w zabawie ruchowo-słuchowej. Podczas grania przez logopedę na instrumencie dzieci udawały koniki-galopując po dywanie, gdy muzyka się kończyła, musiały stanąć nieruchowo i wykonać ćwiczenie kląskania-konik odpoczywał. Następnie dzieci przy stolikach pokonując drogę palcem, a potem kredką, zaprowadziły koniki do stajni, jednocześnie kląskając. Zachęcam rodziców do utrwalania kląskania oraz rymowanki z dziećmi w domu, aby ćwiczyć pamięć oraz usprawniać narządy artykulacyjne.

Dzieci uczą się kląskać.

Dzieci uczą się kląskać.

Dzieci pokonują labirynt.

Dzieci pokonują labirynt.


  INNOWACJA “KAŻDA WIEWIÓRKA DO TWÓRCZEJ PRACY JEST GOTOWA”                              

REALIZOWANA W GRUPIE  “WIEWIÓRKI” 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Prowadząca: Agata Bajbuła
Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych
Dzieci w przedszkolu

Dzieci w przedszkolu

Jest to innowacja organizacyjno – metodyczna. Jej celem jest stymulowanie rozwoju twórczej aktywności plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem niestandardowych technik plastycznych.

Działalność plastyczna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci, a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija twórcza inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń. W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały świat przedszkolaków, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania i wycinania. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych. Dzieciom podoba się to co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia, które pobudzają je emocjonalnie. Dzieci uczestniczące w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wprowadzenie innowacji rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość otwartość i wiarę we własne możliwości. Przyczyni się do powszechnego rozwoju, rozwinie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej.

Kwiecień 2024 r.

“Nasza flaga”

W ramach obchodów majowych świąt, przedszkolaki wykonały wspólnymi siłami piękną flagę Polski. Do zrobienia tej pracy przygotowaliśmy wcześniej białe i czerwone kwiatki oraz brązowe prostokąty z bibuły. Następnie naszkicowaliśmy kontury naszej flagi na dużym niebieskim brystolu i przystąpiliśmy do wyklejania naszych barw narodowych. Dzięki zwiewności bibułkowych kwiatków powstał efekt 3D, co bardzo ładnie się prezentuje.

Dzieci tworzą przestrzenną flagę Polski.

Dzieci tworzą przestrzenną flagę Polski.

Dzieci prezentują gotową pracę plastyczną.

“Sztuka na folii aluminiowej”

Zapewne każdy z nas miał choć raz taki moment w swoim życiu, kiedy trzymając w ręce coś z pozoru zwykłego jak wacik, gumka do włosów, czy wykałaczka, nagle uświadomił sobie jak wiele fajnych i twórczych rzeczy dałoby się z tego wykonać! Tym razem głównym bohaterem będzie folia aluminiowa. Praca, którą dzieci wykonały, ma wypukłe kontury. Nasze dzieło jest bowiem twórczością 3D. Trochę jak płaskorzeźba. Ale żeby wykonać takie kontury na folii, musimy zacząć od początku. Bez szkicu trudno będzie nam pójść dalej, dlatego dla każdego dziecka markerem wykonałam na tekturce z bloku kontury kwiatka. Na skończony szkic przedszkolaki nakleiły wałeczki z plasteliny, tworząc tym samym  wypukły kontur. Następnie przykleiłam folię aluminiową do naszej tekturki. Opuszkami palców wygładziliśmy folię tak, aby dobrze przywarła do kartki i aby wyraźnie zaznaczyła nasze wypukłe kontury. Odstającą folię przycięliśmy i zawinęliśmy do tyłu. Kolejnym etapem naszej pracy był czas na kolor. Dzieci wypełniły obrazek różnymi kolorami tak, aby jeszcze  bardziej podkreślić wypukłe niepomalowane kontury. Podczas wykonywania tych dzieł przedszkolaki rozwijały twórcze myślenie i kreatywność oraz ćwiczyły motorykę małą. Praca plastyczna, którą wykonywaliśmy 2 dni, sprawiła dzieciom dużo radości, a efekt końcowy jest niesamowity.

Dzieci malują kwiaty na folii aluminiowej.

Dzieci malują kwiaty na folii aluminiowej.

Gotowe prace plastyczne.

Gotowe prace plastyczne.

“Wesoła zagroda”

W tygodniu, kiedy była omawiana tematyka „W zagrodzie” , podczas realizacji innowacji dzieci wykonały zwierzęta techniką orgiami. Przygotowałam przedszkolakom dużą ilość kolorowych kółek z których stworzyły zabawne zwierzątka. Dzieci składając kółka na pół i dorysowując niezbędne elementy, wyczarowały świnki, krówki i koniki pasące się na łące. Dzięki tej pracy przedszkolaki ćwiczyły precyzję podczas składania kółek oraz doskonaliły sprawności manualne. Prace te ozdobiły naszą  gazetkę w szatni.

Dzieci wykonują pracę plastyczną pt. “Wesoła zagroda”.

“Serpentynowe drzewka”

Wraz z nadejściem wiosny przedszkolaki wykonały śliczne przestrzenne drzewka. Do zrobienia tej pracy potrzebowaliśmy okrągłych papierowych talerzyków, cienkich paseczków z zielonej kartki bloku rysunkowego, brązowy pień naszego drzewa i klej. Najpierw dzieci przykleiły pień drzewa na dole talerzyka. Następnie przykleiły zielone paseczki dookoła talerzyka tworząc słoneczko. Kolejnym etapem było skręcanie każdego paseczka i przyklejenie go na środku talerzyka. Kiedy przedszkolaki skręciły i przykleiły tak wszystkie paseczki, nasze drzewko było gotowe, a jego korona stworzyła przestrzenny efekt 3D. Wykonanie tej pracy wymagało od dzieci dużego skupienia i cierpliwości.

Dzieci wykonują serpentynowe drzewa.

Dzieci wykonują serpentynowe drzewa.

Dzieci prezentują gotowe prace plastyczne.

Dzieci prezentują gotowe prace plastyczne.

Luty 2024 r.

“Zimowe drzewka”

Zima na dworze, drzewa pokrył śnieg, dlatego wraz z dziećmi postanowiliśmy wykonać zimowe drzewka. Do ich zrobienia potrzebowaliśmy tekturki i białych kartek z bloku rysunkowego. Najpierw przedszkolaki wycięły pień drzewka z szarej tekturki przyklejając go na niebieskim brystolu. Następnie przystąpiły do tworzenia białej korony drzewa. Wcześniej przygotowane kółka składały w taki sposób, aby wycinając niewielkie wzorki, po rozłożeniu powstały białe śnieżynki. Na koniec przykleiły powstałe śnieżynki na pniu i piękne zimowe drzewko gotowe.

Dzieci tworzą zimowe drzewka.

Dzieci tworzą zimowe drzewka.

Dzieci tworzą zimowe drzewka.

Dzieci tworzą zimowe drzewka.

“Błyszcząca królowa Śniegu”

Inspiracją do innowacji był teatrzyk pt. „Na dworze króla Mrozu”, który gościł w lutym w naszym przedszkolu, a także wysłuchana baśń Hansa Christiana Andersena pt „Królowa Śniegu”. Po południu przedszkolaki wspólnie wykonały błyszczącą Królową Śniegu wykorzystując do tego folię aluminiową. Dzieci podzielone na grupy rozpoczęły wykonanie pracy od pocięcia folii aluminiowej na paski różnej wielkości, które zwijały w ruloniki. Z pasków tych wykonały piękną błyszczącą suknię , przyklejając je od dołu, zaczynając od najdłuższego paska. Druga grupa wykonała suknię Królowej Śniegu formując duży kawałek folii w pożądany kształt. Następnie dzieci przygotowały głowę, wycinając ją z brystolu, dorysowały oczy, usta i nos. Włosy naszej Królowej Śniegu zostały wykonane z cienkich pasków białego papieru, zakręcone lekko przez pociągnięcie nożyczkami, tworząc tym samym piękną przestrzenną fryzurę. Na zakończenie wykonały piękna koronę oraz dokleiły płatki śniegu z folii, a także puchate zaspy z waty. Podczas wykonywania tej pracy przedszkolaki wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością.

Przedszkolaki zespołowo tworzą Królową Śniegu.

Przedszkolaki zespołowo tworzą Królową Śniegu.

Gotowe prace dzieci

Gotowe prace dzieci.

“Marmurkowe serca”

Z okazji zbliżających się Walentynek, postanowiliśmy zrobić z dziećmi „marmurkowe serca”. Do ich wykonania potrzebowaliśmy piankę do golenia i barwnik spożywczy lub tusz. Piankę wycisnęliśmy do miski i rozsmarowaliśmy ją dość równomiernie po całej powierzchni. Następnie w różnych miejscach wylaliśmy barwniki i całość delikatnie wymieszaliśmy, np. szpatułką do ciasta czy palcem w celu uzyskania „esów-floresów”, czyli naszego marmurkowego wzoru. Na tak stworzoną powierzchnię dzieci kolejno przykładały serca wycięte z białego brystolu, dociskając je do wzoru. Po wyjęciu kartek, nadmiar pianki zdejmujemy linijką, a marmurkowy wzór pozostaje na sercu. Do tego nasze serduszka pięknie pachną. Już nie pierwszy raz przedszkolaki miały okazję przekonać się, że do wykonania ciekawej pracy plastycznej można wykorzystać produkty codziennego użytku, które każdy może znaleźć w swoim domu. 

Dzieci wykonują marmurkowe serca.

Dzieci wykonują marmurkowe serca.

Gotowe marmurkowe serca.

Gotowe marmurkowe serca.

Styczeń 2024 r.

“Fajerwerki”

Chyba większość dzieci uwielbia sylwestra i nowy rok, za możliwość obserwacji magicznych, a wręcz bajecznych sztucznych ogni. Ich kolory, blask i spektakularność niezwykle pobudza do twórczej pracy i odtworzenia tego niezwykłego efektu na kartce. Z kawałków starej gazety wycinamy domki. To świetne ćwiczenie motoryczne, a przy okazji uczymy dziecko, że nawet niepotrzebna gazeta może być elementem pracy plastycznej. Domki przyklejamy klejem w sztyfcie na dole czarnej kartki. Nad domkami za pomocą kleju w płynie rysujemy ślady rozbłyskujących na niebie sztucznych ogni, a następnie posypujemy je wybranym kolorem brokatu. Nadmiar brokatu zsypywaliśmy na tackę.  Na Koniec, gdy nasze niebo było już pokryte błyszczącymi fajerwerkami, dzieci ozdobiły domki według własnego pomysłu. Praca jest bardzo łatwa i niezwykle efektowna. (Pomysł zaczerpnięty od Moje dzieci kreatywnie).

Dzieci przyklejają gotowe domki do czarnego brystolu.

Dzieci przyklejają gotowe domki do czarnego brystolu.

A tak prezentują się gotowe prace.

A tak prezentują się gotowe prace.

“Śnieżynki”

Dzieci bardzo lubią wspólne eksperymenty i twórcze zabawy. Dlatego postanowiliśmy samodzielnie stworzyć farby, które w kilka sekund po włożeniu do kuchenki mikrofalowej rosną i tworzą piękną wielobarwną  strukturę. Przedszkolaki były zachwycone. Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z nas. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. My pozostawiliśmy biały kolor, który był nam potrzebny do wykonania śnieżynek. Dzieci kolejno nakładały wykonaną rosnącą farbę na kontury płatków śniegu, a następnie zostały one umieszczone w kuchence mikrofalowej na 30 sekund. Takie kreatywne zabawy z samodzielnym tworzeniem farb niezwykle pobudzają dziecięcą wrażliwość i twórczość artystyczną. Efekt rośnięcia jest elementem zaskoczenia i ekscytacji, dlatego przedszkolaki chętnie tworzą kolejne prace wymyślając co raz ciekawsze pomysły. (Pomysł zaczerpnięty od Moje dzieci kreatywnie).

Nasza śnieżynka przed wypieczeniem.

Nasza śnieżynka przed wypieczeniem.

Tak prezentują się gotowe prace dzieci.

Tak prezentują się gotowe prace dzieci.

Grudzień  2023 r.

“Witrażowe bombki”

Witrażowe bombki to doskonały pomysł na świąteczną dekorację. Do wykonania tych ozdób wykorzystaliśmy z dziećmi kolorowe kartki z bloku technicznego, taśmę klejącą, błyszczące konfetti i brokat. Najpierw wycięliśmy bombki z kolorowego brystolu. Następnie pustą przestrzeń w naszej bombce wykleiliśmy szeroką, bezbarwną taśmą klejącą, uważając aby nie przykleiła się do stołu. Nasze bombki odwróciliśmy taśmą klejącą do góry i dzieci zaczęły ozdabiać je błyszczącym konfetti i brokatem. Praca ta wywołała w dzieciach wiele radości. Witrażowe bombki stały się świąteczną dekoracją naszej gazetki w szatni.

Przedszkolaki ozdabiają bombki kolorowym konfetti.

Przedszkolaki ozdabiają bombki kolorowym konfetti.

Gotowe kombi, które ozdobiły gazetkę przedszkolną.

Gotowe kombi, które ozdobiły gazetkę przedszkolną.

Październik  2023 r.

“Miś”

W październiku swoje święto obchodziły „Bajkowe Misie”. Były one inspiracją do wykonania pracy plastycznej. Przedszkolaki podzielone na grupy wykonały misie z wykorzystaniem techniki łączonej. Podczas pracy grupowej dzieci uczyły się także współpracy w zespole. Najpierw wspólnie pokolorowały tło i mniejsze elementy kredkami, a następnie wypełniły kontury misia pociętą kolorową włóczką. Końcowy efekt robi wrażenie.

Dzieci wykonują pracę plastyczną.

Dzieci wykonują pracę plastyczną.

Gotowe prace plastyczne.

Gotowe prace plastyczne.

“Jesienne liście”

Do wykonania tej pracy potrzebne były kartki, farby, czarne pisaki, klej i nożyczki. Najpierw przedszkolaki pokryły całą powierzchnię kartki farbami w jesiennych kolorach. Następnie każde dziecko ozdobiło kontury wybranego liścia w geometryczne wzory, wykorzystując do tego czarne pisaki. Kiedy listki były gotowe dzieci dokładnie je wycięły, a następnie przykleiły na wcześniej wykonane kolorowe tło. Prace prezentowały się przepięknie, a dzieci wykazały się ogromną kreatywnością w tworzeniu wzorów.

Dzieci wykonują pracę plastyczną pt.

Dzieci wykonują pracę plastyczną pt. “Jesienny liść”.

“Jesienne lampiony”

W październiku dzieci z grupy „Wiewiórki” wybrały się na spacer do parku, gdzie obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, a wraz z nimi zachwycały się paletą jesiennych barw. Aby zatrzymać piękną złotą jesień na dłużej, wykonaliśmy jesienne lampiony. Do ich wykonania potrzebowaliśmy dla każdego dziecka dwa duże przezroczyste plastikowe kubki o pojemności 500ml, farby plakatowe i czarny marker. Pierwszym krokiem było nałożenie na jeden kubek różnych kolorów farb w odcieniach jesieni. Kubeczek z nałożonymi na wierzchu farbami włożyliśmy do drugiego kubeczka i obracaliśmy wiele razy dookoła wsuwając go i wysuwając. W czasie tej twórczej zabawy kolory cudownie się przemieszczały, mieszały, tworząc fantastyczne barwy i odcienie łącząc się razem. Taka twórcza zabawa pozwoliła stworzyć wyjątkowe lampiony dla dzieci. Po zamalowaniu całej powierzchni wyciągnęliśmy kubek i poczekaliśmy do wyschnięcia farby. Następnie narysowaliśmy zarys drzewa za pomocą czarnego markera. Aby dzieci mogły podziwiać efekt migoczących barw włożyłam do lampionów światełka na baterie. Lampiony bez światełek prezentują się równie ładnie dzięki naturalnemu światłu, które przenika przez ścianki kubeczka podobnie jak w witrażach.

Pomysł został zaczerpnięty ze strony „Moje dzieci kreatywnie”

Dzieci przygotowują jesienne lampiony.

Dzieci przygotowują jesienne lampiony.

Jesienne lampiony.

Jesienne lampiony.


INNOWACJA “THE ABC PIRATES” REALIZOWANA W GRUPIE  “WIEWIÓRKI” 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Prowadząca: Anna Szmajduch
Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć popołudniowych, raz w tygodniu.
Obrazek pirata.

Obrazek pirata.

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zostanie przeprowadzonych 26 epizodów. Bohaterem każdego odcinka będzie inna literka, która to z kolei będzie uzależniona od literki jaką dzieci będą poznawały jednocześnie w j. polskim. Jedna literka w jednym tygodniu. Każdej literce będą towarzyszyły wyrazy zaczynające się właśnie na poznawaną literkę. Dzieci będą oglądały krótki filmik o przygodach piratów, którzy będą zwiedzali za każdym razem inną “literkową” wyspę i podążając za mapą będą odkrywać skarb.  Zajęcia wzbogacą słownictwo, uzupełnią je, poszerzą i pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Po każdym krótkim pokazie dzieci będą wypełniały odpowiednią, skorelowaną kartę pracy dla utrwalenia.

EWALUACJA INNOWACJI “THE ABC PIRATES”

Realizacja tematów: od października 2020r. do maja 2021r. zrealizowano 26 tematów:

Alphabet adventure on “A” island

 Buries treasure on “B” island

Crazy-cool adventure on “C” island

 A daring adventure on “D” island

An exhilarating expedition on “E” island

 A fantastic adventure on “F” adventure

A grand adventure on “G” island

 A hidden treasure hunt on “H” island

An incredible adventure on “I” island

A joyful journey on “J” island

 A kickin’ adventure on “K” island

A looney adventure on “L” island

A magical adventure on “M” island

A new adventure on “N” island

 An outrageous adventure on “O” island

 A delicious prize on “P” island

 A quirky quest on “Q” island

 A race to find treasure on “R” island

A spectacular adventure on “S” island

A terrific adventure on “T” island

An unbelievable adventure on “U” island

A valorous voyage on “V” island

 A whimsical adventure on “W” island

 An exciting expedition on “X” island

 A yummy treasure on “Y” island

A zany adventure on “Z” island

Ewaluacja przebiegała zarówno w fazie realizacji innowacji jak również po jej zakończeniu. Na bieżąco przeprowadzano rozmowy z dziećmi na temat danego epizodu – na zajęciach planowych powtarzano poznane słownictwo. Na koniec każdego miesiąca sporządzono prezentację podsumowującą pracę nad danymi tematami. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach innowacyjnych ma teczkę z wykonanymi pracami.

Podsumowując przeprowadzoną ewaluację stwierdzam, że innowacja pedagogiczna “The ABC Pirates” zakończyła się sukcesem. Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte. Wśród dzieci wzrosło zainteresowanie językiem angielskim, przedszkolaki poszerzyły swój zasób słownictwa i udoskonaliły zdolności manualne, a także, co było głównym celem, usprawniły swój poziom rozumienia ze słuchu. Wszystkie dzieci bardzo entuzjastycznie uczestniczyły w zajęciach.

Anna Szmajduch

Maj 2024 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Innowacja z j. angielskiego – maj 2024

Kwiecień 2024 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

innowacja_angielski – kwiecień 2024

Marzec 2024 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

innowacja_angielski – marzec 2024

Luty 2024 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Innowacja_angielski- luty 2024

Styczeń 2024 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

innowacja_angielski- styczeń 2024

Grudzień 2023 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

innowacja_angielski_XII.23

Listopad 2023 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Podsumowanie innowacji “The ABC Pirates” – listopad 2023 r.

Wrzesień 2023 r.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Podsumowanie innowacji “The ABC Pirates” – wrzesień 2023 r.

Skip to content