Innowacje

Home Innowacje

INNOWACJA Z J. ANGIELSKIEGO  REALIZOWANA
W GRUPIE “PSZCZÓŁKI”
PT. “THE ABC PIRATES”

AUTOR: mgr Anna Szmajduch

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zostanie przeprowadzonych 26 epizodów. Bohaterem każdego odcinka będzie inna literka, która to z kolei będzie uzależniona od literki jaką dzieci będą poznawały jednocześnie w j. polskim. Jedna literka w jednym tygodniu. Każdej literce będą towarzyszyły wyrazy zaczynające się właśnie na poznawaną literkę. Dzieci będą oglądały krótki filmik o przygodach piratów, którzy będą zwiedzali za każdym razem inną “literkową” wyspę i podążając za mapą będą odkrywać skarb.  Zajęcia wzbogacą słownictwo, uzupełnią je, poszerzą i pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Po każdym krótkim pokazie dzieci będą wypełniały odpowiednią, skorelowaną kartę pracy dla utrwalenia.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu.

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego PAŹDZIERNIK 2020

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego LISTOPAD 2020

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego GRUDZIEŃ 2020

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego STYCZEŃ 2021

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego LUTY 2021

Podsumowanie zajęć innowacyjnych z j. angielskiego MARZEC 2021


INNOWACJA METODYCZNA REALIZOWANA W GRUPIE “WIEWIÓREK”
PT. “KOLOROWY ŚWIAT SYLABEK”
KONTYNUACJA: ROK SZKOLNY 2020/2021 – gr.”SOWY”

AUTOR: mgr Weronika Stasicka

Dla dziecka: “(…)najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania…”

J.Korczak

            Innowacja “Kolorowy świat sylabek” jest moją odpowiedzią na wzrastającą liczbę dzieci niemówiących lub mówiących pojedynczymi słowami w wieku 3-4 lat, a później borykających się z problemami dyslektycznymi. Dzieci, które od niemowlęctwa stymulowane są obrazem i dźwiękiem i szybko potrafią obsługiwać komputery, telefony, mając jednocześnie mnóstwo trudności językowych, w tym nadawanie mowy, trudności w operacjach myślowych, problemy w rozumieniu czytanych im bajek, problemy z koncentracją uwagi. Najnowocześniejsze badania neuropsychologiczne dowodzą, iż pokolenie dzieci urodzonych w epoce wysokich technologii (od końca lat 90 ubiegłego wieku) inaczej kształtuje swoje relacje ze światem, ludźmi i językiem. Mózg nie nadąża za szybko przebiegającymi zmianami środowiskowymi. Dlatego też dla równowagi należy od wczesnego wieku dziecięcego prowadzić świadome i zwielokrotnione oddziaływania językowe.

            Innowacja ta ma właśnie na celu zainteresować dzieci 4-letnie światem liter, zanim jeszcze zdążą odkryć świat komputerów, telefonów i internetu i fakt, że czytanie wcale nie jest prostą czynnością. Równolegle przebiegać będzie stymulacja całego rozwoju poznawczego dzieci, gdyż to właśnie ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, pamięci, kategoryzacji i szeregowania stanowią podstawę w nauce czytania. Dodatkowo, niejako przy okazji czytania, dziecko uczy się właściwie wymawiać głoski języka polskiego. Najlepszy czas na poznawanie kodu pisanego to właśnie wczesny wiek przedszkolny,a czterolatek najskuteczniej uczy się w działaniu, dlatego zajęcia będą prowadzone w sposób zabawowy. Dzieci będą także doskonaliły małą i dużą motorykę i tworzyły prace plastyczne, które będą podsumowaniem każdego bloku tematycznego.

            Mam nadzieję, że moje zajęcia będą pomagały dzieciom rozwijać się, a przede wszystkim, że będą one czerpały radość  i zdobywały pewność siebie, podczas osiągania kolejnych, nowych umiejętności.

Adresatem innowacji jest grupa “SOWY”. Czas realizacji obejmuje od 07.10.2020 r. do 28.04.2021 r. Natomiast zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć popołudniowych, raz w tygodniu.

Maj 2021

„Misie i miodki”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci utrwalały sylabki BA BE BO BU BÓ BI BY. Ich zadaniem było łączenie misiów z odpowiednią baryłką miodu. Następnie chętne dzieci czytały pseudowyrazy czyli np. BUBO, BYBU, BIBE. Kolejnym działaniem dzieci było usprawnianie percepcji wzrokowej oraz małej motoryki Dzieci szukały różnic między obrazkami, znajdowały takie same obrazki, odwracały obrazki, dorysowywały brakujące szczegóły.

łączenie misiów z odpowiednią baryłką miodu.

Łączenie misiów z odpowiednią baryłką miodu.

Usprawnienie percepcji wzrokowej.

„Zabawy z sylabkami”

Na ostatnich naszych zajęciach dzieci powtarzały wszystkie poznane dotąd sylabki. Pomagała im w tym żabka, którą chciał zjeść bocian. Żabka mówiła np. PABU, MIBA, PIBE, itd.  Dzieci świetnie radziły sobie z czytaniem pseudowyrazów, ale także wyrazów MAMA, PEPA, PUPA, BOBO,BABA, PUMA, MAPA itd. Następnie dzieci usprawniały percepcję wzrokową, małą motorykę oraz pracę lewej półkuli. Kontynuowały sekwencje, składały obrazek z części oraz kategoryzowały według wielkości.

Powtarzanie sylab.

Powtarzanie sylab.

Usprawnianie percepcji wzrokowej,małej motoryki oraz pracy lewek półkuli.

Kwiecień 2021

„Sylabkowe śmieciarki”

Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć był Dzień Ziemi. Dzieci utrwalały sobie sylabki PA PE PO PU PÓ PE PI PY  oraz MA MO MU MÓ ME MI MY, kładąc patyczki w określonych kolorach na odpowiednie kosze na śmieci oraz wkładając sylabkowe śmieci do odpowiednich miejsc w śmieciarce. Następnie doskonaliły percepcję słuchową, reagując na polecenia ( obrazki były zakryte) np. W śmieciarce jedzie : opona, jogurt, obraz.  Należało zabrać odpowiednie obrazki ( wszystkich było 10) oraz w odpowiedniej kolejności ułożyć w okienkach śmieciarki. Następnie dzieci usprawniały pracę lewej półkuli mózgu, kontynuując sekwencje-kosze na śmieci w różnych kolorach.

Utrwalanie sylab.

Utrwalanie sylab.

sekwencje-kosze na śmieci w różnych kolorach.

Sekwencje-kosze na śmieci w różnych kolorach.

„Sylabki, sylabki”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci poznały sylabki BA BE BO BU BÓ BE BI BY.  Powtarzały je oraz próbowały zgadywać, o którą sylabkę pytam. Potem czytaliśmy książeczkę z serii „Kocham czytać” -dzieci rozwijały mowę, tworząc zdania na temat obrazków oraz czytały sylabki. Następnie ich zadaniem było połączyć koniki morskie z rozgwiazdami, na których były napisane takie same sylabki. Ćwiczyły też percepcję wzrokową, łącząc w pary takie same latawce, co było trudnym zdaniem.

Odgadywanie sylab.

Odgadywanie sylab.

Łączenie w pary takich samych latawców.

Łączenie w pary takich samych latawców.

Marzec 2021

„Wiosenne zabawy z sylabkami”

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od swobodnego tańca do utworu Vivaldiego „Wiosna”.  Następnie Sowy ćwiczyły funkcje lewej półkuli mózgu oraz małą motorykę, kontynuując tulipanowe sekwencje, co wcale nie było takie proste. Jednak po kilkukrotnym pokazie, każde dziecko oddało mi pięknie wykonaną pracę. Ćwiczyliśmy także czytanie naszych sylabek z głoską M- zadaniem dzieci było łączenie tulipanów z ich sylabkowymi imionami.

Zabawy z sylabami

Zabawy z sylabami

Tulipanowe sekwencje.

Tulipanowe sekwencje.

„Kurczaki”

Na początku zajęć dzieci, podczas mojej gry na grzechotce, chodziły po sali, trzymając w ręku sylabkę z [M]. Kiedy kończyłam grę, miały za zadanie znaleźć taką samą sylabkę, jaką trzymały, ale leżącą na podłodze. Dzięki temu stymulowały percepcję słuchową, wzrokową. Następnie ćwiczyły małą motorykę, uwagę i pamięć słuchową oraz czytanie -rysując po śladzie jajka na podawane przeze mnie polecenia typu: „Na czerwono obrysuj jajko z sylabką [MA]”. Na koniec dzieci łączyły kurczaczki z ich skorupkami.

Obrysowywanie jajka

Obrysowywanie jajka

Lączenie jajka ze skorupką

Łączenie jajka ze skorupką

„Pisankowy zawrót głowy”

Dzisiejsze zajęcia zaczęliśmy od rozmowy na temat Świąt Wielkanocnych. Następnie dzieci dostały karty pracy, przedstawiające koszyczki z pisankami z sylabkami z [M] oraz wycięte kolorowe pisanki, a także słomki. Zadaniem dzieci było przeniesienie jajek za pomocą słomek na właściwe miejsca w koszyku. Następnie należało przykleić pisanki, potem pokolorować koszyk oraz dorysować jednego wiosennego kwiatka.

Przenoszenie sylwety jajka za pomocą słomki.

Przenoszenie sylwety jajka za pomocą słomki.

Korowanie koszyczka wielkanocnego.

Korowanie koszyczka wielkanocnego.

Luty 2021

„Walentynkowe zmagania”

Na pierwszych lutowych zajęciach innowacyjnych obchodziliśmy Walentynki. Zajęcia rozpoczęliśmy rozmową, na temat tego, co oznacza to Święto, wyjaśniliśmy sobie znaczenie słów „przyjaźń”, „koleżeństwo”, „zakochanie”, „miłość” itp. Dzieci opowiadały, komu chciałyby ofiarować Walentynkę i dlaczego. Następnie bawiliśmy się w listonoszy, którzy wkładają listy do skrzynek-oczywiście należało połączyć sylabkę z właściwą skrzynką pocztową.  Następnie usprawnialiśmy myślenie logiczne, bawiąc się w kodowanie Walentynkowego Stworka.

Dzieci wkładają Walentynki do właściwych skrzynek pocztowych.

Dopasowane Walentynki do odpowiednich skrzynek pocztowych.

„Pszczółki i plastry miodu”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci ćwiczyły czytanie łącząc pszczółki z plastrami miodu. Coraz więcej dzieci potrafi przeczytać dane sylabki. Następnie doskonaliły motorykę dużą udając pszczółki i łącząc się w grupy na określone polecenia.  Dzieci usprawniały także motorykę małą oraz percepcję wzrokową, uwagę i myślenie, kodując plastry miodu.

Dopasowanie plastra miodu do ula z właściwą sylabą.

Kodowanie plastrów miodu.

Styczeń 2021

„Dla Babci i Dziadka”

Na zajęciach styczniowych obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, oczywiście utrwalając czytanie sylabek z [P]. Najpierw Sowy ćwiczyły umiejętność tworzenia wypowiedzi na dany temat, opowiadając grupie o swoich babciach i dziadkach: podając ich imiona, mówiąc, czy  z nimi mieszkają oraz co w nich lubią. Następnie piekliśmy dla kochanych Babć i Dziadków muffinki. Dzieci podchodziły do formy na muffinki i musiały w odpowiednie miejsca wkładać papierowe papilotki z wypisanymi sylabkami; niektóre dzieci potrafiły je nawet przeczytać. Kolejnym zadaniem było stworzenie dla Dziadków i Babć bukietów tulipanów poprzez prawidłowe połączenie główek i łodyżek; na koniec dzieci kolorowały wazony. Podczas zajęć usprawnialiśmy małą motorykę, percepcję słuchową, wzrokową, myślenie, mowę, czytanie.

 

„Sylabkowy misz-masz”

Drugie zajęcia styczniowe utrwalały sylabki z [P]. Każde dziecko miało przed sobą zestaw sylabek. Zadaniem dzieci było odpowiednie reagowanie na polecenia logopedy, np. Kto ma sylabkę PA? Kto ma sylabkę PO? itd. Następnie były trudniejsze polecenia, ćwiczące uwagę i pamięć słuchową: Kto ma sylabki PA, PO? -czyli dzieci musiały sprawdzić, które z wypowiedzianych sylabek mają i właściwe podnieść do góry. Ochotnicy mogli czytać swoje sylabki na głos. Następnie ćwiczyliśmy percepcję wzrokową-na dywanie zostały ustawione zwierzątka- najpiew trzy, potem cztery. Dzieci po kolei wychodziły za drzwi, inne dziecko zabierało jedno zwierzątko, zadaniem dziecka, które wyszło, było odgadnięcie „Czego brakuje?” Druga kolejka polegała na zmianie ustawienia zwierzątek-czyli jedno dziecko zamieniało kolejność ustawienia zwierzątek, a dziecko, które wyszło, musiało z powrotem prawidłowo ustawić zwierzątka. Na koniec dzieci łączyły na kartach pracy czapki z rękawiczkami, na których oczywiście były sylaby z [P].

 

Grudzień 2020

„Prezenty Mikołaja”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci miały za zadanie posegregować prezenty Mikołaja. Jednak zajęcia rozpoczęliśmy od rozgrzewki czyli przypomnienia sobie sylabek z [P]-dzieci biegały po sali w rytmie muzyki-na przerwę w muzyce musiały wykonywać różne ćwiczenia-np. skoczyć na sylabę [PA], stać na jednej nodze na sylabce [PE]. Potem na dywanie postawiłam 7 torebek prezentowych, z których każda byłą podpisana daną sylabką. Dzieci kolejno podchodziły- z worka Mikołaja losowały prezent np. figurkę pieska, autko, ogórka, klocka, długopis, zabawkowe łóżeczko itp. Po wysłuchaniu polecenia musiały włożyć prezent do odpowiedniej paczki. Ćwiczyliśmy czytanie, percepcję słuchową, wzrokową, rozwijaliśmy słownictwo, liczyliśmy prezenty, doskonaląc umiejętności matematyczne.

„Coraz bliżej święta”

Podczas drugich grudniowych zajęć Sowy przede wszystkim doskonaliły swoje umiejętności związane z rozumieniem czytanego tekstu, z odpowiadaniem na pytania dotyczące tego tekstu. Doskonaliły mowę, myślenie przyczynowo- skutkowe, opowiadając po kolei historię o Mikołaju. Następnie ćwiczyły  percepcję wzrokową i małą motorykę, łącząc czapki Mikołaja z ich cieniami.

Listopad 2020

„Zabawy z kręglami”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci ćwiczyły dużą i małą motorykę, myślenie, percepcję wzrokową i słuchową oraz jednocześnie zapoznawały się z sylabkami PA PO PU PÓ PE PI PY. Wspólnie czytaliśmy książeczkę z tymi sylabkami, a potem dzieci musiały odnaleźć daną sylabkę na tablicy, gdzie umieszczone były wszystkie. Kolejnym zadaniem było rzucanie piłką w kręgle oraz powtarzanie sylabki, która umieszczona była na strąconym kręglu. Zabawa ta wywołała w dzieciach mnóstwo radości; dzieci dzielnie sobie kibicowały. Na koniec przyszedł czas na kodowanie jabłka-odpowiednim kolorem należało pokolorować kolejne sylaby.

Październik 2020

W październiku odbyły się cztery zajęcia innowacyjne pt. „Kolorowy świat sylabek” w grupie Sów.

„Jaka to samogłoska?”

Podczas pierwszego spotkania dzieci przypomniały sobie wszystkie samogłoski. Czytaliśmy książeczkę z serii „Kocham czytać”, omawialiśmy sytuacje z ilustracjami z zachowaniami i emocjami dzieci, które to przekazywane są za pomocą konkretnych samogłosek. Dzieci próbowały na podstawie mojej mimiki, tonu głosu, gestykulacji, zgadywać, o jaką samogłoskę mi chodzi. Następnie uczyły się pracy w grupie, podczas kodowania liści.

„Jesteśmy archeologami”

Dzisiaj dzieci bawiły się archeologów. Mieliśmy piasek w wiaderku oraz zakopane skarby-nakrętki z napisanymi samogłoskami A, U oraz I. Każde dziecko miało za zadanie wydobyć z piasku jedną nakrętkę i przeczytać ją. Potem tworzyliśmy z nich grupy-dzieci musiały znaleźć inne dziecko, które miało taką samą samogłoskę.

„Na placu budowy”

Kolejne środowe zajęcia spędziliśmy na utrwalaniu samogłosek E, O i Y. Tym razem dzieci miały za zadanie przewozić ciężarówką klocki-cegły, które miały określone imiona-samogłoski. Trzeba było uważać, by cegła nie spadła w drodze na budowę, następnie należało przeczytać samogłoskę i ustawić ją we wskazanym miejscu. Kolejne dzieci robiły to samo i tym sposobem wieże rosły. Na końcu porównywaliśmy wysokości, używając określeń „najwyższa”, „najniższa”, ”niższa od…”, „wyższa od” liczyliśmy „o ile” cegieł dana wieża jest niższa bądź wyższa od innej.

„Tworzymy samogłoski”

Na dzisiejszych zajęciach Sowy utrwalały czytanie wszystkich samogłosek. Dzieci miały za zadanie odpowiednio układać się na dywanie, tak by „napisać” wszystkie sześć samogłosek. Myślę, że świetnie im się to udało. Przy okazji ćwiczyły orientację przestrzenną, motorykę dużą oraz współpracę. Następnie uzupełniały Samogłoskowe książeczki-rysowały po śladzie, wycinały i wklejały, kodowały i łączyły takie same samogłoski.

 INNOWACJA  ORGANIZACYJNO – METODYCZNA REALIZOWANA W GRUPIE “WIEWIÓREK” PT. “GRAFOMOTORYKA – ZABAWY DLA SMYKA”

ROK SZKOLNY 2019/2020
Kontynuacja: ROK SZKOLNY 2020/2021 gr. “SOWY”

Autorami innowacji są: Anna Czernecka – Mac, Bożena Rak

“Wszystko jest trudne zanim stanie się proste”

                       Thomas Fuller

            Motywacją do opracowania i wdrożenia niniejszej innowacji w grupie “Wiewióreczki” jest dla nas fakt wynikający z obserwacji, iż z roku na rok obniża się poziom sprawności manualnych u dzieci, a co za tym idzie, niechęć do podejmowania zarówno działań plastycznych, jak i grafomotorycznych. Brak umiejętności wykonania “ładnego” rysunku jest dla malca deprymujący i mocno zniechęca do podejmowania nawet niewielkich prób. Rozumiemy, jak ważne jest, w odniesieniu do przyszłej nauki pisania, wyrobienie w dzieciach prawidłowych nawyków (postawa przy stoliku, odpowiedni tonus mięśniowy, chwyt pęsetkowy trójpunktowy przyboru, prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim, nożyczkami, itp.) Dlatego głównym założeniem wprowadzanej innowacji jest usprawnienie umiejętności manualnych dzieci, jak również poprawa napięcia tonusu mięśniowego ręki i chwytu narzędzia pisarskiego poprzez zastosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń usprawniających palce z wykorzystaniem zabaw paluszkowych A. i P. Winczewskich, elementów metod   M. Bogdanowicz,
D. Dziamskiej, H. Tymichowej i W. Sherborne.

Jednocześnie pragniemy pokazać, że przyswojenie w/w czynności wcale nie musi odbywać się według statycznych, nudnych schematów. A ponieważ forma działań dzieci w wieku przedszkolnym to głównie zabawa, jej walory zamierzamy wykorzystać tak, aby przedszkolaki przejawiały ciekawość, odczuwały radość i satysfakcję z podjętych zadań, by czuły zadowolenie ze swojej pracy, a w konsekwencji, by widziały coraz lepsze efekty swych działań oraz chętniej sięgały po plastelinę, masy plastyczne, koraliki, wydzieranki, a w konsekwencji kolorowanki, labirynty, po farby, kredki i wszelkie inne materiały plastyczne. Bo efekt pisania to wynik wielu ćwiczeń z zakresu dużej i małej motoryki, które wcale nie muszą opierać się na codziennych wprawkach ołówkiem, kredką, czy piórem. To zestawy zabaw z różnorodnymi przedmiotami, w wyniku których dziecko rozwija się polisensorycznie. Pamiętać tylko należy o stopniowaniu trudności zadań, zaczynając od najprostszych do coraz bardziej precyzyjnych.

Zajęcia z wykorzystaniem innowacji odbywać się będą na ranku, w godzinach popołudniowych, jak również jej elementy wykorzystane zostaną jako składnik zajęć głównych. Nauczycielki prowadzić je będą raz w tygodniu
od 1.10.2020 r. do 31.05.2021r.

 

Innowacja – podsumowanie.

            Głównym założeniem wprowadzonej innowacji było usprawnienie umiejętności manualnych i graficznych dzieci, jak również poprawa napięcia tonusu mięśniowego ręki i chwytu narzędzia pisarskiego poprzez  zastosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń usprawniających palce z wykorzystaniem elementów metod M. Bogdanowicz, D. Dziamskiej, H. Tymichowej
i W. Sherborne oraz zabaw paluszkowych A. i P. Winczewskich.

Do zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia innowacji należało: 

 • rozwijanie dużej i małej motoryki – z uwzględnieniem tempa i płynności ruchów pisarskich (rysunek, ćwiczenia graficzne);
 • prowadzenie ćwiczeń manualnych (rysowanie, malowanie, wydzieranie, darcie papieru, gniecenie, wycinanie …);
 • motywowanie dzieci do podejmowania zadań związanych z wysiłkiem fizycznym.

            Dwuletnia realizacja zaowocowała następującymi zajęciami: „W koszyku grzybiarza”; „Kasztanki”;  „Jarzębina”; „Cebulka”; „Miś”; „Jabłko”; „Jeż”; „Parasolki”; „Czworonożni przyjaciele”; „Łańcuch na choinkę”; „Świąteczne pierniczki”; „Roziskrzone niebo”; „A czas płynie i płynie”; „Czyje to ślady”; „Pada śnieg”; „Płatki śniegu”; „Segregacja”; „Lot motylka”; „Zapraszamy na herbatkę”; „Kalkowanie”; „Jeżyk”; „Ten paluszek”; „Kasztanowe ludziki”;
„W pracowni jubilera”; „Dziurkowane obrazki”; „Wlazł kotek na płotek”; „Cóż to za zwierzak?”; „Wesołe choinki”; „Bombka”; „Tańcowały palce z nitką”; „Taniec bałwanków”; „Kra”; „Mróz zaczarował szyby”; „Śnieżyca”; „Kolorowe patyczki”; „Bazie”; „Gdzie jest wiosna?”; „Przebiśniegi”; „Wiosenne zajączki”; „Wiosenne drzewo”; „Wiosenne porządki”; „Łąka”, „Przez dziurkę od klucza”.

Ewaluacja oparta została o:

 • obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć;
 • wytwory prac dziecięcych;
 • wyniki zawarte w arkuszu obserwacji zdolności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym;
 • wyniki ankiety skierowanej do rodziców;
 • zamieszczane na stronie internetowej przedszkola zdjęcia z prowadzonych zajęć, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami;

Wyniki ankiety skierowanej do rodziców wskazują, że dzieci chętniej sięgają po środki plastyczne, są bardziej odważne i pewne własnych umiejętności, a wykorzystane w ciągu roku szkolnego metody i formy pracy wpłynęły znacząco na poprawę umiejętności manualnych i graficznych ich dzieci. 

            Szczegółowa analiza przeprowadzonych działań pozwoliła ocenić stopień opanowania przez uczestników treści programowych oraz stopień osiągnięcia założonych celów.

W wyniku realizacji działań związanych z innowacją stwierdzono, że dzieci kończące przedszkole:

– podejmują wysiłek fizyczny w różnego typu ćwiczeniach gimnastycznych, ruchowych;

– aktywnie uczestniczą w zajęciach;

– prawidłowo trzymają narzędzie pisarskie (chwyt pęsetkowy trójpunktowy);

– prawidłowo posługują się narzędziem pisarskim;

– stosują prawidłowy nacisk;

– częściej rysują, kolorują, sięgają po ćwiczenia graficzne;

– stają się kreatorem własnych prac;

– odczuwają radość z osiągniętego celu;

– współpracują z rówieśnikami – dzielą się własnymi pracami;

– chętnie biorą udział w zajęciach i konkursach plastycznych;

– prawidłowo określają kierunki na kartce; 

– prawidłowo rozplanowują pracę;

– coraz bardziej wzbogacają swe prace w szczegóły.

Zakończenie dwuletnich działań w ramach innowacji grafomotorycznej nie oznacza brak takich zadań w roku następnym. Rozwijanie motoryki małej i dużej, ćwiczenia i zabawy graficzne będą utrwalane oraz prowadzone wybiórczo na rankach oraz w trakcie zajęć.

                                                            Opracowanie: Anna Czernecka – Mac,   Bożena Rak

Maj 2021

“Przez dziurkę od klucza”

Dzieci bardzo chętnie oglądają, zaglądają i podglądają przyrodę. Wystarczy ładna pogoda, ogródek, kilka roślin i lupa. Czas wtedy się nie liczy. Wszystko jest ciekawe. A to wzorki na kamykach, a to biegnące gdzieś mrówki, pełznące gąsienice, czy pyłek kwiatów. Takie zabawy rozwijają ciekawość, uwagę, słownictwo, ostrożność, cierpliwość i wiele innych potrzebnych umiejętności.

            Nie inaczej było podczas ostatnich już zajęć z zakresu innowacji pedagogicznej „Grafomotoryka – zabawy dla smyka”. Najpierw, w sali, oglądały wiosenny obrazek przez wyciętą w kartce dziurkę od klucza. Odnajdywały szczegóły, które umykały w ogólnym oglądaniu. Następnie, w ogrodzie przedszkolnym, zamieniły się w detektywów i badaczy. Obserwowały otoczenie przez lupy i wyciągały własne wnioski (barwy, owady, rośliny).

            Na koniec, w sali przedszkolnej, zabawiły się w artystów malarzy i stempelkując przenosiły zauważone w ogrodzie barwy na kartkę. Barwy wiosny i nadchodzącego lata.

            Stemplowanie pozwala oceniać jakość nacisku, z uwagą nakładać farbę, rozplanowywać kolory na powierzchni kartki, bawić się przenikaniem barw. Kiedy dzieci nałożyły wycięty w drugiej kartce kontur, utworzyły galerię barwnych motyli. Efekt pozwolił im cieszyć się z wykonanego zadania, dodawał wiary we własne siły i umiejętności

Oglądanie wiosennego obrazka przez wyciętą dziurkę od klucza.

Obserwowanie otoczenia przez lupę.

Stemplowanie farbą

“Łąka”

Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Przyroda w całej okazałości pokazuje swoje piękno. W tym miesiącu dzieci na zajęciach, omawiając różne środowiska przyrodnicze, swoją pracę plastyczną skupiły na wykonaniu łąki. Kwitnące kwiaty na łące robią ogromne wrażenie.

            Kwiaty z wytłoczek po jajkach to wspaniały pomysł na wiosenną pracę. Pierwszym krokiem wykonania naszych kwiatów było wycięcie odpowiednich kształtów z wytłoczek, które dzieci następnie pomalowały farbami plakatowymi.

            Drugi krok to wykonanie łąki – zielony papier pocięły tak, aby przypominał źdźbła trawy. Ćwiczyły motorykę małą doskonaląc swoje umiejętności cięcia nożyczkami.

            Następnie wszystkie elementy przykleiły na kartkę, pamiętając o przemyślanym rozmieszczeniu elementów. Efekt przestrzennej pracy uzyskamy poprzez przyklejenie kwiatów z wytłoczek. Niezbyt skomplikowane wykonanie ale świetny efekt końcowy, a do tego wykorzystane materiały plastyczne dostępne od ręki.

Wykonanie pracy plastycznej.

Praca plastyczna “Majowa łąka”

Kwiecień 2021

“Wiosenne drzewo”

Wiosenne prace plastyczne zawsze wprawiają w dobry nastrój. Soczyste kolory kwitnących pąków kwiatów na drzewach, unoszący się zapach w powietrzu, słońce – to wszystko sprawia, że jest to jedna z ulubionych pór roku.

            Wiosenne drzewo z rolki, kartonu, plasteliny i krepy to idealna praca plastyczna. Kwitnie magnolia, forsycja, drzewa owocowe, więc to doskonały czas na takie zabawy.

Praca jest dość łatwa do wykonania, efektowna, a przy okazji jest świetnym treningiem małej motoryki, czyli sprawności palców i dłoni.

            Gnieciemy mocno brązową bibułę, a następnie prostujemy i owijamy nią rolkę po papierze toaletowym. Końce bibuły wkładamy do środka. Z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa. Z brązowej plasteliny toczymy paluszkami małe, wąskie wężyki – są to gałęzie, które przyklejamy do korony. Listki robimy z zielonej plasteliny delikatnie je rozcierając. Następnie z różowej bibuły robimy kulki i przyklejamy do gałęzi.

            Te prace plastyczne wspierają zdolności manualne dziecka i doskonale przygotowują do nauki pisania – trenują palce dłoni.

Praca plastyczna -wiosenne drzewo.

Praca plastyczna -wiosenne drzewo.

“Wiosenne porządki”

Wiosennych zabaw ciąg dalszy. Obserwacje kwietniowej pogody za oknem unaoczniły nam słuszność przysłowia „Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. 

            Cóż, każdy w jakimś stopniu czekał już na inną, niż biała, barwę za oknem. Dlatego przedszkolaki z entuzjazmem podeszły do tematu uporządkowania „kącika przyrody” i wykonania wiosennej hodowli roślin. Już samo doświadczanie wzrokowe różnorodności ziaren przygotowanych do sadzenia,  pozwalało dzieciom wykazać się zdobywaną wiedzą dotyczącą porównywania wielkości, koloru, kształtu oraz budować dłuższe wypowiedzi ustne.

            Podczas układania historyjki obrazkowej na temat wzrostu roślin dzieci doskonaliły orientację w przestrzeni (lewo, prawo, góra, dół), a także kolejność zdarzeń.

Porządkujemy kącik przyrody.

Porządkujemy kącik przyrody.

Marzec 2021

“Bazie”

Słonko coraz częściej zagląda do okien, jest coraz cieplej i radośniej wokół. Sezon na wiosenne prace plastyczne można uznać za otwarty i zaprosić dzieci do twórczości plastycznej związanej z pierwszymi oznakami wiosny.

Pierwszą pracą były bazie. Zadaniem dzieci było wyciąć z brązowego papieru kształt pnia i gałązek, które nakleiły na kartkę papieru. Następnie płatki kosmetyczne cięły na małe kawałki, które za pomocą plasteliny przymocowywały do gałązek.

            Praca pracochłonna, ale znakomicie ćwicząca sprawności manualne. Toczenie kulek z plasteliny to doskonała zabawa sensoryczna – obcowanie z różnymi fakturami pozwala rozwijać harmonijnie wszystkie zmysły dziecka.

Naklejanie bazi na kartkę papieru.

Naklejanie bazi na kartkę papieru.

Praca plastyczna dzieci.

Praca plastyczna dzieci.

“Gdzie jest wiosna?”

Wszyscy już coraz częściej szukamy oznak wiosny, dlatego przedszkolaki na kolejnym zajęciu wykonały Pannę Marzannę. Śpiewały o niej piosenkę, omawiały zwiastuny wiosny. 

            Podczas zajęć dzieci musiały się zmierzyć z dwoma totalnie odmiennymi materiałami, gdyż faktura tekstyliów – miękka, giętka, a jednocześnie niezbyt łatwa do cięcia stała w opozycji do forniru hebanowego – twardego, a kruchego, który można było łamać i komponować w postać stelażu Marzanny. Cierpliwość i ostrożność w postępowaniu z nożyczkami, unikanie ukłucia drewnianą drzazgą – pozwoliły na stworzenie kolorowych, wesołych kukieł symbolizujących odchodzącą zimę. Nożyczki z różnym efektem radziły sobie z materiałem tekstylnym, natomiast pośród dzieci coraz rzadziej dało się słyszeć „ja nie umiem”, „mi to nie wychodzi”, a wręcz przeciwnie – same zauważyły, że naciągnięcie materiału sprawia, że nożyczki łatwiej go tną.      Obserwacja, doświadczenie, dzielenie się wiedzą z rówieśnikami, sprawiały, że dzieci poczuły się ekspertami, odczuwały radość podczas tworzenia. Ważne było to, że w bardzo małej mierze oczekiwały pomocy ze strony nauczyciela – samodzielnie opracowały swój pomysł, a także go zrealizowały. Jedyną sytuacją, kiedy zwracały się do opiekuna, było upewnienie się co do wzoru sukienki, czy spódnicy, bluzki, czy kieszonek. Takie stabilne emocjonalnie podejście do zadania stanowi bardzo dobrą bazę do startu w naukę szkolną. 

Obserwacja kącika przyrody przez rolkę papieru

Obserwacja kącika przyrody przez rolkę papieru.

Praca plastyczna dzieci - Marzanna.

Praca plastyczna dzieci – Marzanna.

“Przebiśniegi”

Wiosna wiąże się nieodmiennie z przebudzeniem do życia przyrody. Jako jedne z pierwszych pojawiają się delikatne przebiśniegi, które budzą zachwyt i zapowiadają nadejście nowej pory roku – wiosny.

            Dzieci, te misterne kwiatki, wykonały z pasków papieru, które samodzielnie cięły po linii.

Z białych pasków wykonały kwiat sklejając końce ze sobą. Zielone paski stanowiły łodygę i liście. A wszystko to nakleiły na papierowy talerzyk, który wcześniej wykleiły niebieskim papierem. Na dole przykleiły watę jako śnieg, przez który przebił się przebiśnieg.

            Wykonanie tej pracy miało na celu usprawnienie motoryki małej (cięcie nożyczkami) oraz utrwalenie określeń długi, dłuższy, najdłuższy pasek, zaktywizowanie mięśni w powolnych ruchach.

Praca plastyczna dzieci - Przebiśniegi.

Praca plastyczna dzieci – Przebiśniegi.

“Wiosenne zajączki”

Niejednokrotnie przedszkolaki udowodniły, że nie tylko klocki, samochody, czy inne wypróbowane zabawki dają radość i satysfakcję. Podczas tych zajęć szukały wielkanocnego zajączka przy pomocy … rolki po papierze toaletowym. Tak wiele radości z tak zwykłego przedmiotu! Dzieciaki samoczynnie podzieliły się na grupy obserwujące „kącik przyrody” w sali, zjawiska pogodowe za oknem (a w tym dniu pięknie śnieżyło), „zaglądały” też do sali starszaków i maluchów po sąsiedzku. Niestety, nie udało się wyśledzić zajączka, dlatego wspomnianych rolek użyły do wykonania pracy plastycznej – bez pędzla!

            Przyjemnie patrzeć na entuzjazm dzieci, kiedy wyczarowują coś z niczego. Najpierw odbijały koła formując sylwetę zajączka widzianego od tyłu, następnie – za pomocą widelca – wykonały zieloną, wiosenną trawkę. Rolka jest materiałem, który łatwo się gniecie, dlatego można uformować łezki, które po odbiciu przyjmą kształt uszu lub płatków wiosennych kwiatów. Schowany w trawie zajączek, tylko czeka na Wielkanoc.

            Starszaki doskonaliły prawidłowy nacisk narzędzia kreślarskiego – rolki – by jej nie odkształcić, proporcjonalne rozmieszczenie kompozycji na kartce papieru, a także zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy. 

Praca plastyczna dzieci - Wiosenne zajaczki.

Praca plastyczna dzieci – Wiosenne zajączki.

Luty 2021

“Kra”

W trakcie największych mrozów lód pokrywa szczelnie wszystkie rzeki. Lecz gdy zrobi się trochę cieplej, lód się roztapia. Czy tylko słońce to może zrobić? Przekonajmy się robiąc następujące doświadczenie – każde dziecko otrzymuje niewielką kostkę lodu, układa ją na tacy i delikatnie ją ogrzewa dłonią. Lód rozpuszcza się dzięki oddziaływaniu ciepła ich rąk.

            Jak widzicie, kiedy temperatura rośnie, to lód od razu zamienia się w wodę. Po krze nie ma ani śladu – jedyną pamiątką jest po niej mokra plama i wasze zmarznięte dłonie – więc czas je ogrzać.

            Doświadczenie miało na celu monitorowanie temperatury dłoni oraz jest atrakcyjnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność kontrolowania odbieranych mini bodźców. Wartościowe jest ponadto doświadczenie doznań z wnętrza schłodzonych mięśni. Aby się rozgrzać, dzieci zostały zaproszone do zabawy pt. Wesoło być pingwinem do słów znanej piosenki:

Och, jak przyjemnie i jak wesoło

w pingwina bawić się, się, się!

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,

do przodu, do tyłu i raz, dwa i trzy.

Pingwinek tata, pingwinek mama,

pingwinek synek, siostry trzy.

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,

do przodu, do tyłu i raz, dwa i trzy.

            Po zakończonej zabawie dzieci budowały igloo, układając kartki papieru według wskazówek nauczyciela. Przeliczały kartki, porównywały wielkość, kształty. Na koniec ułożyły sylwety pingwinków, które wykonały na zajęciu wcześniejszym.

Ogrzewanie lodu dłońmi.

Praca plastyczna “Pingwinek”.

“Mróz  zaczarował szyby”

Tegoroczna zima dopisała. Zarówno zabawy, jak i obserwacje dają ogromną satysfakcję. Dzieci mają pole do zadawania wielu ciekawych pytań, rozbudzania wyobraźni, a także doświadczania.

            Obserwowanie delikatnego szronu, koronkowego wzoru na zamarzniętej kałuży, czy szybie samochodu, szybko rosnących zasp podczas obfitych opadów śniegu, zamieci zapierającej dech, pobudza ciekawość, sprawia, że dzieci reagują ze zdziwieniem, ale także fascynacją, bogacą słownictwo czynne o nazwy zjawisk przyrodniczych, zimowych sportów, zabaw, przyjemności jazdy kuligiem.

            Podczas zajęć przedszkolaki doskonaliły chwyt pęsetkowy, nacisk palców dopasowany do materiału, z którym przyszło im pracować, cierpliwość, umiejętność porównywania i wyciągania wniosków, ale i odpowiednie tempo pracy.

            W pierwszym etapie rysowały wzorki kredą na czarnych tabliczkach. W etapie drugim rysowały klejem na czarnej kartce i solą zasypywały fantazyjne wzory. Musiały zdążyć przed wyschnięciem kleju, żeby sól się nie obsypała. Porównywały obie techniki i wyciągały wnioski. A na zakończenie, z dumą obserwowały wspólną pracę pod nazwą Mróz zaczarował szyby.

Praca plastyczna

“Śnieżyca”

Czy pamiętacie, jak budzicie się rano, a cały świat za oknem pokryty był białym puchem? Przekonajmy się, czy trudno jest śnieżycy równomiernie rozsypać płatki. Wyobraźcie sobie, że jesteście chmurą, z której pada śnieg i dokładnie wszystko przykrywa.

            Każde dziecko otrzymuje kartkę białego papieru i rozrywa ją na małe kawałki (płatki śniegu). Na dywanie ułożone są kolorowe sylwety domów. Zadaniem dzieci jest zasypanie ich padającym śniegiem w rytm słuchanej muzyki.

W trakcie zabawy dzieci kształtowały umiejętność koordynowania ruchów w czasie oraz doskonaliły poczucie rytmu.

            Następnym zadaniem dzieci było ułożenie na niebieskiej kartce zimowego krajobrazu z wykorzystaniem białych ażurowych serwetek.

Zasypanie papierowym śniegiem domów w rytm muzyki

Układanie na kartce zimowego krajobrazu.

“Kolorowe patyczki”

Dzieci lubią wyzwania, dlatego w tym dniu dostały do zabawy kolorowe rolki bibułki marszczonej o różnej długości. Swobodnie rozrzucone pobudzały do zadawania pytań. Zadaniem dzieci było wymyślenie, co można z takim materiałem zrobić bez cięcia? Przedszkolaki stwierdziły, że można te bibułki posegregować według kolorów, wielkości, albo zbudować z nich coś. I wtedy powstał domek, most, tęcza.

            Przy stolikach dzieci układały kolorowe paseczki w dowolne kształty. Wykazywały się inicjatywą, wyobraźnią, kreatywnością. Następnie układały te paseczki we wzory przygotowane przez nauczyciela. Musiały skupić uwagę na kolejności i prawidłowości układania pasków. Pomagały sobie wzajemnie i cieszyły się z wykonanego zadania.

Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni przestrzennej, uczenie cierpliwości, powtórzenie nazw kolorów, dokładność wykonywania poleceń, ale także wykazywanie się kreatywnością.

Układanie kolorowych patyków w dowolne kształty.

Prace plastyczne

Styczeń 2021

Taniec bałwanków

Dzieci zachwycają się pierwszym śniegiem. Pojawienie się śnieżnego puchu, delikatnych płatków, powoduje, że wyobraźnia zaczyna podpowiadać szalone pomysły. Jeśli tylko jego ilość i konsystencja pozwala, szybko powstają pierwsze postacie. Typowe, kojarzone ściśle z tą piękną białą porą roku – bałwanki. W pracach plastycznych wykonujemy je różnymi technikami. Na zajęciach innowacyjnych rozwijających umiejętności grafomotoryczne skorzystaliśmy z farby plakatowej do wykonania tła. Dzieci doskonaliły nacisk palca na podłoże w celu osiągnięcia śnieżynek – w określonym tempie i rytmie muzycznym w myśl Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej.

            Bałwanek składa się z trzech kul. Umiejętność przeliczania w aspekcie porządkowym, nazywania i układania ich od największej do najmniejszej wcale nie jest dla dzieci tak zrozumiała, jak byśmy sądzili. A wycinanie po śladzie owalnym może sprawić kłopot. Dlatego podczas kolejnego ćwiczenia dzieci doskonaliły prawidłowy chwyt nożyczek i operowanie nimi w celu osiągnięcia koła. Wieloetapowość pracy, cierpliwe oczekiwanie na efekt końcowy, stanowiło urozmaicenie, a umieszczenie pracy dziecka w ogólnym zestawieniu z rówieśnikami – bodziec do badania czy nałożona palcem warstwa farby jest wystarczająco sucha, aby móc przykleić bałwanka? i dołączyć do galerii Tańczących bałwanków

Tańcowały palce z nitką

 Po wysłuchaniu wiersza J.Brzechwy  zadaniem dzieci było wykonanie „tańca” z nitką i zastanowienie się, kto porusza się zwinniej, a komu plączą się supełki? Spróbujcie sami sprawdzić czy szyci to zadanie trudne czy proste? Przez plastikową siatkę z dużymi oczkami lub przez tekturę, na której są zrobione dziurki dziurkaczem, przetykamy kolorową włóczkę. 

            Zabawa U krawcowej – obszywanie sukienki według wyznaczonej linii (dziurek). Okazuje się, że nitki w Waszych rękach stały się zwinne i potrafiły wyczarować piękny ścieg. Każda nitka tańcowała tak, jak kazały jej zgrabne igiełki – paluszki dzieci.

            Ćwiczenie miało na celu doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności dostosowania się do wymogów stawianych przez przybór oraz uelastycznienie chwytu pęsetkowego.

  

Grudzień  2020

Bombka

            Każdy z nas chce mieć choinkę pięknie przystrojoną, pod którą zmieści się dużo prezentów.

Tradycja strojenia choinki to dzień wyjątkowy. Gdy w domu choinka jest już przystrojona, to wszyscy wiedzą, ze święta są tuż-tuż.

Bombka kolorowa

w gałązkach się chowa.

Błyszczy się i świeci,

śmieje się do dzieci.

            Jaka jest bombka? – dzieci oglądając bombki poznawały ich faktury. Utrwalały określenia: gładka, krucha, szorstka, wypukła, błyszcząca. Układały je zgodnie z instrukcją według: kształtu, koloru, wielkości, przeliczały je.

            Jednak największą radość sprawiły dzieciom ćwiczenia zdobieniowe. Każde dziecko otrzymało kontur bombki z narysowanym wzorem, który należało wypełnić plasteliną. Dzieci poprzez ugniatanie, wałkowanie, rozciąganie materiału plastycznego, doskonaliły swoje sprawności grafomotoryczne palców i dłoni.  Kształtowały umiejętności dostosowywania się do zmiennych warunków kolejnych etapów ćwiczeń. 

Wesołe choinki

            Choinki w lesie – zabawa orientacyjno-porządkowa, kształtowanie umiejętności wchodzenia w role.

Dzieci na dźwięk poszczególnych instrumentów perkusyjnych, jako drzewka iglaste (tzw. choinki), kołysały się na wietrze, uginały się pod ciężarem śniegu, ustawiały się w szeregu. Doskonaliły umiejętność skupiania uwagi na zadaniu, poprawnego wykonywania zadań, cierpliwego oczekiwania na dalszy ciąg zdarzeń.

            Spacer leśną dróżką po choinkę – rozpoznawanie różnorodnych faktur poprzez receptory czuciowe dłoni i stóp.

Przedszkolaki z grupy Sowy, z zawiązanymi oczami, losowały z worka krążek z wybranym wzorem, uważnie go dotykały, by „odczytać” jego fakturę. Następnie, spacerując po dużych krążkach, próbowały odnaleźć taki sam wzór stopami. Wypukłe wzory stanowiły swoisty masaż dla ich stóp, wywołały śmiech, łaskotały, kłuły.

            Wesołe choinki – dzieci badały dotykiem gałązki różnych drzew iglastych, porównywały ich igiełki, a następnie samodzielnie wykonywały dowolne kompozycje na zielonych trójkątach za pomocą miękkich, szorstkich, płaskich i wypukłych elementów, tworząc indywidualne choinki. Następnie, z połączenia ich prac powstały choinki grupowe, które ozdobiły ścianę sali stanowiąc świąteczną dekorację. Dzieci doskonaliły umiejętność rozmieszczania elementów na całej powierzchni kartki, oswajały się z nietypowym materiałem. Czerpały radość z pracy z kolegami, wymieniały się pomysłami, rozwijały wyobraźnię, bogaciły słownictwo.

Listopad  2020

Cóż to za zwierzak?

Świat zwierząt jest bardzo bogaty i często zaskakują nas one swoim wyglądem.

Moje zwierzątko – ugniatanie z gazety kul różnej wielkości. Dociskanie tak, by żaden fragment nie odstawał od powierzchni. Po wykonaniu zadania, próba ułożenia dowolnego zwierzęcia (misia, kota, ptaka). Wspólne przeliczanie ile mają łapek, ogonków, uszu, bawiąc się paluszkami.

Małpki

W dżungli kilka małpek żyło – kręcimy młynek rękami,

a dokładnie pięć ich było – wysuwamy rozłożoną dłoń do przodu,

pierwsza małpka, taka mała – zginamy mały palec,

druga małpka wciąż skakała – zginamy palec serdeczny,

trzecia małpka wciąż płakała – zginamy palec środkowy,

czwarta małpka wciąż się śmiała – zginamy palec wskazujący,

piąta małpka tak śpiewała – pokazujemy kciuk.

W dżungli kilka małpek żyło – kręcimy młynek rękami,

a dokładnie pięć ich było – wysuwamy rozłożoną dłoń.

Zabawa i ćwiczenie miały na celu zaktywizowanie mięśni dłoni, rozwijanie umiejętności różnicowania ruchów, doskonalenie zdolności dostosowywania się do zmiennych okoliczności.

Wlazł kotek na płotek…

Utrwalanie liczebników porządkowych poprzez zabawy paluszkowe (za: Nowa Era Elementarz sześciolatka 2). Nauczyciel recytuje wierszyk i wskazuje jedną ręką kolejno palce drugiej ręki. Dzieci naśladują jego ruchy. Przy wskazywaniu każdego palca nauczyciel czeka, aż dzieci wymienią kolejny liczebnik porządkowy.

Pięć kotków

A-a-a, kotków pięć – wskazywanie każdego palca, począwszy od kciuka,

wszystkie spać mają chęć – wskazywanie kolejnych palców od najmniejszego,

…… (pierwszy – mówią dzieci) ziewa już troszeczkę – chwytanie i masowanie kciuka,

…… (drugi – mówią dzieci) znalazł poduszeczkę – chwytanie i masowanie palca wskazującego,

…… (trzeci – mówią dzieci) łapką ucho drapie – chwytanie i masowanie palca środkowego,

…… (czwarty – mówią dzieci) drzemie na kanapie – chwytanie i masowanie palca serdecznego,

a ten …… (piąty – mówią dzieci), ten malusi – chwytanie i masowanie palca małego,

zasnął właśnie na podusi – zgięcie małego palca w kierunku dłoni.

Dzieci kolejno zginają palce, licząc od piątego do pierwszego (kładą palce spać). 

Wlazł kotek na płotek i mruga… Wydawałoby się, że każde dziecko zna tę popularną, starą piosenkę. Jednak podczas zajęć okazało się, że mało który starszak ją słyszał, a już zaśpiewać nie potrafił żaden. Dlatego przypomniałam jej tekst i zaproponowałam do niej zabawę.

Dzieci śpiewają piosenkę spacerując na czworakach w przód i w tył, wymachując ręką w przód,  nogą w tył (naśladują przeciąganie się kota). Następnie ustawiają się w koło, owal, linię prostą powtarzając za nauczycielem nazwy figur – te określenia będą potrzebne do narysowania obrazka.

Kotek  – na czarnych kartkach dzieci rysują białą kredą szkolną kota według instrukcji nauczyciela. 

Proponowane ćwiczenia kształtują postawę dziecka, cierpliwość, dokładność, umiejętność posługiwania się nietypowym przyborem – kreda, staranność wykonywania pracy, radość i satysfakcję z wykonania dekoracji z okazji Andrzejek. 

Dziurkowane obrazki

Widzące paluszki – dzieci dotykając paluszkami i całą dłonią różne faktury rozpoznawały i określały ich cechy, doskonaliły percepcję zmysłową.

To doświadczenie przydało się w zadaniu, które dzieci miały do wykonania.

Oglądanie obrazków z zamkniętymi oczami. Każde dziecko otrzymało kartkę z narysowanym konturem. Układa się ją na styropianie i patyczkiem do szaszłyków przebija wielokrotnie karton prowadząc przybór wzdłuż widocznego konturu. Dziurki należy tak wykonywać, aby nie dzieliła ich zbyt duża odległość. Po zakończeniu zadania odwracamy karton i widzimy wypukłości. Dzieci zamykają oczy i wodzą palcem po śladach starając się odczytać rysunek.

Podsumowanie ćwiczenia – obrazki można odczytywać nie tylko za pomocą wzroku, ale także dotyku. 

Ćwiczenie to miało na celu zaktywizowanie mięśni zginaczy kciuka i palców, kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie chwytu pęsetkowego.

W pracowni jubilera

Zabawa z łamańcami językowymi dla dorosłych jest wesołą zabawą. Dla dzieci jest nie lada wyzwaniem. Chichoty słychać w całej sali. Co i rusz ktoś z powtarzających wierszyk myli się lub przekręca słowo. Ale najważniejsze jest dążenie do celu, czyli bezbłędnego wypowiedzenia chociażby jednego wersu. Wymaga to ogromnego skupienia uwagi na tym, co się mówi. Co powtarzały przedszkolaki? Oczywiście łamaniec Król Karol. Pobawcie się nim wspólnie w domu.

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

Podczas zajęć dzieci uwielbiają pracę z plasteliną: gniotą, wałkują, rozpłaszczają, ciągną,  odrywają i łączą. Poznają jej cechy, a jednocześnie ćwiczą swoje zdolności manualne: odpowiedni nacisk, umiejętność formowania kształtów, określanie proporcji. Rozwijają wyobraźnię twórczą, orientację w przestrzeni, a także doskonalą prawidłową postawę przy stoliku, współpracę z rówieśnikami oraz bogacą słownictwo czynne.

            W tym dniu przedszkolaki poznały kolejny zawód: złotnik. Przeniosły się do pracowni jubilerskiej. Zadaniem ich było wykonanie upominku dla mamy lub taty w postaci biżuterii, np. korali lub zegarka. Dar ten wykonywały z dużej ilości plasteliny, co sprawiło im wielką frajdę. Po ulepieniu wybranego przedmiotu, pokrywały go folią aluminiową – „srebrem”. Musiały wykonać wiele drobnych ruchów aktywizujących mięśnie palców, nadgarstka, dłoni. Rozwijając motorykę małą, uwagę, cierpliwość, skupienie, wyobraźnię, doskonaliły sprawności potrzebne do nauki pisania oraz czytania.

Październik 2020

Zapraszamy na herbatkę

            Rozpoczynając zajęcia z zakresu innowacji pedagogicznej, dzieci poznały charakter orientalnego kraju – Chin. Jednym z elementów kultury chińskiej jest herbaciany rytuał. Dzieci poszerzały słownictwo czynne (imbryk). Rozwijały swoje zmysły: wzroku (kolor parzonych herbat), węchu (zapach herbaty owocowej, białej, zielonej), dotyku (przesypywały suche listeczki między palcami) i smaku (degustowały indywidualnie herbatę białą i owocową).

            W ramach ćwiczeń grafomotorycznych przedszkolaki pomalowały przygotowane imbryki za pomocą stemplowania – odpowiednio naciskały mokrą herbacianą saszetkę, by wydobyć mocny kolor. Doskonaląc chwyt pęsetkowy trójpunktowy kolorowały obrazek oraz przyklejały suche listeczki wypełniając kontur imbryka. I tak powstały pachnące herbatą obrazki.

Kalkowanie rysunków prostych i złożonych

Ćwiczenia zaczynamy od zapoznania dzieci ze wzorem. Zachęcamy, aby opowiedziało co widzi. Wyjaśniamy, iż zasadą ćwiczenia jest rysowanie po linii jednym ruchem ciągłym bez odrywania ręki od rysunku.

Przed przystąpieniem do kalkowania polecamy dziecku, aby palcem rysowało po wyznaczonym śladzie.

Rysunki powstałe w efekcie kalkowania i kopiowania dostarczają dzieciom wiele radości i wiary w siebie , ponieważ ich rysunek jest nareszcie do czegoś potrzebny.

Takie doświadczenie motywuje dzieci do rysowania i przygotowuje do nauki pisania. I to właśnie jest ich największą zasługą.

Zabawa paluszkowa

 • Wyszła myszka na spacerek (palec środkowy i wskazujący maszerują po stole lub dywanie);
 • radość wielka, widzi serek (palcem wskazującym rysujemy szeroki uśmiech);
 • teraz strach – spotkała kota (przykładamy dłonie do policzków);
 • kot ze złości, aż się miota (dłońmi robimy młynek);
 • ogon w górę, pazur długi (palec wskazujący unosimy do góry – prawa ręka, z palca lewej ręki tworzymy pazury);
 • myszka w pędzie serek gubi (palec wskazujący i środkowy szybko biegną po stole lub dywanie);
 • siedzi teraz w mysiej dziurze (z dłoni robimy domek dla myszki);
 • serek został tam, na półce (palcem wskazującym pokazujemy na wybrane miejsce w sali).

Jeżyki

Zabawa paluszkowa pomagająca regulować napięcie mięśniowe w dłoni i palcach oraz rozwijać mowę i myślenie:

Na spacerek jeże szły, – dzieci delikatnie stukają paluszkami w dywan

na początku były trzy. – dzieci pokazują trzy paluszki: kciuk, wskazujący i środkowy i nimi spacerują rytmicznie zaczynając od kciuka

Jeden w stertę jabłek wpadł, – dzieci chowają kciuk w dłoni podkurczając serdeczny i mały palec

dalej poszły zatem dwa. – dzieci spacerują wskazującym i środkowym palcem rytmicznie

W dołek jeden wpadł pod drzewem, – dzieci składają palec środkowy

w drogę ruszył tylko jeden. – dzieci stukają tylko palcem wskazującym

Znalazł górkę liści ten,

skulił się i zapadł w sen. – dzieci składają palec wskazujący tworząc pięść

Wielozmysłowe poznawanie przedmiotu – badanie goździków (przyprawa) za pomocą wzroku (kształt, wielkość, kolor), węchu, dotyku (małe, twarde, kruche).

Jeżyk – chwyt pęsetkowy wykałaczek, odpowiedni nacisk na ziemniaka (rozwijanie właściwego napięcia mięśniowego palców i dłoni) w celu wykonania otworów na kolce (wykałaczki) oraz oczy i nos (goździki). Dzieci z wielką radością wykonywały polecenia nauczyciela. Śmiały się z pierwszych prób, kiedy wychodziły im stoliki (ziemniak postawiony na 4 wykałaczkach), czy czołgi (ziemniak z 1 wykałaczką jak z lufą). W efekcie przygotowały całe stadko wesołych jeżyków szukających sterty liści na zimę.

Ten paluszek – Rodzinka

Zaletą zabaw paluszkowych jest to, że można się nimi bawić wszędzie. Nie potrzebujemy szczególnych warunków, aby je przeprowadzić. Przydają się w sytuacjach, w których nie mamy pod ręką zabawki, a nasze dziecko się nudzi.

Rodzinka to wiersz, przy którym dzieci świetnie się bawią. Zgodnie z tekstem wspólnie nazywają kolejne palce: kciuk, palec wskazujących, środkowy, serdeczny i mały.

Ten paluszek – dzieci, do krótkiej wyliczanki bawiły się swoimi paluszkami. Dotykały kolejno paluszków, zaczynając od kciuka mówiąc:

Ten paluszek to babunia,

a ten obok to dziadziuś.

Ten w środku to tatuś,

a przy nim mamunia.

A to jest dziecina mała,

a to moja rączka cała. 

Następnie każde dziecko otrzymało kartkę z narysowaną dłonią. Najpierw musiały ustalić, która to ręka (prawa czy lewa). Utrwalając wyliczankę, kolorowały głowy członków rodziny, które posłużyły później do zabawy w paluszkowy teatr.

Zabawy paluszkowe wpływają na rozwój dziecka pomagając w doskonaleniu umiejętności dzieci w zakresie motoryki małej i dużej. Wierszyki wzbogacają słownictwo dzieci i wpływają tym samym na rozwój mowy.

Kasztanowe ludziki

Wykorzystując naturalne zbiory z kącika przyrody dzieci kształtowały sprawność nadgarstka dłoni i palców w zabawie Kasztanki. Dary przyrody pozwalają poznawać różnorodne kształty, faktury, rozwijać percepcję dotyku i wzroku.

Przedszkolaki ćwiczyły motorykę małą; wykonywały drobne ruchy palców, jak spacerowanie po stole, po własnej ręce, zamykanie kasztanów w dłoni, przeliczanie przedmiotów palcem wskazującym.

            Kasztanowe ludziki – za pomocą przygotowanego gwoździa, dzieci nakłuwały kasztany, umieszczały w otworach wykałaczki. Ugniatając plastelinę ćwiczyły drobne ruchy dłoni i nadgarstka oraz odpowiednie napięcie mięśniowe. Efekt pozwalał cieszyć się osiągniętym sukcesem, co zachęca do podejmowania dalszych wysiłków. Rozmowy podczas zajęcia pozwalały bogacić słownictwo czynne i poprawiać wymowę danych słów.

MARZEC 2020

No cóż… Konieczna przerwa w przedszkolu nie pozwoliła nam zrealizować całości zamierzeń innowacyjnych na marzec, jednak poniżej zamieszczamy pomysły, które dzieci miały okazję wykonać. Jeśli znajdziecie chwilkę, możecie je przypomnieć, utrwalić lub zmodernizować według własnego pomysłu.

Ćwiczenia pomagają rozwijać umiejętności z zakresu grafomotoryki, a wykorzystujemy do tego przedmioty codziennego użytku i to, co w domu zawsze można znaleźć.

Zabawa paluszkowa “Ćwir-ćwir”

                               Ćwir -ćwir, ćwir -ćwir                        

ptaszki śpiewają.

(łączymy opuszki palców każdej z dłoni w kwiatuszki – piąteczki, zwracamy obie złączonymi opuszkami do siebie, i udajemy rozmowę dłoni)

Fyr -fyr, fyr-fyr

ptaszki fruwają.

(łączymy dłonie za pomocą kciuków – jak w motylku i udajemy fruwanie)

Co rozwijamy?: sprawność nadgarstków, współpracę palców i dłoni, koordynację wzrokowo-ruchową, odpowiednią synchronizację dłoni i palców.

Elementy Metody Dobrego Startu

Dzieci bawiły się do piosenki Motylek, wykonywały ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe oraz zabawy i ćwiczenia rytmiczne:

– marsz po kole – w trakcie trwania muzyki;

– na pojedynczy dźwięk wysoki – dzieci podskakują, na pojedynczy dźwięk niski ? wykonują skłon;

– poruszanie się na palcach po sali w rytm muzyki -na pauzę w muzyce dzieci siadają w siadzie skrzyżnym w miejscu, w którym zastała je pauza;

– rysowanie lotu motylka w powietrzu;

Co rozwijamy?: orientację w przestrzeni, koordynację wzrokowo-ruchową,  

   Lot motylka – wodzenie palcem po śladzie; do tego ćwiczenia wykorzystany został papier toaletowy z wytłoczonym prostym wzorkiem oraz mazaki. W domu można na dowolnej kartce narysować samemu wzorek ołówkiem i poprosić dziecko o poprawienie go szminką, konturówką, palcem umoczonym w wodzie lub w wodzie z barwnikiem (może być również palec moczony w kolorowym płynie do naczyń – ważne, żeby nie uczulał).

Ćwiczenie graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu – wodzenie po wzorze – rysowanie wzorów po śladzie tłoczonym. Każdą linię dzieci mogły wykonać dowolnym kolorem, utrwalając przy tym nazwy barw podstawowych i pochodnych, ćwicząc cierpliwość i dokładność wykonania zadania oraz prawidłowe napięcie mięśniowe nadgarstków, dłoni i palców. Pamiętały również o przyjęciu odpowiedniej postawy przy stoliku – wyprostowane plecy.LUTY 2020

Bardzo ważną umiejętnością przydatną w procesie nauki pisania jest orientacja w czasie i przestrzeni. Nie tylko kolorowanie, rysowanie, kreślenie szlaczków, malowanie, czy ćwiczenia grafomotoryczne w zakresie odwzorowywania kształtów literopodobnych przygotowuje dziecko do podjęcia działań związanych z pisaniem. Podczas zabaw na dywanie, przy stolikach, w wybranych kącikach zwracamy uwagę na odpowiednią postawę, współdziałanie, komunikację, planowanie, adekwatne do przeznaczenia posługiwanie się wybranym przedmiotem.

“Czyje to ślady”

Kiedy spadnie pierwszy śnieg, świat robi się bielusieńki i wszystko zaczyna wyglądać tajemniczo. Lubimy chodzić po miękkim puchu. Czasami zauważamy, że ktoś zostawił swoje odciski i wcale to nie są stopy ludzkie. Czy można rozpoznać po tych śladach, kto je zostawił?

W zabawie dydaktycznej “Wyprawa po skarb” dzieci, odczytując symbole graficzne, starały się odkrywać tropy jak największej liczby gatunków zwierząt.

Czyje to ślady? – dzieci malując palcami tworzyły ślady. Opuszki palców wcieliły się w łapy zwierząt. Maczając w gęstej farbie palce, korki, klocki o różnym kształcie, odbijały na białej kartce różne kształty tworząc gęstą sieć tropów. Ćwiczenia miały na celu zaktywizowanie mięśni zginaczy palców, rozwijanie zdolności dostosowywania się do wymogów stawianych przez przybór – gęsta farba oraz doskonalenie orientacji przestrzennej. Po zabawie dzieci starannie myły ręce, co stanowiło dodatkowe ćwiczenie dla ich mięśni.“Pada śnieg”

Mamy środek zimy, a śniegu jak na lekarstwo, dlatego zastępujemy go bibułką, wstążeczkami, konfetti i innymi białymi materiałami. W tym dniu do zabaw rozwijających motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość, celność, skupienie uwagi, współpracę dzieci, odpowiedni nacisk dłoni i palców na różnorodne podłoże, współpracę obu dłoni i palców obu rąk, posłużyły materiały takie jak strzępki białych serwetek papierowych i gazet, woreczki z zapięciem strunowym wypełnione pianką do golenia, plastikowe nakrętki, guziki.

            Pługi – dzieci składają dłonie – amen, następnie rozchylają pozostawiając złączone tylko opuszki wszystkich palców. Tak ułożone kładą na stole tworząc pług i starają się zgarnąć swoją kupkę śniegu (podarte na strzępki przygotowane serwetki i fragmenty gazet ułożone w kupki przed każdym dzieckiem) na środek stołu. Kiedy już się wszystkim udało tworzą kulki i rzucają nimi do wyznaczonego celu.

            Na ślizgawce – dzieci otrzymują woreczki wypełnione pianką. Pracując w parach, starają się opuszkami palców tak naciskać na podłoże, aby pozostawić wyraźny ślad – pianka się rozsunie. Pamiętać należy, żeby nie używać paznokci, bo woreczek się przerwie i będzie po zabawie. Staranność daje piękne efekty. Dzieci tworzą przecinające się ścieżki. Utrudniamy zadanie dokładając plastikową nakrętkę, którą wodzą po lodowisku płaską stroną trzymając w środku palec wskazujący. Kiedy i to zadanie zostanie opanowane, na woreczku rysujemy markerem slalom, a do woreczka wkładamy guzik. Zadaniem dzieci jest wodzenie nakrętką po ścieżce slalomu i ewentualne ominięcie przeszkody.“Płatki śniegu”

Wyobraźcie sobie, gdyby nagle przyszła do nas zima i cały świat za oknem został pokryty śniegiem.  Przekonajmy się, czy trudno jest śnieżycy równomiernie rozsypać płatki.

            Chmurka – każde dziecko otrzymuje gazetę lub białą bibułę. Zadaniem ich jest podarcie jej na jak najdrobniejsze strzępki (płatki śniegu), które pokryją całą powierzchnię rozłożonego na podłodze niebieskiego materiału.

            Śnieżny obrazek – wykonanie dowolnego obrazka z podartej na kawałki gazety i bibuły.

            Pani Zima czaruje – wykorzystanie różnego rodzaju patyczków do układania różnych kształtów gwiazdek.

            Magiczna śnieżynka – pokrycie z pomocą gąbki i gęstej farby kartki i wyczarowanie magicznych gwiazdek śniegowych.

Wszystkie zabawy miały na celu zaktywizowanie mięśni zginaczy kciuka krótkiego oraz palca małego Doskonalenie zdolności dostosowania się do zmieniających się gabarytów przyborów.“Segregacja”

Na kolejnych zajęciach, w ramach innowacji, dzieci bawiły się w segregowanie różnorodnych przedmiotów. Ćwiczyły zarówno odpowiedni nacisk palców na przedmiot o różnej strukturze, jak i zgodność z kodem, prawidłowe ułożenie przedmiotu w palcach, koordynację wzrokowo-ruchową, pracę zespołową oraz umiejętność zrelaksowania się po zadaniu i odwagę.

            Sprawdź czy masz taki klocek – dzieci palcami wyciągają z pojemnika klocki w odpowiednich kolorach i układają na kartkach (kodach), zostawiają przy tym przestrzeń do pracy dla pozostałych członków grupy.

            Ułóż obrazek – dzieci uzupełniają puste pola na obrazkach wybierając z tacek odpowiednie kolorowe pomponiki za pomocą klamerki. Nacisk na klamerkę jest dość duży i zmusza palce do wytężonego wysiłku, co nie przeszkodziło dzieciom świetnie się bawić, gdyż pomponiki często im się wymykały i trzeba było je gonić.

            Łowimy kolory – wiele śmiechu i radości miały przedszkolaki przy kolejnym zadaniu. Mimo, iż było dość trudne, bo należało za pomocą wykałaczki wyłowić plastikową nakrętkę odpowiedniego koloru (kartka) i donieść ją do tacy, dzieci powtarzały zadanie, aż do wyłowienia wszystkich nakrętek swojego koloru.STYCZEŃ 2020
Zima sprzyja zabawom ruchowym rozwijającym sprawność całego ciała. Dzieci chętnie bawią się na śniegu. Niestety, w tym roku próżno szukać białego puchu, z którego można by było ulepić kule śnieżne, bałwana, igloo. Górki nie zachęcają do saneczkowych figli. Zostaje nam sztuczne lodowisko i zabawy w domu z kaszą, mąką, cukrem i solą, ryżem, sodą i pianką do golenia, które zastąpią nam brak śniegu.
“Roziskrzone niebo”

Wszyscy dla jednego Marta Bogdanowicz – masażyk dla dzieci i rodziców. Wzbogacanie słownictwa czynnego; odczuwanie siły drugiej osoby; stosowanie prawidłowego nacisku; współpraca rąk.

Rozgrzewamy dłonie,            pocieramy dłonie

kropi lekki deszczyk,              stukamy opuszkami palców w plecy kolegi

silniejszy deszcz,                    z wyczuciem, mocniej stukamy palcami

drobny grad,                          lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści

duży grad,                              mocniej stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści

zacina deszcz,                        stukamy brzegami dłoni na przemian

deszcz ze śniegiem,                z wyczuciem stukamy wewnętrzną stroną obu dłoni

wycieramy ręcznikiem,          wodzimy dłońmi, naśladując wycieranie

okrywamy kołderką…         wodzimy dłońmi z dołu do góry, możemy okryć kocem.

Pług śnieżny – A. Winczewska i P. Winczewski, Całkiem nowe zabawy paluszkowe; zaktywizowanie mięśni, doskonalenie zdolności dostosowywania się do zmieniających się warunków (coraz to nowego rozmieszczenia przyborów), rozwijanie orientacji przestrzennej, uważne słuchanie poleceń nauczyciela, czerpanie radości z zabawy.

Zimowe wzorki na śniegu – kreślenie obszernych kształtów w materiale sypkim, a następnie ćwiczenie palcem wskazującym kształtów fajerwerków, z zachowaniem kierunków od środka na zewnątrz. Odczuwanie doznań dotykowych.

Roziskrzone niebo – wydrapywanie patyczkiem linii prostych od punktu środkowego, doskonalenie chwytu pęsetkowego oraz dopasowanie odpowiedniego nacisku na podłoże podczas rysowania fajerwerków; doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej; usprawnianie małych ruchów ręki: dłoni, nadgarstka, czubków palców; usprawnianie tonusu mięśniowego dłoni i palców. Szybkie dostrzeganie postępów pracy, odczuwanie radości z sukcesu.


“A czas płynie i płynie”

Początek roku kalendarzowego, kiedy uświadamiamy dzieciom kto odmierza czas. Jest to zegar, rok – na który składają się pory roku, miesiące, dni tygodnia, kalendarz.

W tym dniu na zajęciach dzieci utrwalały nazwy pór roku oraz poznały różne rodzaje zegarów, np.: budzik, zegarek na rękę, z kukułką, elektroniczny, klepsydra.

            Zegary – zabawa do słów piosenki. Dzieci wykonywały ćwiczenia usprawniające ruchy ciała, koordynację wzrokowo-ruchową z elementem ortofonicznym. Zadaniem dzieci było wykonywanie ćwiczenia oraz naśladowanie zegara wskazanego na ilustracji:

 •   zegar z kurantem – kiwanie się całym ciałem na boki i wymawianie bim-bam,bim-bam
 • budzik – dzieci podskakują obunóż i wymawiają dzyń – dzyń – dzyń
 • zegarek na rękę – kiwają się tylko głową na boki i mówią tik-tak, tik-tak;

Następnie usprawniały motorykę małą badając strukturę sypkich produktów: piasku, ryżu, mąki. Rysowały na nich różne wzorki. Przesypywały piasek zamkniętą dłonią do otwartej tak, jak się to dzieje w klepsydrze oraz ćwiczyły płynność ruchów pisarskich poprzez pogrubianie słabo zaznaczonego konturu zegara. Następnie samodzielnie cięły po wyznaczonej linii ćwicząc prawidłowy chwyt nożyczek oraz ułożenie dłoni. Na zakończenie ozdabiały swój zegar brokatem, wyczarowując różne wzory.


GRUDZIEŃ 2019
Rozwój grafomotoryki to długotrwały proces, w którym nabywanie umiejętności piśmienniczych zależny od wieku, indywidualnych predyspozycji, a także wielu powtórzeń konkretnych ćwiczeń, systematycznego ich wprowadzania oraz trzymania się ustalonych reguł. Od początku realizacji innowacji zauważyłyśmy postępy u dzieci z grupy średniej. Coraz mniej dzieci źle trzyma sztućce i nożyczki, coraz więcej prawidłowo posługuje się kredkami, pędzlem. Umiejętność wykorzystania chwytu pęsetkowego pozwala dzieciom na chętniejsze sięganie po kredki, kolorowanki, na cieszenie się sukcesem z narysowanego obrazka czy szlaczka. I o to właśnie chodzi!
“ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ”

Co łatwiej, a co trudniej nawlec? Stopniowanie trudności podczas nawlekania różnych przedmiotów uczy cierpliwości, skupienia uwagi, staranności. Radzenie sobie z coraz mniejszymi otworami (ramki, obręcze), nawlekanie korali na drucik i sznureczek.

            Słodka niespodzianka – ćwiczenie ruchów precyzyjnych zginaczy kciuka i nadgarstka podczas nawlekania ciastka na wstążeczkę i wiązania supełka. Stosowanie odpowiedniego nacisku, by nie skruszyć łakoci. Dostosowywanie siły palców do różnorodnych przedmiotów i powierzchni.

            Łańcuch na choinkę – doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej; usprawnianie małych ruchów ręki: dłoni, nadgarstka, czubków palców; doskonalenie chwytu pęsetkowego. Sklejanie paseczków w koła, naprzemienne przewlekanie i łączenie w łańcuszek. Szybkie dostrzeganie postępów pracy, odczuwanie radości z sukcesu.


“ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI”

Wiele ciast trzeba starannie wałkować,zwłaszcza takich, z których chce się wykroić później zgrabne ciasteczka. Trudno byłoby to zrobić z nierównego ciasta. Dlatego zabawmy się w:

            Wałkowanie ciasta – przed każdym dzieckiem leży kulka pogniecionej gazety. Zadaniem ich jest rozprostowanie jej poprzez gładzenie całymi dłońmi, a następnie przy pomocy plastikowej butelki lub tekturowej tuby. Przybór wprowadzamy w ruch układając na nim dłonie z góry. Dzięki temu ćwiczeniu będą angażowane mięśnie długie poruszające rękę, a także utrwalane liczenie: 4 razy w górę, 4 razy w dół.

            Pierniczki – ozdabianie plasteliną różnych kształtów – doskonalenie sprawności grafomotorycznych palców i dłoni poprzez ugniatanie, wałkowanie plasteliny i wyklejanie nią konturów.

Zwieńczeniem zajęć było wyrabianie, wałkowanie prawdziwego ciasta na pierniki. Wykrawanie różnych kształtów, układanie ich na blaszce i ozdabianie kolorowymi cukiereczkami. Ćwiczenie to doskonaliło chwyt pęsetkowy, koncentrację na wykonywanym zadaniu oraz pomysłowość.

Wykonanie pierników miało uświadomić dzieciom łańcuszek czynności i kolejności działań z wykorzystaniem określeń czasu: najpierw, teraz, potem.


LISTOPAD 2019
W listopadzie dzieci 4,5 -letnie brały udział w szeregu ćwiczeń rozwijających sprawność motoryczną oraz manualną. Doskonaliły napięcie mięśniowe i ruchy precyzyjne dłoni i palców, koordynację wzrokowo-ruchową, cierpliwość, uwagę i szereg innych umiejętności potrzebnych w osiągnięciu sprawności piśmienniczych. Zabawy, ćwiczenia gimnastyczne, masażyki i zabawy ruchowe, paluszkowe nie tylko usprawniają grafomotorykę dzieci ale także pomagają osiągnąć pewność siebie i zadowolenie z wytworu.

“CZWORONOŻNI PRZYJACIELE”

Gdy pan wraca do domu, jego pies bardzo się cieszy, radości zwierzaka nie ma końca. Najlepiej to widać po psim ogonie.

Zabawy: Psi ogon – dzieci aktywizowały kończyny górne w trakcie opowieści o szczęśliwym szczeniaczku. Zmieniały amplitudy wykonywanych ruchów. Ilustrowały krótkie i długie ogonki, co odzwierciedlały zginaniem i prostowaniem ręki w trakcie zabawy. Aktywizowały nadgarstek łokciowy, kształtowały poczucie rytmu, rozwijały gibkość.

            Chwyta się, jak pies jeża – masowały wewnętrzną stronę dłoni kolczastą plastikową piłeczką poprzez delikatne naciskanie, unoszenie piłeczki jednorącz, oburącz, kilkoma palcami, całą dłonią. Kształtowały zdolność dostosowywania się do wymogów stawianych przez przybór. Aktywizowały kciuk krótki i długi zginaczy palców.

            Pies Burek – ugniatały i formowały gazety w sylwetę psa – usprawniały stawy: nadgarstkowy i palców dłoni. Próbowały mieścić się w wyznaczonych konturach.“PARASOLKI”

W tym dniu dzieci utrwalały nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w ćwiczeniach i zabawie, starały się współdziałać dostosowując się do warunków stawianych przez pozostałych uczestników grupy poprzez zabawę kołową ze śpiewem Stary niedźwiedź; ćwiczyły precyzyjne ruchy pisarskie metodą D. Dziamskiej oraz kierunek ruchu na karcie pracy Deszczyk, doskonaliły właściwy chwyt nożyczkami i ich ułożenie w dłoni podczas wycinania parasolek.

W zabawie z masażykiem, Deszczowy spacerek K. Sąsiadka, wzbogacały słownictwo, ćwiczyły koncentrację uwagi; wzmacniały odpowiednie napięcie mięśniowe dłoni i palców w kontakcie z drugą osobą.

Poszła pani na spacerek (paluszkami po plecach)
deszczowe chmury przywiał wiaterek (dmuchanie na plecy)
gdy daleko od domu już była,

deszcz zaczął padać ? parasol rozłożyła. (rysowanie palcem wskazującym kształtu parasola)
Gdy kropla za kroplą spadała,

pani pod parasol się schowała. (rytmiczne stukanie palcami w plecy z góry na dół)

Gdy deszczyk przestał padać,

parasol złożyła i do domu wróciła. (paluszkami po plecach)“JEŻ”

Jeżyk i liście – akompaniowały do tekstu piosenki gestodźwiękami – pocierały rytmiczne dłonią o dłoń wewnętrznymi stronami i rytmiczne tupały całymi stopami o podłogę w siadzie.

Liście na wietrze – poruszały rękoma ilustrujące opowieść nauczyciela, który opisywał zmieniającą się siłę wiatru, chwile zupełnej ciszy oraz gwałtowne porywy wichury. W ten sposób aktywizowały dłonie w różne sposoby. Doskonaliły zdolność różnicowania ruchów.

Jesienne liście – badały ich faktury, porównywały okazy naturalne i sztuczne. Naśladowały drobne ruchy rozcierania, wodziły palcem po konturach przedmiotów.

Jeżyk ? kolce jeża: za pomocą widelca wypełniały kontur czarną farbą. Doskonaliły odpowiedni nacisk.


“JABŁKO”

Tajemnice jabłuszka – dzieci rytmicznie potrząsały jabłkiem, kiedy dźwięki melodii były niskie, a wąchały owoc przy wysokich dźwiękach muzyki. Nabywały nawyku prawidłowego siadania w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami, cierpliwego oczekiwania w ciszy na swoją kolej, skupiania uwagi na zadaniu.

Obierki – uważnie obserwowały obieranie jabłka ze skórki. Wyciągały wnioski, próbując odpowiedzieć na pytanie, kiedy skórka będzie dłuższa? (kiedy obierki będą cienkie) Następnie same wycinały nożyczkami “obierki” w kolorowym papierze ? ćwiczyły prawidłowy chwyt nożyczek, ułożenie ich w dłoni, właściwy nacisk na kartkę, odpowiedni chwyt kartki papieru, jak również samodzielność i cierpliwość podczas wykonywania zadania.

            Czyja obierka dłuższa? – dzieci uczyły się prawidłowego manipulowania drobnymi przedmiotami w postaci pinezek – grzybków podczas przypinania swoich wytworów do tablicy (chwyt pęsetkowy trójpunktowy). Na koniec porównywały długości obierek – stosując nazwy: długa – dłuższa, najdłuższa, krótka, krótsza, najkrótsza. Bawiły się przy tym wyśmienicie i cieszyły z efektów własnej pracy.

PAŹDZIERNIK 2019
Rozwijanie grafomotoryki to szereg ćwiczeń usprawniających zarówno motorykę dużą, małą i umiejętności graficzne dziecka. Przygotowanie do nauki pisania jest trudną ale i elementarną czynnością. Aby nie było nudne i schematyczne, w grupie Wiewióreczki, wykorzystujemy zabawy ruchowe, paluszkowe, masażyki, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy pamięciowe i taneczne, wierszyki – rymowanki, jak również prace plastyczne, ćwiczenia graficzne, atrakcyjne metody, techniki i środki.
  “MIŚ”

W tym dniu dzieci utrwalały nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w ćwiczeniach i zabawie, starały się współdziałać w grupie poprzez zabawę kołową ze śpiewem Stary niedźwiedź.

W zabawie z rymowanką Grota misia wzbogacały słownictwo, ćwiczyły prawidłowe zamykanie i otwieranie dłoni, koncentrację na konkretnej czynności; prawidłowy chwyt – stabilizowanie napięcia mięśniowego dłoni i palców.

Tu jest grota (pokaż pięść)
W środku miś (zegnij kciuk i wsadź pod złożone palce)
Proszę, misiu, na dwór wyjdź (zastukaj w pięść palcem wskazującym)
O! Wyszedł miś (wysuń kciuk i podnieś do góry)

                                                                                   – tekst ze strony: zabawkiprogresywne.pl

Podczas zabawy ruchowej Misie idą spać dzieci uczyły się prawidłowego reagowania na sygnał, wyciszania się, poruszania się na czworakach – przez co wzmacniały obręcz barkową, poprawiały stabilizację, oraz czucie głębokie.

Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej pt. Miś, gdzie przedszkolaki  rozwijały sprawność manualną palców i dłoni przez ugniatanie i wypełnianie pustych miejsc różnej wielkości kuleczkami z plasteliny.“CEBULKA”

Podczas zabawy paluszkowej Cebulka dzieci aktywizowały mięśnie zginaczy kciuka oraz zginaczy palców. Rozwijały zdolności dostosowywania się do warunków stawianych przez współćwiczących.

W czasie ćwiczeń usprawniających staw nadgarstkowy i palce dłoni dzieci ugniatały jedną ręką kule z bibuły. Wypełniały nimi duży kontur cebuli.

Wykorzystując metodę D. Dziamskiej przedszkolaki wytwarzały nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania:

– kreśliły linie na kartce z zachowaniem kierunku ruchu – linie poziome od lewej do prawej, w rytm muzyki;

– wycinały z pokolorowanej przez siebie kartki kształt cebulki – ćwiczyły prawidłowy chwyt nożyczek i ich ułożenie w dłoni podczas cięcia po linii.


“JARZĘBINA”

W kolejnym dniu przedszkolaki usprawniały celowe ruchy ręki, ćwiczyły ruchy precyzyjne przydatne do trzymania narzędzia pisarskiego; usprawniały staw nadgarstka i palców dłoni; wykorzystały odpowiedni nacisk podczas darcia pasków bibuły na mniejsze kawałki i tworzenie z nich kuleczek potrzebnych do wykonania pracy plastycznej Jarzębina.

Następnie ćwiczyły chwyt pęsetkowy, prawidłowe rozmieszczanie kuleczek w schemacie, ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwijały sprawność ręki wykonując Gałązkę jarzębiny.

Na zakończenie dzieci wykonały masażyk Jesień z wykorzystaniem metody M. Bogdanowicz. Masażyki pozwalają na komunikowanie się pozawerbalne – przez odpowiedni nacisk w dotyku drugiej osoby, próby właściwej interpretacji dotyku, nabywanie świadomości ciała, własnej siły.


“KASZTANKI”

Wykorzystując naturalne zbiory z kącika przyrody dzieci kształtowały sprawność nadgarstka dłoni i palców w zabawie Kasztanki. Dary przyrody pozwalają poznawać różnorodne kształty, faktury, rozwijać percepcję dotyku i wzroku.

W Paluszkowych rymowankach przedszkolaki ćwiczyły motorykę małą; wykonywały drobne ruchy palców, jak spacerowanie po stole, po własnej ręce, naśladowanie grania na pianinie.

Paluszkami – piąsteczkami,

paluszkami – piąsteczkami,

całą dłonią – łokciami i dłonią.

            Na koniec wykonały Kasztanowy obrazek – wodziły palcem po narysowanym wzorze, a następnie układały ten wzór z kasztanów i żołędzi. Usprawniały przez to mięśnie prostowników kciuka krótkiego i długiego. Rozwijały także orientację w przestrzeni potrzebną podczas pisania.

“W KOSZYKU GRZYBIARZA”

Wykorzystując do zajęć Zabawy paluszkowe rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową.  Interpretacja ruchowa Grzybków Krzysztofa Sąsiadka pozwoliła na zaktywizowanie napięcia mięśniowego palców dzieci.

W lesie grzyby sobie rosły. (dłoń zaciśnięta)

Nagle wszystkie się podniosły. (dłoń otwarta)

Ujrzały zająca. Wszystkie się schowały. (zginają się 4 palce)

Tylko nie ten mały. (tylko mały palec pozostaje wyprostowany)

Przyszedł zając, ugryzł go. Wszystkie grzyby mówią: Sio! (cała dłoń macha na boki)

Podczas zabawy Jesień w lesie przedszkolaki segregowały elementy czym utrwalały chwyt pęsetkowy, jak również układały rytmy.

W trakcie zabawy ruchowej Zbieramy grzybki dzieci rozwijały motorykę dużą poprzez sprawne poruszanie się po ścieżce dydaktycznej, pokonywanie niewielkich przeszkód, ruchy naprzemienne nóg i rąk, koncentrację uwagi, ćwiczyły orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, jak również zmysł równowagi, a także umiejętność czekania na swoją kolej, cierpliwość i dokładność wykonania zadania ruchowego.

Praca plastyczna Grzybki pozwoliła na wykorzystanie umiejętności cierpliwego składania kół techniką origami płaskiego z koła przez co dzieci usprawniały napięcie mięśniowe dłoni i palców, służące rozwojowi chwytu pisarskiego. Doskonaliły także umiejętność trzymania i posługiwania się nożyczkami.Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna pt:

“MATEMATYKA NA WESOŁO”
Rok szkolny 2019/2020

Autorami  innowacji są :   Małgorzata Władarz, Iwona Maśka

Innowacja realizowana jest  w grupie starszej: “Pszczółki”

OPIS INNOWACJI:

“Matematyka jest delikatnym kwiatem,

który rośnie nie na każdej glebie

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.”

(Jean Fabre)

                   Okres przedszkolny to czas,  kiedy kształtują się i rozwijają zdolności przydatne w dalszym życiu każdego człowieka. Wśród nich niezwykle istotne są umiejętności matematyczne. Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi , do zrozumienia , których dojdą poprzez samodzielne działanie.

Niniejsza innowacja pedagogiczna jest wprowadzana w celu zachęcenia wszystkich wychowanków do “zabawy matematyką” , ale także  ze względu na to, że wiele dzieci ma trudności w uczeniu się matematyki. Podstawowym założeniem innowacji jest wprowadzanie treści matematycznych poprzez zabawę , praktyczne ćwiczenia , również z  wykorzystaniem środków multimedialnych.

Proponowane zajęcia i zabawy matematyczne z wykorzystaniem komputera ,cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, rozbudzą ich aktywność poznawczą oraz zainspirują do kreatywnego myślenia. Podjęcie tego wezwania jest niezwykle korzystne, gdyż wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, można równocześnie znacznie podwyższyć efektywność procesu dydaktycznego. .

Niniejsza innowacja ma zatem za zadanie przybliżyć  zagadnienia matematyczne w zabawie, ale także wspierać umiejętności logicznego myślenia dzieci.  Zajęcia matematyczne muszą być wypełnione zadaniami i zabawami, a jednocześnie mają sprawiać  dzieciom ogromną radość  . Wtedy stworzą one możliwość eksploracji, działania, wyzwolą chęć poszukiwania. Atrakcyjność tych zajęć ma być zatem wyznacznikiem satysfakcji z osiągniętych celów  oraz ma pozwolić wzbogacić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Adresatami innowacji są dzieci w wieku 5-6 lat. Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące od października 2019 r. do czerwca 2020 r. z możliwością jej kontynuowania  w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne będą wykorzystywane jako element zajęć popołudniowych.

 

  LUTY 2019
“MATEMATYCZNE SUDOKU”

Logiczne myślenie.

Każdy zespół otrzymał dziewięć kartoników z figurami i planszę z pustymi polami. Zadanie dzieci polegało na tym, aby figury nie powtarzały się ani w rzędzie, ani w kolumnie. Punktacja za  wykonane zadanie była następująca : zespół otrzymał 2 pkt  za poprawne wykonanie zadania, 1 pkt za szybkie wykonanie . Każdy wykonał  takie samo zadanie samodzielnie.


“MIARA I MIERZENIE”

Podczas wspólnych zabaw,  dzieci ustalały, co jest większe, co mniejsze, dokonywały  pomiaru na różne sposoby, np.: dłonią, palcami, łokciem, krokami, stopą czy określonymi przedmiotami . Ponadto  porównywały  długości  tasiemek i przedmiotów codziennego użytku. Na stołach umieszczono wstążki pocięte na kawałki różnej długości. Zadaniem dzieci była próba odgadnięcia –  za pomocą obserwacji ? która z tasiemek jest najdłuższa, a która – najkrótsza. Następnie dzieci porównywały tasiemki  i sprawdzały, czy udzielona odpowiedź jest poprawna. Podczas  zabaw zapoznały się także z przyrządami służącymi do mierzenia ( z linijką czy metrem). Za pomocą metra krawieckiego, dzieci mierzyły również swój wzrost.STYCZEŃ 2019
“WYŚCIGI NARCIARZY”

Wprowadzeniem do zajęcia była rozmowa na temat gier planszowych.  Dzieci wymieniały ulubione gry i opowiadały o tym, z kim lubią grać w przedszkolu, z kim grają w domu, jak to jest, kiedy się wygrywa, przegrywa, uczestniczy w grze.

Następnie starały się określić, z jakich  elementów składa się gra planszowa: plansza, kostka, pionki, opis gry z określeniem zadań i reguł;

Postanowiliśmy wspólnie skonstruować grę dydaktyczną.

Dzieci dobrały się w zespoły , każdy z uczestników wybrał zakrętkę innego koloru.

Na dużym arkuszu szarego papieru , każdy zespół rysował trasę dla narciarzy. Następnie gracze wyznaczyli linię startu i mety.

Posługując się kostką, przesuwali się o taka ilość pól , ile wskazała rzucona kostka. Dzieci miały po jednym ruchu , po czym zmieniały kolejność. Wygrywało dziecko, które pierwsze dotarło do mety.

Wspólna zabawa sprawiła dzieciom wiele radości.

 GRUDZIEŃ 2019
“CHOINKA ZIELONA”

W ostatnich dniach nasze przedszkolaki przypominały sobie tradycję ozdabiania świątecznego drzewka. Dzień ubierania choinki w przedszkolu jest dniem wyjątkowym. Dzieci  z wielkim zaangażowaniem zawieszają ozdoby, a gdy nasze wspólne drzewko jest już ubrane wszyscy wiedzą, że święta są tuż, tuż…

Bombka

Bombka kolorowa

W gałązkach się chowa.

Błyszczy się i świeci.

Śmieje się do dzieci.

“Jaka jest bombka choinkowa?” – dzieci oglądały bombki choinkowe, poznawały  ich faktury. Utrwalały określenia : gładka, szorstka, błyszcząca, wypukła.

Następnie  układały bombki zgodnie  z instrukcją nauczyciela . Klasyfikowały je wg. kształtu, koloru i wzoru. Na koniec przeliczały  –  wieszając bombki na drzewku .


 LISTOPAD 2019
“LICZENIE ZE SMAKIEM”

Kto powiedział, że do nauki liczenia nie można włączyć zmysłu smaku?

Przygotowaliśmy  kilka miseczek z różnymi smakołykami: rodzynkami, orzeszkami,  fistaszkami. Dzieci wybierały  kartę  z cyfrą i kładły sobie ( na talerzyk albo prosto do buzi) tyle wybranego smakołyku, ile wynosiła wartość wylosowanej cyfry. Była  to motywacja do szybkiego zrozumienia, która cyfra oznacza mniej, a która więcej.

Następnie  na wydrukowanym  szablonie  biedronki, dzieci  dorysowywały  dodatki
(kropki ) w takiej liczbie, jaką wskazywała  cyfra.

Kolejne zadanie to przygotowanie 10 koszyczków , ponumerowanych . W osobnym pojemniku znajdowały się   przedmioty, które były segregowane-  kasztany i żołędzie.

Dziecko wrzucało do koszyka  liczbę przedmiotów odpowiadającą cyfrze podanej na pojemniku.

Kolejna zabawa . Tym razem z pociągiem. Dzieci dostały  wagony z określonymi cyframi i wsadzały pasażerów lub wybrany przez dziecko towar w takiej ilości, jaka była wskazana na wagonie.
Myślę, że jest to świetny pomysł również na zabawy w domu.

 
  “KLASYFIKOWANIE”

Przedszkolaki posiadają duże predyspozycje , aby  w szybki i łatwy sposób , opanować podstawowe umiejętności matematyczne.

Jedną z nich jest klasyfikowanie. Zostało ono wykorzystane podczas zajęć popołudniowych, w   ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej.

Pierwsze zadanie polegało na klasyfikowaniu samych siebie według płci; koloru włosów; wzrostu; koloru oczu . Następnie dzieci  klasyfikowały korale według wielkości , koloru i kształtu. Przeliczały elementy danego zbioru , posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 Na zakończenie,  dzieci obejrzały film pt: “Zabawy matematyczne”.


PAŹDZIERNIK 2019

Zabawy matematyczne w przedszkolu maja przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi , a do ich zrozumienia, przedszkolaki mają podchodzić samodzielnie poprzez działania na konkretnym materiale.

  “W ŚWIECIE FIGUR”

Nasze działania rozpoczęły się od wysłuchania bajki .

“Za górami, za lasami, tam gdzie rzeki płyną miodowe, było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe…”

“Nieopodal za siódmą rzeką stała góra, a na tej górze było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże…”

“Po niebie granatowym trójkątne płyną chmury, trójkątny księżyc płynie i niesie sny trójkątnej Karolinie…”

“Gdzieś tam, na końcu świata na oceanie bajek jest wyspa kołowata…”

Po wysłuchaniu bajki , dzieci  wyodrębniły, poznane już  kształty : kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. Następnie , podzielone na zespoły , układały na dywanie szarfy w kształcie figur geometrycznych.  Dzieci, na rozłożonym materiale układały nakrętki.  Wiele dzieci wybierało  nakrętki tylko w kolorze czerwonym lub zielonym. Dzięki temu można było  w prosty sposób przedstawić pojęcie zbioru.

Zabawy z nakrętkami trenują małą motorykę w trakcie bardzo atrakcyjnych i kolorowych aktywności.“OD NAJMNIEJSZEGO DO NAJWIĘKSZEGO”

Podczas zabawy przedszkolaki ustawiły się w  dwóch rzędach – osobno chłopcy, osobno dziewczynki. Zadaniem grup było ustawić rząd chłopców od najwyższego do najniższego, a dziewczynek odwrotnie- od najniższej do najwyższej.

Do drugiej zabawy wykorzystano klocki konstrukcyjne , z których poszczególne grupy budowały domy , a następnie zaprojektowały osiedla mieszkaniowe. Jednak najwięcej radości dostarczyło dzieciom budowanie z niekonwencjonalnego materiału, który wymagał od nich nie lada precyzji. Był to makaron spaghetti  i chrupki kukurydziane, z których dzieci wznosiły budowle różnej wielkości.
INNOWACJA METODYCZNA REALIZOWANA W GRUPIE “WIEWIÓREK”
PT. “KOLOROWY ŚWIAT SYLABEK”
ROK SZKOLNY 2019/2020

AUTOR: mgr Weronika Stasicka

Dla dziecka: “(…)najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania…”

J.Korczak

            Innowacja “Kolorowy świat sylabek” jest moją odpowiedzią na wzrastającą liczbę dzieci niemówiących lub mówiących pojedynczymi słowami w wieku 3-4 lat, a później borykających się z problemami dyslektycznymi. Dzieci, które od niemowlęctwa stymulowane są obrazem i dźwiękiem i szybko potrafią obsługiwać komputery, telefony, mając jednocześnie mnóstwo trudności językowych, w tym nadawanie mowy, trudności w operacjach myślowych, problemy w rozumieniu czytanych im bajek, problemy z koncentracją uwagi. Najnowocześniejsze badania neuropsychologiczne dowodzą, iż pokolenie dzieci urodzonych w epoce wysokich technologii (od końca lat 90 ubiegłego wieku) inaczej kształtuje swoje relacje ze światem, ludźmi i językiem. Mózg nie nadąża za szybko przebiegającymi zmianami środowiskowymi. Dlatego też dla równowagi należy od wczesnego wieku dziecięcego prowadzić świadome i zwielokrotnione oddziaływania językowe.

            Innowacja ta ma właśnie na celu zainteresować dzieci 4-letnie światem liter, zanim jeszcze zdążą odkryć świat komputerów, telefonów i internetu i fakt, że czytanie wcale nie jest prostą czynnością. Równolegle przebiegać będzie stymulacja całego rozwoju poznawczego dzieci, gdyż to właśnie ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, pamięci, kategoryzacji i szeregowania stanowią podstawę w nauce czytania. Dodatkowo, niejako przy okazji czytania, dziecko uczy się właściwie wymawiać głoski języka polskiego. Najlepszy czas na poznawanie kodu pisanego to właśnie wczesny wiek przedszkolny,a czterolatek najskuteczniej uczy się w działaniu, dlatego zajęcia będą prowadzone w sposób zabawowy. Dzieci będą także doskonaliły małą i dużą motorykę i tworzyły prace plastyczne, które będą podsumowaniem każdego bloku tematycznego.

            Mam nadzieję, że moje zajęcia będą pomagały dzieciom rozwijać się, a przede wszystkim, że będą one czerpały radość  i zdobywały pewność siebie, podczas osiągania kolejnych, nowych umiejętności.

            Adresatem innowacji jest grupa “Wiewiórki”. Czas realizacji obejmuje od 01.10.2019r. do 30.04.2020r. Natomiast zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć popołudniowych, raz w tygodniu.
LUTY 2020
“ZWIERZĄTKO DO ZWIERZĄTKA”

Podczas tych zajęć dzieci ćwiczyły głównie dużą motorykę, pamięć oraz percepcję wzrokową. Najpierw przypomnieliśmy sobie poznane wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz ich zapis graficzny. Następnie każde dziecko losowało obrazek zwierzątka. Na dany sygnał dzieci chodziły po sali, szukając swojej pary. Potem dzieci losowały etykiety z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi i tak samo musiały znaleźć swoją parę albo stworzyć grupkę osób z tymi samymi etykietami. To zadanie było już trudniejsze, ale dzieci świetnie sobie poradziły. W trzecim etapie – kiedy część dzieci miała etykietę, a część obrazek ze zwierzątkiem-potrzebowały już mojej pomocy.
Zabawa była udana!

“MOJA PIERWSZA SYLABKA”

Dzisiejsze zajęcia to nowe doświadczenie. Weszliśmy na wyższy poziom czytania-a mianowicie czytanie sekwencyjne, tj. od dziś dzieci będą ćwiczyły rozpoznawanie i czytanie sylab otwartych, czyli zakończonych samogłoską. Przygoda ta zaczyna się sylabami PA PO PU PE PI PY. Na początku zajęć dzieci zapoznały się z paradygmatem czyli sylabami z P zapisanymi w ciągu w odpowiedniej kolejności. Ich zadaniem było powtarzanie sylab za mną. Następnie przeczytaliśmy wspólnie książeczkę z serii “Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej, twórczyni Metody Krakowskiej. Podczas czytania istotne jest powtarzanie przez dzieci sylab. Dzieci łączyły też kartoniki z sylabami z P –  na jednych była babeczka, a  na drugich filiżanka – trzeba było odnaleźć odpowiednie pary. Następnie losowały kartoniki z zapisanymi sylabami i musiały je położyć na odpowiedni talerzyk papierowy, na którym zapisana była sylaba. Dzięki tym ćwiczeniom zapamiętywały wygląd sylab – w tej metodzie nie ma miejsca na głoskowanie.

“ZABAWA Z SYLABKAMI”

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci utrwalały sylabki z P. Ćwiczyły oddychanie, małą motorykę, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową. Pierwsze ćwiczenie polegało na odpowiednim posegregowaniu drewnianych patyczków. Drugie ćwiczenie miało dwa etapy – najpierw dzieci za pomocą słomki przenosiły sylabki na odpowiednie parasole, a następnie łączyły parasole z kałużami. Na koniec doskonaliły dużą motorykę – ćwicząc na huśtawkach balansujących oraz jednocześnie łapiąc piłkę.

STYCZEŃ 2020

W styczniu odbyły się w grupie Wiewiórek jedne zajęcia innowacyjne. Przedszkolaki kontynuowały zdobywanie umiejętności czytania wyrazów dźwiękonaśladowczych: MU, BE, KO KO itd. Na początek wspólnie, siedząc w kole przypomnieliśmy sobie zapis graficzny tych wyrazów-pokazywałam dzieciom etykiety z zapisem oraz odpowiadający obrazek; każdy wspólnie odczytywaliśmy. Potem dzieci same próbowały dopasowywać etykiety do obrazków. .
GRUDZIEŃ 2019

W grudniowy, przedświąteczny czas w grupie Wiewiórek odbyły się trzy zajęcia  z cyklu “Kolorowy świat sylabek”

“MOJA KSIĄŻECZKA Z SAMOGŁOSKAMI”

Na  zajęciach dzieci stworzyły swoją książeczkę samogłoskową. Dotychczas albo powtarzały samogłoski, albo rozpoznawały po zadaniu przeze mnie pytania “Gdzie A?”, a niektóre samodzielnie czytały sekwencje typu “AUIE” itd. itp. Dziś natomiast miały okazję pisać samogłoski. Ćwiczyły swoją sprawność manualną rysując je po śladzie, łącząc kropki,a potem oczywiście czytając. Swoje książeczki zabrały do domu, by  – mam nadzieję – razem z rodzicami, je obejrzeć i przeczytać. Ćwiczyły dzięki temu mała motorykę oraz percepcję wzrokową,

“ZABAWY RUCHOWE Z SAMOGŁOSKAMI”

Dziś były ostatnie zajęcia dotyczące samogłosek (oczywiście nadal będziemy je utrwalać). Wiadomo, że nie wszystkie dzieci samodzielnie potrafią je odczytywać, ale zdecydowana większość  świetnie sobie z tym radzi. Na zajęciach Wiewiórki doskonaliły swoją dużą motorykę oraz percepcję słuchową. Ich zadaniem było reagowanie na ustalony znak-gra na tamburynie i zaprzestanie gry oraz wykonanie zadania. Podczas gry zamiennie musiały poruszać się jak ptaszki, żabki, słonie, a gdy tamburyn przestawał grać należało dwójkami ustawić się przy którejś samogłosce. Następnie para odczytywała tę samogłoskę. Zabawy było co nie miara. Oprócz tego dzieci ćwiczyły małą motorykę i percepcję wzrokową, łącząc prezenty z odpowiednimi workami Św. Mikołaja.

“ODGŁOSY ZWIERZĄTEK”

Po zwyczajowej iskierce – naszym przywitaniu- i krótkiej rozmowie na temat zwierząt i odgłosów, które wydają, dzieci usiadały  w kole; na środku dywanu czekał na nich wielki worek. Ciekawość dzieci była ogromna i wszyscy chcieli zaglądać do środka, jednak oczywiście obowiązywała kolejka. Każde dziecko wyciągało ze środka jedną rzecz-jak się okazało były to zwierzątka – krowa, kura, kaczka, koń, owca, królik, pies, kot, świnia, koza oraz  figurka z lego – PAN i traktor czyli BRUM. Celem dzisiejszych zajęć było zapoznanie dzieci z obrazem graficznym wyrazów dźwiękonaśladowczych np. MU, HAU, KWA, BRUM, dodatkowo pojawił się jeden wyraz  – rzeczownik do odczytywania globalnego- PAN. Kiedy wszystkie zwierzątka zostały wyciągnięte, prezentowałam dzieciom zapisy ich odgłosów, a one dokładały etykiety do danego zwierzątka. Potem wyciągnęłam kolejne maskotki oraz figurki tych zwierząt i dzieci dokładały je do odpowiednich grup. Dzięki temu ćwiczyliśmy kategoryzację, a także pojęcia matematyczne “więcej”, “mniej”, “tyle samo”.

LISTOPAD 2019

W listopadowe, często szare dni w grupie Wiewiórek odbyły się cztery radosne spotkania z Tolą i nauką czytania. Zobaczcie, co dzieci podczas nich robiły.
“SEKWENCYJNY JEŻYK”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci poznały ostatnią samogłoskę “Y” i dzielnie ją wymawiały, wysoko podnosząc ręce do góry. Zmierzyły się też z trudnym zadaniem układania sekwencji, co jest podstawą rozumienia i nadawania języka oraz przeprowadzania operacji myślowych. Zadaniem dzieci było ubranie jeżyka w igiełki w różnych kolorach-musiały to zrobić w określony sposób, mianowicie powiedziałam im, że igiełki mają być ułożone w pewnej kolejności “Niebieski, żółty, czerwony , niebieski…” i zapytałam, co dalej – wspólnie ustaliliśmy, że następnym kolorem będzie żółty, potem czerwony i znów niebieski. W końcu dzieci naklejały igiełki,  a potem kolorowały jeżyka. Zadnie okazało się trudne dla większości dzieci, dlatego z pewnością sekwencje będą częstym gościem na naszych zajęciach. Powodzenia!


“SAMOGŁOSKOWA ŁĄKA”

Dziś Wiewiórki tworzyły samogłoskowe kwiatki i ćwiczyły małą motorykę. Potrzebowały do tego kartki, papilotek na muffinki z zapisanymi w środku samogłoskami i kredek. Następnie doskonaliły orientację przestrzenną, koncentrację uwagi i percepcję słuchową  wykonując polecenia typu: “Pod kwiatkami narysuj trawę, nad kwiatkami narysuj chmurkę i słoneczko”. Kolejnym zdaniem, ćwiczącym kategoryzację było segregowanie patyczków lekarskich, z napisanymi samogłoskami. Brawa dla wszystkich dzieci!


“E – SAMOGŁOSKA, KTÓRA NIE LUBI ZUP I O – SAMOGŁOSKA, KTÓRA SIĘ DZIWI”

Po utrwaleniu AUI, dzieci poznały kolejne dwie: “E” oraz “O”. Na początek wspólnie obejrzeliśmy wiele ilustracji, obrazujących zachowania osób, wypowiadających te samogłoski.  Było przy tym wiele śmiechu i zabawy, dzieci z zaangażowaniem powtarzały przesadną intonację oraz sposób wymowy samogłosek. Następnie czytały sekwencje np. EEE, OO. Ćwiczyły też  kategoryzację, karmiąc  kotka odpowiednimi  samogłoskami oraz percepcję wzrokową łącząc listki z drzewkami.

 “UTRWALAMY A I U”

Dzisiejsze zajęcia poświęcone były dalszemu utrwalaniu trzech poznanych samogłosek A U I. Dzieci, ćwicząc dużą motorykę pokonywały tor przeszkód, wykonany z sensorycznych kamieni, a następnie doskonaliły rozumienie, pamięć i uwagę słuchową, wykonując polecenia typu:.”Połóż zielony pomponik na A”. Kolejnym zadaniem, doskonalącym sprawność dominującej ręki, było ozdobienie wybranej samogłoski plasteliną.


PAŹDZIERNIK 2019

W październiku grupa “Wiewiórek” rozbudzała swoje zainteresowanie czytaniem podczas czterech spotkań. Dzieci poznawały pierwsze, najprostsze samogłoski oraz stymulowały swój rozwój, poprzez ćwiczenia lewopółkulowe, percepcji wzrokowej, słuchowej oraz małej i dużej motoryki. A wszystko to podczas dobrej, zróżnicowanej pod względem aktywności, zabawy.

Podczas pierwszego naszego spotkania dzieci poznały Tolę –  pacynkę, która przywitała się ze wszystkimi dziećmi i poprosiła je, czy mogłaby razem z nimi uczyć się czytać, bo bardzo chciałaby to umieć. Dzieci z wielką radością zaprosiły Tolę do wspólnej zabawy i odtąd towarzyszy nam ona podczas każdych zajęć.

Każde spotkanie  rozpoczynamy od powitania: “Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg ,niech wróci mych rąk” –  pozwala to wprowadzić porządek, skupić się i po prostu uśmiechnąć.

 “POZNAJEMY A  i U”

Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały dwie samogłoski A i U. Zapoznały się ze sposobem wymowy tych samogłosek, obrazem ust podczas ich wymawiania, a także z konkretnym gestem artykulacyjnym, czyli ruchem rąk, który odpowiada danej samogłosce. Poznały także znaczenia, które nadawane są każdej samogłosce: A- to na przykład ziewanie, usypianie lalki, natomiast U-wyrażenie podziwu, czy zabawa samolotem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem naśladowały wszystkie samogłoski, moją intonację oraz gesty, które wykonywałam. Potem ćwiczyły swoją pamięć, percepcję wzrokową, umiejętność identyfikowania oraz małą motorykę podczas przypinania klamerek z napisaną samogłoską do samogłoskowego kółka.


“WIEWIÓRKI DO ŻOŁĘDZI”

Na dzisiejszych zajęciach dzieci świetnie bawiły się podczas zabawy ruchowej “Wiewiórki do żołędzi”. Podzieliłam dzieci na 4 grupy. Dwie z nich dostały sylwetki wiewiórek z ich imionami:  A lub U, natomiast dwie następne- obrazki żołędzi, także z ich imionami  :U lub A. Zadaniem dzieci było szukanie swojej pary: Wiewiórka A musiała znaleźć żołędzia A, a wiewiórka U- żołędzia U. Ćwiczyliśmy rozpoznawanie samogłosek, zgodną pracę w grupie oraz zachowanie w sytuacjach społecznych, gdyż dzieci musiały się ze sobą przywitać i zapytać,  jak się nazywają.

 
“I – SAMOGŁOSKA, KTÓRA SIĘ ŚMIEJE”

Dziś dzieci poznały trzecią samogłoskę – I. Oczywiście obejrzały ilustracje przedstawiające zachowania osób, wypowiadających I w różnych sytuacjach np. śmiech podczas łaskotania, głos świnki. Następnie do sali przyszedł Kotek-maskotka, który był bardzo głodny. Dzieci musiały go karmić myszkami, które miały na imię A, U lub I. Następnie dobierały do każdej myszki, serek o odpowiadającym jej imieniu.

“UMIEM JUŻ CZYTAĆ A,I,U”

Większość Wiewióreczek świetnie  radzi sobie z rozpoznawaniem trzech poznanych samogłosek, niektóre nawet potrafią je już czytać. Na dzisiejszych zajęciach utrwalały sobie A U I, a także ćwiczyły sprawność manualną, wrzucając nakrętki z napisanymi samogłoskami do odpowiadających im słoików oraz kładąc kolorowe kulki za pomocą szczypców na odpowiednią samogłoskę. Następnie przy stolikach wypełniały karty pracy-układały historyjkę obrazkową, ćwicząc myślenie przyczynowo-skutkowe oraz składały obrazki z części, doskonaląc percepcję wzrokową
Innowacja metodyczna z języka angielskiego realizowana
w roku szkolnym 2019/2020 w grupie starszej “SOWY”
pt: “LEARN HOW TO DRAW”
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Dodatkowo dzieci będą na każdych zajęciach wykonywać prace plastyczne zgodne ze zrealizowanym tematem. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Posumowanie zajęć innowacyjnych – październik 2019
Posumowanie zajęć innowacyjnych – listopad 2019
Posumowanie zajęć innowacyjnych – grudzień 2019
Posumowanie zajęć innowacyjnych – luty 2020Innowacja  metodyczna – “My ABC”
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

“Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

“Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a nauczę się” – w tych trzech zdaniach kryje się bardzo rozsądna rada – czas, aby się zaangażować i zaangażować innych.

W roku szkolnym 2017/2018 w grupie starszej przeprowadziłam innowację – “Learn how to draw”. Cieszyła się ona dużą popularnością wśród przedszkolaków – były przypadki dzieci, które w tym dniu specjalnie przedłużały swój pobyt w przedszkolu, żeby mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach z j. angielskiego. Zachęcona tym doświadczeniem postanowiłam w tym roku szkolnym (2018/2019) w równie wysokim stopniu zaangażować dzieci do dodatkowego działania, zabawy, nauki i tworzenia jak najbardziej pozytywnych emocji związanych z j. angielskim. Dlatego też, w perspektywie długoterminowej dłuższy czas spędzony na nauce języka obcego może mieć pozytywne skutki. Przez poznanie nowego języka dzieci mają możliwość poszerzania horyzontów, jak również wzbudzania w sobie ciekawości do nauki języków. Mają również okazję rozwoju pozytywnego nastawienia do innych kultur. Wcześnie rozpoczęta nauka ma na celu osłuchiwanie z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem. Zadaniem nauczyciela jest w tym czasie pomoc w rozwoju dziecka i przygotowanie go do bardziej formalnego procesu uczenia się, w który wkroczy już w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej. Stąd pomysł, aby stworzyć dzieciom dodatkową okazję do “zanurzania się” w j. angielskim oprócz planowych zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Okazja ta wydaje mi się nieść podwójne korzyści, ponieważ nie tylko zasób słownictwa będzie ulegał poszerzeniu, czy pewne zwroty, ale także dzieci będą miały okazję powtarzać i utrwalać litery – zarówno w j. polskim jaki angielskim, a także kojarzyć je z zapisem graficznym – co jest szczególne ważne w ostatnim ich roku pobytu w przedszkolu.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu, w grupie starszej “Pszczółki”.

Zostanie przeprowadzonych 26 epizodów. Bohaterem każdego odcinka będzie inna literka, która to z kolei będzie uzależniona od literki jaką dzieci będą poznawały jednocześnie w j. polskim. Jedna literka w jednym tygodniu – tak, aby efektem końcowym okazała się znajomość alfabetu w j. angielski. Każdej literce będą towarzyszyły wyrazy zaczynające się właśnie na poznawaną literkę. Dzieci będą oglądały krótki filmik, na którym w formie puzzli, będą pojawiać się obrazy poznawanych wyrazów.  Zajęcia wzbogacą słownictwo, uzupełnią je, poszerzą i pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Po każdym krótkim pokazie dzieci będą wypełniały odpowiednią, skorelowaną kartę pracy dla utrwalenia.

                                                                                                         Anna Szmajduch

             Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:
Posumowanie zajęć innowacyjnych – wrzesień 2018
Posumowanie zajęć innowacyjnych – październik 2018
Posumowanie zajęć innowacyjnych – listopad 2018

Posumowanie zajęć innowacyjnych – grudzień 2018
Posumowanie zajęć innowacyjnych – styczeń 2019
Podsumowanie zajęć innowacyjnych – luty 2019
Podsumowanie zajęć innowacyjnych – marzec 2019
                     Podsumowanie zajęć innowacyjnych – kwiecień 2019
                        Podsumowanie zajęć innowacyjnych – maj 2019Innowacja organizacyjno – metodyczna
pt: “PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU”

Autorem innowacji są nauczyciele: Pani Agata Bajbuła, Pani Anna Wrzoł, Pani Aleksandra Kołodziejczak i Pani Iwona Maśka

Opis innowacji:

“Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą

przynosi wartości nie dające wytworzyć się w żaden inny sposób”

                                                     K. NEJMAN

Wychowawcza działalność przedszkola ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśladownictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych efektów zamierzonych działań. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Dziecko dąży do poznania wielo-zmysłowego, chce dotknąć, powąchać , rozłożyć i złożyć, właśnie w trakcie takich działań najlepiej zapamiętuje zdobyte wiadomości. Otaczający nas świat przyrody zachwyca dzieci swoimi kolorami w poszczególnych porach roku. Obcowanie z nią uspokaja, dostarcza pozytywnych emocji, wrażeń i jest rodzajem terapii, która pozytywnie wpływa na zachowanie dzieci. Już w przedszkolu dziecko uczy się szacunku wobec przyrody, a zasady wpojone od najmłodszych lat zaowocują w przyszłości. Podczas całego roku szkolnego dzieci będą poznawały świat przyrody wszystkimi zmysłami. Mamy nadzieję, że realizacja tej innowacji zaspokoi potrzeby dzieci oraz zachęci je do myślenia, porównywania, obserwowania, doświadczania, dociekania, uruchomi wyobraźnię i twórcze myślenie, rozwinie wszystkie procesy poznawcze, a także dostarczy wiele radości i satysfakcji.

Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć porannych i popołudniowych. Adresatami innowacji są dzieci w wieku 4 – 6 lat. Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące od października 2018r. do maja 2019 r. z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.

MAJ 2019

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wokoło drzewa obsypane kwieciem, rośliny rozkwitają w oczach, codziennie stają się one coraz bardziej kolorowe i dorodne. Ludzie zaczynają prace w swych ogrodach, oczekując na deszcz, który nasyci zielenią całą przyrodę,budzącą się do życia.

 “MAJOWA ŁĄKA
Podczas zajęć popołudniowych dzieci poznawały piękno wiosennej przyrody jakie można dostrzec na majowej łące. Poznawały wiosenne kwiaty oraz zwierzęta które można spotkać na łące. Zachwycały się paletą barw wiosennych kwiatów. Wspólnie bawiliśmy się do piosenki pt.: “Majowa łąka”.

 “PORANNY KRĄG – MAJ”

Aromatyczna świeca o zapachu cytryny tworzyła nastrój porannego kręgu, a dźwięk bębenka wywołały ciekawość dzieci. W sali dominował kolor zielony oraz materiały o różnorodnej fakturze. Samodzielne działania przedszkolaków pozwoliły im na smakowanie, dotykanie zgromadzonych materiałów, dzięki czemu nabywały i zapamiętywały nowe doświadczenia.  Rozwijając swoje zmysły zaczynają też rozumieć świat, a rzeczywistość staje się dla nich przewidywalna.


KWIECIEŃ 2019

W kwietniu kiedy wiosna jest w pełnym rozkwicie, świat wokoło zmienia się jak w kalejdoskopie. Wszystko się zieleni, rozkwita, ptaki wesoło świergocą, owady opuszczają swoje legowiska, żeby wygrzewać się w wiosennych promieniach słońca. Jest to czas aby bliżej przyjrzeć się całej przyrodzie, która nas otacza.

“POZNAJEMY MRÓWKI

W tym miesiącu dzieci poznały pracowite i zdyscyplinowane owady – mrówki. Aby przybliżyć ich wygląd, sposób poruszania się, komnaty w których żyją i składają jaja posłużono się żywymi owadami, umieszczonymi w słoju z ziemią. Przedszkolaki dowiedziały się, że mrówki odżywiają się owadami, larwami, gałęziami i małymi pająkami oraz, że w mrowisku są podzielone role. Jaja składa królowa, a mrówki robotnice pracują przy budowaniu mrowiska, dbają o ład i porządek, bronią mieszkańców przed wrogami.

 “POZNAJEMY PTAKI”

Podczas zajęć innowacyjnych przedszkolaki bardziej przyjrzały się ptakom. Słuchając opowiadania nauczycielki w oparciu o książkę “Ptaki leśne” dowiedziały się, jak zbudowany jest każdy ptak, do czego potrzebne jest mu upierzenie, jakie rodzaje piór posiada. Poznały również różne rodzaje gniazd ptaków. Dowiedziały się, jaki jest jadłospis ptaków oraz jak wygląda opieka nad pisklętami. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały wybrane gatunki ptaków, podawały ich charakterystyczne cechy. Słuchały również odgłosów wydawanych przez poszczególne ptaki. Wymieniały ptaki, które odlatują na zimę oraz te, które pozostają w naszym kraju. Podczas zabawy ruchowej do melodii  “Ptaki powracające na wiosnę” naśladowały lot ptaków oraz “wicie gniazd” tańcząc w kółeczkach w parach. Jako pracę indywidualną starszaki miały za zadanie ułożyć sylwetę ptaka z kilku elementów oraz nazwać go.

“PORANNY KRĄG – WIOSNA”

Podczas zajęć prowadzonych metodą stymulacji polisensorycznej “Poranny krąg” przedszkolaki bliżej przyjrzały się aktualnej porze roku  – wiośnie. Dzieci wypowiadały się na temat charakterystycznych cech wiosny na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji Według wyżej wymienionej  metody zapachem i smakiem wiosny jest cytryna, dlatego dzieci pobudzały zmysł zapachu wąchając cytrynę, a następnie zmysł smaku kosztując jej plasterki. Instrumentami wiosny są bębenki na których dzieci wygrywały usłyszane rytmy. Przedszkolaki odbierały wrażenia dotykowe  masując dłonie kremem o zapachu cytrynowym. Dominującym kolorem wiosny jest zielony. Dużą radość sprawiło dzieciom chowanie się pod zielonym materiałem oraz dotykanie różnorodnych faktur w tym kolorze. Największą przyjemność sprawiło im  głaskanie piórkiem.

 


MARZEC 2019

Marzec to okres kiedy kończy się zima i zaczyna wiosna. Cała przyroda budzi się do życia. Zaczyna zielenieć się trawa, słychać radosny śpiew ptaków, na łąkach zaobserwować można przylatujące stada bocianów i pierwsze wiosenne kwiaty.
“KWIATY CHRONIONE

W czasie popołudniowego pobytu w przedszkolu dzieci wysłuchały opowiadania H. Zdzitowieckiej “Szukamy wiosny”. Rozmawialiśmy na temat zwiastunów wiosny. Poznaliśmy wygląd pierwszego, wiosennego, chronionego kwiatu jakim jest przebiśnieg. Wyjaśniliśmy pochodzenie jego nazwy. Bawiliśmy się w wiosenne zabawy ruchowe, a na zakończenie  wykonaliśmy  pracę plastyczną według wzoru – wycinanie po śladzie, naklejanie na kartkę wyciętych elementów.

“DZIEŃ W LESIE

Podczas zajęć popołudniowych dzieci poznały budowę lasu, począwszy od ściółki, runa leśnego i podszytu do korony drzew. Następnie wspólnie z nauczycielką spakowały plecak w którym umieściły przedmioty mogące się przydać podczas wycieczki do lasy. Nie zabrakło w nim lornetki, środków opatrunkowych, kurtki przeciwdeszczowej i kompasu, który wzbudził największe zainteresowanie. Dzieci poznały jego budowę i zastosowanie. Na koniec wspólnie z nauczycielem wykonały makietę lasu z drzewami i zwierzętami, które zamieszkują nasze lasy.


“PORANNY KRĄG – WIOSNA”

Podczas zajęć prowadzonych metodą stymulacji polisensorycznej “Poranny krąg” przedszkolaki bliżej przyjrzały się aktualnej porze roku ?wiośnie. Dzieci wypowiadały się na temat charakterystycznych cech wiosny na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji Według wyżej wymienionej  metody zapachem i smakiem wiosny jest cytryna, dlatego dzieci pobudzały zmysł zapachu wąchając cytrynę, a następnie zmysł smaku kosztując jej plasterki. Instrumentami wiosny są bębenki na których dzieci wygrywały usłyszane rytmy. Przedszkolaki odbierały wrażenia dotykowe  masując dłonie kremem o zapachu cytrynowym. Dominującym kolorem wiosny jest zielony. Dużą radość sprawiło dzieciom chowanie się pod zielonym materiałem oraz dotykanie różnorodnych faktur w tym kolorze. Największą przyjemność sprawiło im  głaskanie piórkiem.LUTY 2019

“Poznajemy kunę” – podczas zajęć popołudniowych, w oparciu o ilustrację i książeczkę pt. “Kuna” dzieci zapoznały się z wyglądem, charakterystycznymi cechami, miejscem zamieszkania, odżywianiem, trybem życia kuny. Dowiedziały się, że kuna leśna jest ssakiem drapieżnym. Żyje w gęstych lasach iglastych i mieszanych. Chroni się w dziuplach i opuszczonych gniazdach dużych ptaków. Poluje głównie nocą. Żywi się małymi ssakami i ptakami, zjada też owady, ptasie jaja i owoce. Kuna leśna jest zręcznym wspinaczem. Swoje ofiary ściga zarówno w koronach drzew, jak i na ziemi. Kuzynką kuny leśnej jest kuna domowa. Żyje w pobliżu ludzkich siedzib. Często chroni się na strychach i poddaszach. Dzieci wykonały portret kuny wyklejając jej sylwetę kawałkami papieru kolorowego.STYCZEŃ 2019

Kolejny zimowy miesiąc jakim jest styczeń pozwolił na przybliżenie dzieciom ciekawostek związanych ze światem przyrody, a także poznawać i rozwijać swoje zmysły wykorzystując  materiały o różnorodnej fakturze i kolorystyce, instrumenty, ilustracje, lupy oraz materiały przyrodnicze.

“POZNAJEMY BOBRA”

W  styczniu dzieci poznały życie i charakterystyczne cechy wyglądu zwierzęcia zimnowodnego jakim jest bóbr. Podczas zajęć popołudniowych dowiedziały się, że najbardziej charakterystyczną cechą jest płaski ogon pokryty łuską, który służy mu jako ster, dzięki czemu doskonale pływa i nurkuje, jak również błona łącząca pięć palców zakończonych ostrymi szponami. Bóbr wyróżnia się również długimi siekaczami, które stale rosną i ciągle zwierzę musi je ścierać obgryzając korę drzew, które wywracając się tworzą tamy. W trakcie zajęć przedszkolaki przyswoiły sobie trudne słowa tj. żeremie, siekacze, wegetarianizm, szpony. Na zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania “Mecz piłki nożnej”, a także wykonały sylwety bobra wykorzystując papierowe talerzyki, farby i papier kolorowy.

“POZNAJEMY ZAJĄCA”

Podczas zajęć popołudniowych dzieci zapoznały się z wyglądem, charakterystycznymi cechami, miejscem zamieszkania, odżywianiem i trybem życia zająca. Rozpoznawały tropy zająca pośród innych śladów. Bardzo dużo radości sprawiło dzieciom uczestnictwo w zabawie ruchowej pt.: “Na zielonej łące pasły się zające…” podczas której przybierały różne pozy charakterystyczne dla zająca. Na zakończenie wykonały pracę plastyczno – techniczną “Zajączek” z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym, gotowych elementów i klamerek.


“POZNAJEMY SOSNĘ”

Kolejnym elementem przyrody jaki dzieci poznały jest drzewo iglaste – sosna. Zajęcia te odbywały się w oparciu o wiersz Jana Brzechwy pt. “Sosna” oraz gałązki różnych odmian tego drzewa. Przy użyciu lup przedszkolaki oglądały igły sosny, opisywały ich wygląd i kolor. Pośród innych gałązek bez trudu potrafiły odnaleźć te sosnowe. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie drzewa w zimowej szacie wykorzystując technikę origami.


“PORANNY KRĄG”

Podczas zajęć prowadzonych metodą stymulacji polisensorycznej “Poranny krąg” przedszkolaki bliżej przyjrzały się aktualnej porze roku – zimie. Według wyżej wymienionej  metody zapachem i smakiem zimy jest mięta, dlatego dzieci pobudzały zmysł zapachu wąchając herbatkę miętową, a zmysł smaku – miętowymi pastylkami. Następnie starszaki wypowiadały się na temat charakterystycznych cech zimy na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji. Instrumentami oddającymi nastrój zimy są dzwonki lub trójkąty. Chętne dzieci pobudzały słuch pozostałych uczestników zajęć akompaniując na trójkątach do piosenki pt. “Mróz, mróz”. A skoro mróz – to zamarznięta woda, czyli lód. Przedszkolaki odbierały wrażenia dotykowe  i termiczne masując dłonie kostkami lodu. Określały właściwości lodu. Zauważyły, że lód jest zimny, gładki, śliski, topi się pod wpływem ciepła. Następnie  stymulowały dłonie wodą – naprzemiennie moczyły ręce w ciepłej i zimnej wodzie, dotykały, łapały wodę do rąk, przelewały z dłoni do dłoni, wlewały do butelki i potrząsały butelką. Dominującym kolorem zimy jest niebieski i biały. Dużą radość sprawiła dzieciom zabawa “Jestem pod śniegiem”, podczas której nauczycielka przykrywała dzieci białym prześcieradłem. Po krótkiej chwili dzieci samodzielnie ściągały biały kawałek materiału. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę według wzoru –  papierowy płatek śniegu, który posłużył im do dmuchania.

 


GRUDZIEŃ 2018

W  grudniu dzieci poznały życie kolejnych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku leśnym, a także pobudzały swoje zmysły z wykorzystaniem nowych materiałów.
“POZNAJEMY SARNĘ”

Przy okazji omawiania j charakterystycznych cech wyglądu sarny oraz trybu życia przedszkolaki wysłuchały opowiadania M. Buczkówny pt. “Sarenka w zimie”, a także uczestniczyły w zabawie ruchowej “Sarenki do paśnika”. Na zakończenie dzieci wykonały piękne prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik.

“POZNAJEMY LISA”

Pierwszym z nich był lis. Przedszkolaki na zajęciach popołudniowych poznały jego wygląd, charakterystyczne cechy, miejsce zamieszkania, czym się żywi oraz tryb życia. Dzieci wysłuchały 2 opowiadań pt. “Deszczowy dzień” oraz “Super buty sportowe fox”, a także ciekawostek dotyczących tego ssaka. Następnie przedszkolaki uczestniczyły w zabawie ruchowej tj. “Chodzi lisek koło drogi…”. Na zakończenie wykonały prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.


“PORANNY KRĄG – ZIMA”

W grudniu dzieci uczestniczyły w jednym zajęciu pt. “Poranny krąg”, podczas którego rozwijały zmysł węchu, smaku, dotyku, wzroku i słuchu. Zapachem przewodnim zimy jest mięta, dlatego dzieci pobudzały zmysł węchu wąchając zasuszoną miętę oraz herbatkę miętową. Zapoznając się z jej wyglądem pobudzały także zmysł wzroku, a także dotyku. Żywiołem zimy jest woda. Przedszkolaki moczyły rączki w dzbankach z zimną i ciepłą wodą, a następnie opowiadały o swoich odczuciach nt. “Jaka jest woda”. Dźwiękiem zimy są trójkąty. Podczas gry na tych instrumentach dzieci porównywały dźwięki wydobywające się z nich, gdyż były one różnej wielkości. Zauważyły że każda wielkość trójkąta wydaje inny dźwięk. Kolorem przewodnim tej pory roku jest niebieski i biały, dlatego materiały oraz pomoce z różnymi fakturami tj. pompony, wyciory, wata, tkaniny itp. były w tym kolorze. Dużo radości sprawił dzieciom masaż dłoni, który wykonywały sobie nawzajem, smarując je kremem o zapachu mięty. Na zakończenie dzieci pobudzały zmysł smaku kosztując miętowych pastylek.


LISTOPAD 2018

W  listopadzie dzieci poznały życie kolejnych zwierząt ze środowiska leśnego.
“POZNAJEMY NIEDŹWIEDZIA”

Niedźwiedź brunatny,  zamieszkuje gęste lasy, najchętniej w górach. Przedszkolaki na zajęciach popołudniowych poznały jego wygląd, charakterystyczne cechy, miejsce zamieszkania, czym się żywi oraz tryb życia. Dzieci wysłuchały wiersza “Niedźwiedzie zasady” M. Daneckiego, a także ciekawostek dotyczących tego ssaka. Następnie przedszkolaki rozwiązywały zagadki na jego temat i uczestniczyły w zabawach ruchowych tj. “Niedźwiedź”, “Niedźwiedzia wędrówka”. Na zakończenie wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik.


“POZNAJEMY DZIKA”

Dzieci poznały również dzika. Przy okazji omawiania jego charakterystycznych cech wyglądu oraz trybu życia przedszkolaki poznały trudne określenia jak locha – samica,

odyniec – samiec i warchlaki – młode dziki. Dzieci wysłuchały opowiadania i wiersza związanych z tym ssakiem, a także wykonały prace plastyczne.


“POZNAJEMY SOWĘ”

Kolejnym zwierzęciem była sowa. Poznając wiadomości na temat tego ptaka, jego trybu życia miejsca bytowania, odżywiania oraz wyglądu,  dzieci uczestniczyły w zabawie integracyjnej “Mądra sowa witać dzieci jest gotowa”, wysłuchały opowiadania “Zamieszanie w leśnej krainie”, a także uczestniczyły w zabawach ruchowych “Nawoływanie puchaczy” oraz “Sowo, sowo powiedz mi”. Na zakończenie przedszkolaki wykonały prace z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych.“PORANNY KRĄG”

W listopadzie dzieci uczestniczyły w dwóch zajęciach pt. Poranny krąg, podczas których rozwijały zmysł węchu, smaku, dotyku, wzroku i słuchu. Zapachem przewodnim jesieni jest lawenda, dlatego dzieci pobudzały zmysł węchu wąchając zasuszoną lawendę. Zapoznając się z jej wyglądem pobudzały także zmysł wzroku, a także dotyku. Żywiołem jesieni jest wiatr. Przedszkolaki nasłuchiwały szumu wiatru powstałego z wiatraka, wyczuwały wiatr na sobie, tańczyły z wstążkami bibuły obserwując jak poruszają się na wietrze. Dźwiękiem jesieni są dzwonki. Podczas gry na dzwonkach dzieci porównywały dźwięki wydobywające się z nich. Zauważyły że każdy kolor dzwonka wydaje inny dźwięk. Kolorem przewodnim tej pory roku jest żółty, dlatego wstążki bibuły były w tym kolorze. Także zapoznając się z fakturami różnych materiałów przedszkolaki zauważyły, że są one w kolorze żółtym. Dużo radości sprawił dzieciom masaż dłoni, który wykonywały sobie nawzajem, smarując je kremem o zapachu lawendy. Na zakończenie dzieci pobudzały zmysł smaku kosztując miodu, który tak jak czekolada jest smakiem tej pory roku.


PAŹDZIERNIK 2018

“POZNAJEMY JEŻA”

Realizując innowację Przyroda w czterech porach roku dzieci w październiku poznały wygląd, charakterystyczne cechy, miejsce zamieszkania, odżywianie oraz tryb życia jeża. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej “Jak się Krasnal Hałabała z jeżami w cenzurowane bawił’, a także ciekawostek dotyczących tego ssaka. Następnie dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych tj. “Na dywanie siedzi jeż…”, “Szukaj norki”, “Zwiń się w kłębek” oraz wykonały prace wykorzystując różne ciekawe techniki plastyczne.

“TAJEMNICE DRZEWA”

Podczas kolejnych zajęć przedszkolaki słuchały i omawiały tekst z książeczki pt. “Drzewa” /budowa drzewa, ulubione środowisko, sposób odżywiania, wzrost młodej rośliny, zrzucanie liści, itp/. Rozpoznawały i nazywały wybrane gatunki drzew, dzieliły je na liściaste i iglaste, rytmicznie wyklaskiwały nazw drzew, przyporządkowywały kształt liści i owoców do wybranych drzew. Dzieci brały udział w ćwiczeniach oddechowych “Jesienne liście” oraz zabawie ruchowej przy muzyce “Drzewa na wietrze”. Na zakończenie wykonały prace plastyczne
pt. “Jesienne drzewo” wykorzystując ciekawe techniki oraz dary przyrody.

“PORANNY KRĄG”

W październiku podczas poranków dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. ‘Poranny krąg’. Tematyka tych zajęć była aktualna pora roku – jesień. W trakcie tych zajęć były pobudzane wszystkie zmysły: wzrok, słuch, zapach, smak, dotyk.

Zapachem przewodnim jesieni jest lawenda. Dlatego na wstępie zostało zapalone kadzidełko o tym zapachu, a także dzieci miały możliwość zobaczenia oraz powąchania prawdziwej lawendy. Następnie odbyło się masowanie oliwką z dodatkiem zapachu lawendy dłoni dzieci przy śpiewie piosenki na powitanie. Przedszkolaki wprowadzone w nastrój, rozmawiały na temat charakterystycznych cech jesieni, po czym nastąpiło spotkanie z żywiołem, czyli z wiatrem. Za pomocą wentylatora nad dziećmi zostały rozwiane suche liście dębu. Po spotkaniu z żywiołem dzieci stymulowały zmysł dotyku kładąc na siebie materiał oraz dotykając różnych faktur w kolorze żółtym, który to jest kolorem przewodnim tej pory roku. Następnie dzieci z zamkniętymi oczami kosztowały krem czekoladowy – pobudzając tym samym zmysł smaku. Na zakończenie wybrane dziecko zgasiło zapaloną świeczkę.Innowacja organizacyjno – metodyczna z  realizowana w grupie starszej “SOWY”
pt: “KAŻDA SOWA DO TWÓRCZEJ PRACY JEST GOTOWA”
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Agata Bajbuła i Pani Edyta Smejkal

Opis innowacji:

Prace dzieci stają się ciekawe i bogate, wtedy, kiedy stworzy się im warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej. Realizacja innowacji przyczyni się do rozwoju uzdolnień plastycznych dzieci, do promocji przedszkola w bliższym i dalszym środowisku poprzez udział dzieci w konkursach plastycznych, w dobrym stopniu przygotuje dzieci do nauki pisania, uczyni małych artystów osobami otwartymi, wrażliwymi, patrzącymi na świat poprzez pryzmat kolorów i kształtów. Innowacja wdrażana będzie w odpowiedniej atmosferze, dzieci zostaną otoczone życzliwością, wyrozumiałością dla swoich potrzeb oraz zrozumieniem ich trudności, chęcią niesienia pomocy i cierpliwością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rówieśników. Wszystko, co zawiera innowacja odpowiada naturalnemu poziomowi rozwoju dziecka. Przy jej wdrażaniu wykorzystamy posiadaną bazę materialną.

Adresatami innowacji są dzieci 4 letnie z grupy “Sowy”. Czas innowacji obejmuje okres 3,5 miesięczny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu na ranku bądź w godzinach popołudniowych.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcanie dzieci do działań twórczych z wykorzystaniem niestandardowych przedmiotów i materiałów. Ma zachęcić przedszkolaków i zmotywować  do doświadczania i eksperymentowania z rodzicami w domu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja “Każda Sowa do twórczej pracy jest gotowa”  – stymulowanie  rozwoju  twórczej aktywności plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem niestandardowych technik plastycznych jest naszą odpowiedzią na aktywne zagospodarowanie dzieciom czasu pobytu w przedszkolu w ciekawy i atrakcyjny sposób, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłyśmy, że z dużą liczbą przedszkolaków trudno wykonać szereg ciekawych działań, doświadczeń i eksperymentów, które umożliwiłyby zaciekawienie małych przedszkolaków działaniami twórczymi przy pomocy różnorakich technik plastycznych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zebrania informacji i materiałów oraz opracowanie planu działania, dzięki którym będziemy mogły zapoznać grupę dzieci z możliwościami tworzenia sztuki plastycznej w ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób.

Działalność plastyczna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci,  a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń.  W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały świat przedszkolaków, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania i wycinania. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat przedszkolnych.

Dzieciom podoba się to co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia, które pobudzają je emocjonalne. Dzieci uczestniczące w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w  nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wprowadzenie innowacji rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się do powszechnego rozwoju, rozwinie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej.

Aby urozmaicić pracę z dziećmi proponujemy nowe, nietypowe rozwiązania jak również te znane połączone ze sobą w różnych kombinacjach. Przedszkolaki będą doświadczać i eksperymentować, by ich działalność i ekspresja plastyczna stała się formą likwidacji napięć i negatywnych emocji, a osiągnięte wyniki zachęcały do dalszego wysiłku i stały się motywacją do dalszego działania.


CZERWIEC 2018

“Odbijanie dłoni”

Wprowadzenie innowacji rozbudziło w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoliło w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Widać to podczas wykonywania pracy plastycznej “Bocian”, gdzie przedszkolaki odbijały dłonie umoczone w farbach na arkuszu papieru tworząc kompozycje. Oczami wyobraźni starały się stworzyć ciekawą postać bociana. Powstało nam całe stado różniących się między sobą bocianów szukających na łące pożywienia.

 


MAJ 2018
“Rysowanie ołówkiem”

Podczas realizacji innowacji staramy się zachęcić przedszkolaki do posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi. Niewątpliwie ołówek jest jednym z tych, którym wykonać pracę plastyczną jest bardzo trudno. Zmiana siły nacisku to zmieniająca się intensywność koloru, gruba ? cienka kreska, kolorowanie wszystko to ma wpływ na końcowy efekt pracy. Takie prace rozwijają twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, pobudzają rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawniają ręce dzieci, stwarzają możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń.


“Wydrapywanie w plastelinie”

W naszym przedszkolu lubimy twórczo spędzać czas a zabawa plasteliną to jeden z najprzyjemniejszych momentów. Plastelina kojarzy się dzieciom wyłącznie z lepieniem. Podczas realizacji naszego projektu postanowiłyśmy pokazać przedszkolakom inny sposób wykonania dzieł plastycznych z użyciem plasteliny, starych niepotrzebnych nakrętek do słoików oraz wykałaczek.

Wydrapywanie w plastelinie –  w nakrętce nakładamy równomiernie plastelinę, następnie wykałaczką wydrapujemy wzory.

 
“Woskowe obrazki”

Do wykonania tej pracy potrzebowaliśmy ostrużyn z kredek świecowych, folię aluminiową oraz żelazko. Najpierw dzieci na kartce papieru ułożyły cienką warstwę ostrużyn tworząc dowolną kompozycję. Następnie na tak przygotowany podkład nakładaliśmy delikatnie arkusz z folii aluminiowej i z pomocą nauczyciela całość lekko przeprasowaliśmy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki świecowe rozpuściły się tworząc ciekawą i efektowną pracę. W ten sposób powstały barwne motyle, kwiaty,  kolorowe piłki, serduszka, a nawet domki.“Malowane kamienie”

Każde dziecko uwielbia bawić się kamieniami – zbierać, przerzucać, układać. My postanowiliśmy wykorzystać je jako materiał do twórczej pracy. Oprócz kamieni potrzebowaliśmy farbek plakatowych. Dzieci w dowolny sposób pokrywały kamienie farbami zmieniając je w wesołe pszczółki, biedronki, motylki. Powstał też mały żółwik który schował się w swojej skorupce. Malowanie kamieni przyniosło dzieciom wiele radości i frajdy.


“Pszczółki z rolek po papierze toaletowym”

Tworzenie owadów z rolek po papierze toaletowym to świetna zabawa, a jednocześnie dzieci uczą się jak można ponownie wykorzystać różne materiały. Wspólnie z przedszkolakami postanowiliśmy wykonać wesołą pszczółkę. Najpierw dzieci owinęły rolkę kawałkiem żółtej kartki z papieru kolorowego. Następnie przykleiły kilka czarnych pasków z papieru w jednakowych odstępach. Na koniec wycięły i przykleiły skrzydełka oraz główkę i czułki naszej pszczółce. Dorysowały oczka i praca gotowa. Po skończonej pracy sala przedszkolna zmieniła się w ogromny ul w którym wesoło brzęczały i fruwały pracowite pszczółki.

KWIECIEŃ 2018
“Rysowanie nitką”

Okazuje się, że nie tylko ołówek, pędzel czy kredka mogą służyć do rysowania. Przedszkolaki próbowały rysować nitką.  Nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach, posłużyły im do wykonania nietypowych, aczkolwiek ciekawych dzieł plastycznych. Nitkę zanurzamy w farbie, unosimy  nad kartką i opuszczamy. Nitka przybiera różny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką, przyciskamy ciężkim przedmiotem, wyciągamy nitkę a na koniec rozdzielamy kartki.

 

“Malowanie tęczy”

Tęcza to jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych. Przedszkolaki przy dźwiękach muzyki próbowały narysować ją tylko trzema kolorami. Na wcześniej wyznaczonych polach nakładały trzy podstawowe kolory (czerwony, żółty, niebieski) pozwalały im mieszać się ze sobą w miejscu łączenia. Zwracały uwagę na to, jakie kolory powstaną w wyniku łączenia się farb.MARZEC 2018

“Kukiełki na drewnianej łyżce”.

Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach plastycznych, odkrywają i rozwijają z pomocą nauczyciela drzemiące talenty.

Niewątpliwie drewniane kuchenne łyżki, są niestandardowym materiałem do działań twórczych. Wełna, papier, bibuła, serwetki, wycięte gotowe elementy, klej, trochę wyobraźni i powstały piękne kukiełki. Te dzieła plastyczne pozwoliły dzieciom odczuć sukces, który wzmocnił poczucie ich własnej wartości i zmotywował do dalszej pracy. Przedszkolaki w ciekawy i atrakcyjny sposób wykorzystały wykonane przez siebie postaci do zabawy w teatr. Tak więc, wcielając się w role wykonanych przez siebie postaci i zamieniając się w aktorów wyzwalały w sobie zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości.

“Rysowanie ołówkiem i gumką”

Podczas naszych działań przedszkolaki poznają nowe formy zastosowania znanych już narzędzi plastycznych. Tak było podczas rysowania ołówkiem i gumką. Twórczość plastyczna wymaga zaangażowania i stanowi źródło dobrej zabawy oraz radości. Jest formą zdobywania wiedzy, aktywizowania myślenia, służy rozwojowi samodzielności, pomysłowości. Dzieci kartkę z bloku technicznego pokrywały za pomocą ołówka, następnie gumką do gumowania, gumowały na niej różne wzory.

  

“Malowanie na cukrze”

Z  brystolu wycinamy kształt jajka, smarujemy klejem i posypujemy cukrem gruboziarnistym, malujemy je farbą.

 

Któż by pomyślał, iż do wykonania ciekawych prac plastycznych można zakupić materiały w sklepie budowlanym. Zarówno styropian jak i papier ścierny stały się podstawą do wykonania dzieł o tematyce wiosennej.

“Rysowanie na papierze ściernym”

Papier ścierny okazał się doskonałym podkładem rysunkowym. Jest to przykład na to, w jaki sposób można dzieci zaskoczyć i zainteresować. Tematem prac były wiosenne kwiaty. Do rysowania wykorzystaliśmy papier drobnoziarnisty, ale nie najdrobniejszy, gdyż od grubości ziarna zależy efekt końcowy oraz kredki – pastele olejne. Dzieci w pierwszej kolejności rysowały kontury kwiatka czarną kredką, a następnie wypełniały kontury kolorem. I tak oto powstała na gazetce wiosenna łąka pełna kwiatów, wśród której ukrył się zajączek.

“Stemplowanie styropianem”

Często zastanawiamy się co zrobić z resztkami różnych materiałów, jak je wykorzystać. My nie mieliśmy wątpliwości. Z resztek styropianu wykonaliśmy pracę pt Ptaki. Najpierw przedszkolaki pomalowały części styropianu czarną farbą plakatową, a następnie odbijały kolejne elementy kompozycji na białej kartce z bloku technicznego, tak aby powstał ptak. Dało wspaniały efekt graficzny oraz różnorodność faktur. Na koniec dzieci wykonały tło w jednolitym kolorze i praca gotowa.

 Innowacja realizowana w grupie młodszej “MISIE”
pt: “ZABAWY TRADYCYJNE”
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Małgorzata Władarz

Opis innowacji:

“Zwyczajem dzieci jest grać w cet i liszkę

i na długim jeździć kiju”

                                                                                  Wincenty Kadłubek

Zabawa jest naturalną potrzebą dzieci na całym świecie. Jej rola jest nieoceniona. Poprzez nią dziecko ma możliwość wypowiedzenia swoich uczuć, pragnień, dążeń. Poznaje świat realny, świat rzeczy i świat stosunków ludzkich. To właśnie dzięki zabawie rozwój psychofizyczny dziecka jest nieustannie stymulowany i to poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze znajomości zabaw i gier tradycyjnych. Na podstawie wieloletnich obserwacji  w pracy w przedszkolu zauważyłam, że dorośli czasem próbują odwodzić dziecko od tradycyjnej zabawy na rzecz bardziej “rozwijających”form działalności. Niestety, dzieci sporadycznie bawią się z rodzicami. Dlatego też główną przyczyną innowacji jest potrzeba przypomnienia, że to właśnie zabawy i gry tradycyjne, te wspólne , z rówieśnikami, rodzicami  są najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się, a także sposobem na wspólne,  ciekawe spędzanie czasu  .

Czasy przedszkolne nieodłącznie kojarzą się z grupową zabawą w kółeczku i wspólnym wyśpiewywaniem towarzyszących temu piosenek. Wprawdzie współczesne przedszkola pod wieloma względami różnią się od tych sprzed  lat, ale w tej kwestii nic się nie zmieniło – nadal bawimy się w ‘Starego niedźwiedzia’, “Rolnika””czy “Cebulkę”. Te zabawy to już część naszej tradycji. Wspólna zabawa w kole czy w parach to dla dzieci coś znacznie więcej niż tylko miłe spędzenie czasu. Poprzez śpiewanie i powtarzanie tekstów, dzieci doskonalą swoją pamięć, rytmiczność i melodyjność. Uczą się  czekania na swoją kolej,  a czasami muszą pogodzić się z przegraną i niepowodzeniem. Ponadto wspólna aktywność dziecięca daje najlepsze efekty i najwięcej radości.

Adresatami innowacji są dzieci w wieku 3-4 lat. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć porannych oraz będą wykorzystywane jako element zajęć głównych.

Niniejsza innowacja ma   zachęcać dzieci do aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu z rówieśnikami oraz dorosłymi ( w przedszkolu i domu).


MAJ 2018

W maju najważniejsze było przygotowanie do  Dnia  Mamy . Dzieci szlifowały piosenki , aby wypaść przed swoimi mamusiami  jak najlepiej .

Mimo to wystarczyło jeszcze czasu na tradycyjną  zabawę z piosenką. Dzieci pląsały  do popularnej i znanej zabawy ze śpiewem : “Karuzela”.

Chłopcy, dziewczęta, dalej śpieszmy się.

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli, młodsi jeszcze nie.

Hejże ha, hejże ha! Spieszmy się.

(dzieci wysuwają na zmianę nogi do przodu, dotykając podłogi palcami, trzymają się za ręce tworząc koło)

Hej hopsa sa (wszyscy w kole podskakują)

Jak ona szybko mknie!

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się! (dzieci podskakując, posuwają się w prawo, a za drugim razem w lewo)

Druga zabawa : “Rolnik sam w dolinie” to już prawdziwe wyzwanie pamięciowe . Dzieci śpiewają długą wyliczankę, a wraz z nią wykonują zabawy ruchowe. W utworzonym kole jest jedno dziecko-  “rolnik”. Zadanie polega na dobieraniu kolejnych uczestników zabawy zgodnie ze słowami śpiewanej piosenki:

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie, hejże dzieci hejże ha rolnik sam w dolinie.

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, hejże dzieci hejże ha rolnik bierze żonę.

Rolnik ze środka wybiera jedno dziecko z kółka i tańczą we dwójkę w środku.

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko, hejże dzieci hejże ha żona bierze dziecko.

Żona podchodzi do kółka i wybiera następne dziecko itd. Reszta dzieci nadal tańczy w kółku,

Dziecko bierze nianię…

Niania  bierze kotka…

Kotek bierze myszkę…

Myszka bierze serek…

Dziecko – ser zostaje w kółku samo reszta dzieci wraca do dużego koła i śpiewają dalej klaszcząc w dłonie:

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole tabliczki mnożenia, ani podzielenia.

Ser zostaje  w kole – teraz jest rolnikiem i zabawa zaczyna się od początku.

Zabawy te , jak zwykle  sprawiły dzieciom wiele  radości.  Uwolniły spontaniczność, uczyły naśladownictwa, wchodzenia w określone role, rozwijały sprawność ruchową. Doskonaliły także poczucie rytmu a przede wszystkim integrowały   grupę.
KWIECIEŃ 2018

Małe dzieci uwielbiają zabawy muzyczne i zabawy z rytmem, które stymulują praktycznie wszystkie sfery rozwoju malucha –  rozwijają świadomość ciała i przestrzeni, wpływają na zmysł estetyczny, słuch muzyczny i rozwój psychoruchowy.

Miesiąc  kwiecień obfitował  w tematy związane z dbaniem o czystość, higienę i  zdrowie.  Przedszkolaki  poznały  zastosowanie  różnych  przedmiotów  potrzebnych  do  utrzymania higieny i czystości. Przypomniały sobie również,  jak prawidłowo myjemy ręce, zęby czy wycieramy noski.

Dowiedziały się również , że o higienę dbają też zwierzątka.

Kot  myjąc się ,używa zarówno języka, zębów, łapek jak i pazurków. “Kotek, kotek łapki myje,i buzię, nosek, uszy, szyję, a ja razem z mym koteczkiem piorę do nosa chusteczkę”. Dzieci wspólnie z nauczycielem powtarzały tekst piosenki  i naśladowały czynności, o których jest w nim mowa.  Podczas wykonywania piosenki atmosfera wspólnej zabawy ,humor , zaangażowanie emocjonalne sprzyjały  utrwalaniu wiedzy o własnym ciele.

“Maszerują dzieci drogą “ raz, dwa, trzy ; prawą nogą , lewą nogą …to zabawa podczas , której dzieci utrwalają liczenie oraz  rozróżnianie prawej i lewej strony ciała.

“Kaczka” kwacze, śmiesznie człapie po obwodzie koła , na dodatek w zbyt luźnych  laczkach…ale za to jest wesoło. Dzieci , naśladując kaczki i śpiewając:  “Jak to miło być kaczuszką, machać sobie prawą nóżką ( lewą nóżką)…”utrwalały  rozróżnianie prawej i lewej strony ciała.

” Dwóm tańczyć się zachciało”. W tej zabawie ruch jest ilustracją piosenki. Sprzyja on nawiązaniu kontaktu między dziećmi . Ma charakter żartobliwy .

Dlaczego muzyka jest tak ważna w życiu dziecka? Głównie dlatego, że kontakt dziecka z muzyką dostarcza maluchom wiele radości i frajdy.

MARZEC 2018

Tęsknimy już wszyscy za wiosną, a zima nie chce odpuścić … .

Dzieci, zwłaszcza te małe, lubią tańczyć i śpiewać. Zabawy ruchowe przy muzyce to dobry pomysł nie tylko na niepogodę, ale również  na poprawę humoru .

Poranne wstawanie często nie należy do przyjemnych … również dla dzieci.

Dlatego , aby poprawić sobie nastrój, poranek w przedszkolu zaczynamy  od “Gimnastyki”.

Stajemy w kręgu ( kole) , śpiewamy i pokazujemy rękoma części ciała, o których właśnie jest mowa, przy czym ruszamy się dynamicznie i z życiem.

Każdy z nas pamięta zabawę :  “Uciekaj myszko… “

Dzieci trzymając się za ręce ustawiają się w kręgu. Dwoje dzieci “mysz” i “kot” zostają na zewnątrz kręgu, pozostałe dzieci chodzą w kółko i śpiewają:

Uciekaj myszko do dziury

bo ciebie złapie kot bury,

a jak cię złapie kot bury,

to cię obedrze ze skóry.

W trakcie piosenki “mysz” ucieka a “kot” musi ją dogonić. “Mysz” może się dostać do środka koła tylko przez tzw. bramkę, czyli uniesione do góry ręce dwóch uczestników. W ten sam sposób do środka, za “myszką”, może się dostać “kotek”, jeśli dzieci nie chcą wpuścić “kota” do  środka zamykają bramkę.

Kolejna zabawa to: “Tańczymy labada” .  Ma ona na celu utrwalanie stron ciała, podnoszenie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Tańczymy labada labada, labada,

Chodzimy w koło trzymając się –  za pierwszym

razem  – za ręce, a za każdym następnym, za część

ciała o jakiej w następujący sposób po zakończeniu

śpiewu mówi osoba prowadząca:

Rączki były ? Były !

Głowa była ? Nie było !

i zaczynamy od początku…

Zachęcam do wykorzystania naszych propozycji zabaw w warunkach domowych.


LUTY 2018

Zima to najpiękniejsza pora roku. Jest też porą najbardziej tajemniczą i pobudzającą wyobraźnię. Zimowy krajobraz przedstawia  drzewa, które  pokryte są białym śniegiem. Na szybach pojawiają się wzory malowane przez mróz, a w powietrzu widać drobne, wirujące płatki śniegu.   Dzieci szczególnie cieszą się ze śniegu : lepią bałwany ,organizują  bitwy na śnieżki, jeżdżą na sankach, nartach czy łyżwach . Każde dziecko czeka tylko na to, aby pójść na podwórko i poszaleć.

“Zima dookoła” to kolejna zabawa , którą dzieci poznały . Jest to zabawa utrwalająca znajomość  imion kolegów i  koleżanek z grupy  maluszków.

“Nina, Ninka , zima dookoła

Zgadnij Ninka , kto Cię woła?”

Jednak to , co dzieci wprowadziło w radosny nastrój , to  zimowe wyjście z przedszkola  i  zabawy na śniegu . Ubrane odpowiednio do aury, doskonale bawiły się na placu przedszkolnym. Efektem wspólnych zabaw był śniegowy bałwan, który znalazł swoje miejsce przed oknami sali maluszków.

Zabawa zimą to nie tylko szaleństwo w ogrodzie przedszkolnym. Bawiliśmy się również  doskonale w sali przedszkolnej.

Odbyliśmy podróż do Lodowej Krainy. Wsiedliśmy do pociągu i ze śpiewem na ustach :

Jedzie pociąg z daleka, ani chwili  nie czeka

Konduktorze łaskawy , zawieź nas do Warszawy… .” pomknęliśmy przed siebie.

Na stacji docelowej , dzieci wysiadły  z pociągu  i pierwsze co zobaczyły oczami  swojej wyobraźni ,  to   pingwiny.

“O, jak przyjemnie i jak wesoło

w pingwina bawić się, się, się.

Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,

do przodu,

do tyłu,

i raz, dwa, trzy!”

Oto kolejna zabawa – “Pingwin” . Zabawa bardzo prosta, ale dostarczająca wiele radości. Jej celem jest doskonalenie   orientacji w schemacie ciała.


STYCZEŃ 2018

I tak oto kolejny miesiąc naszej innowacji. W styczniu maluszki poznały trzy zabawy .

Atmosfera wspólnej zabawy, humor, zaangażowanie emocjonalne sprzyjały  utrwalaniu wiedzy o własnym ciele. Zabawy  dodatkowo umożliwiały  wspólne przeżywanie emocji , dostarczyły  wiele radości – co przyczyniło się do budowania wspólnej więzi między dziećmi.

“Nie chcę cię, nie chcę cię….”  O dziwo… Okazało się , że jest to ulubiona zabawa trzylatków, którą  większość z nas pamięta jeszcze z przedszkola.  Zabawa  posłużyła nam  jako przerywnik  między  zajęciami ,  pomagając  w skupieniu dziecięcej uwagi. Poza tym  trzylatki przepadają za piosenkami z pokazywaniem. Do tej piosenki ustawiamy dzieci parami naprzeciwko siebie, maluchy śpiewając wykonują w swoim kierunku gesty opisane w piosence.

“W naszym pokoju pełno muzyki jest,są instrumenty, o których mało wiesz” –

Podczas pierwszej zwrotki dzieci klaszczą, podczas drugiej – tupią nogami. Wykorzystaliśmy również znane nam już instrumenty , a całość odbyła się w pokoju zbudowanym  przez dzieci z dużych klocków .

“Stary niedźwiedź” to jedna z bardziej znanych zabaw. Z grona uczestników wybiera się tzw. niedźwiedzia, pozostałe dzieci łapią się za ręce i chodzą w kółko śpiewając piosenkę. Niedźwiedź siedzi w środku kręgu i na samym końcu piosenki, gdy padają słowa “trzecia godzina niedźwiedź łapie”, musi złapać jedno z uciekających dzieci. Tym samym, złapane dziecko zostaje niedźwiedziem i zabawa zaczyna się od początku.

Należy jeszcze wspomnieć, że podczas obchodów “Dnia Babci i Dziadka” wykorzystaliśmy zabawę “Praczki”. Okazało się ,że zabawy tradycyjne przynoszą wiele radości również dorosłym…a może były również okazją do wspomnień z dzieciństwa ?


GRUDZIEŃ 2017

Dzieci chętnie poznają piosenki i zabawy tradycyjne. Wzmagają one  aktywność i uruchamiają dziecięcą pomysłowość. Ponadto często mają charakter żartobliwy , jednocząc grupę w radosnej zabawie.

W miesiącu grudniu poznaliśmy piosenkę i zabawę  wspomagającą proces kształtowania się świadomości
( “Ja wśród innych”): ” Mam chusteczkę haftowaną”. Zabawa   koncentruje się na  osobie dziecka: głównie jego imieniu .

Zabawy z działu : “Ciało i przestrzeń”,   utrwalające  znajomość  nazw poszczególnych części ciała oraz doskonalące   określania ich położenia w przestrzeni . Głównie  ułatwiające rozróżnianie prawej i lewej części ciała : “Praczki” oraz  “Boogie-woogie”.

Zabawę ruchową z opowieścią: “Krasnoludki”  , rozwijającą wyobraźnię i ćwiczącą pamięć , gdzie ruch jest ilustracją piosenki.Innowacja metodyczna z języka angielskiego realizowana w grupie starszej “PSZCZÓŁKI”
pt: “LEARN HOW TO DRAW”
Autorem innowacji jest nauczyciel: Pani Anna Szmajduch

Głównym celem tej innowacji jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, wyrównywanie różnic i podnoszenie poziomu umiejętności językowych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki języka angielskiego z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze słuchu. Doskonalenie tej kompetencji jest kluczowe dla dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ im starszy uczeń tym trudniej nabywać mu umiejętność rozumienia ze słuchu. Dodatkowo dzieci będą na każdych zajęciach wykonywać prace plastyczne zgodne ze zrealizowanym tematem. Zajęcia będą miały charakter zabawy, przeprowadzanej w pozytywnej atmosferze, bez wprowadzania stresu, współzawodnictwa czy nacisku na osiągane efekty tak, aby dziecko wypracowało jak najbogatszą bazę leksykalną i wykształciło swój poziom rozumienia języka angielskiego ze słuchu.

Zajęcia innowacyjne odbywać się podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ramach zajęć po południowych, raz w tygodniu.

Link do prezentacji z przeprowadzonych zajęć:

Posumowanie zajęć innowacyjnych – grudzień 2017

Podsumowanie zajęć innowacyjnych – styczeń 2018

Podsumowanie zajęć innowacyjnych – luty 2018

Posumowanie zajęć innowacyjnych – marzec 2018

Podsumowanie zajęć innowacyjnych – kwiecień 2018

Skip to content