Publiczne Przedszkole nr 2
Goczałkowice - Zdrój
Przedszkole nr 2
Goczałkowice - Zdrój
Przedszkole nr 2
Goczałkowice - Zdrój

AKTUALNOŚCI

Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Choinka.

Choinka.

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami do stworzenia najpiękniejszej kartki bożonarodzeniowej.
Wspólne tworzenie kartki pozwoli kultywować tradycję bożonarodzeniową, wzmocni więzi rodzinne, jak również rozwinie wrażliwość plastyczną i artystyczną dzieci.
Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, technika oraz format dowolny, kartkę prosimy wykonać ręcznie.
Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2021 nauczycielom w grupach.
Dla trzech najpiękniejszych kartek przewidziane są nagrody, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

Organizatorzy

mgr Weronika Stasicka, mgr Anna Wrzoł

Dyplom za udział w akcji "Szkoła do hymnu".

Dyplom za udział w akcji “Szkoła do hymnu”.

PODSUMOWANIE KONKURSU LOGOPEDYCZNO –  PLASTYCZNEGO “RYMUJĘ I RYSUJĘ”     

Zdjęcia do rymu:

Zdjęcia do rymu: “Miś- ryś”.

W dniach 18.10.21r. -19.11.21r. w Przedszkolu nr 1 i nr 2 w Goczałkowicach -Zdroju odbył się konkurs logopedyczno-plastyczny   pt. „Rymuję i rysuję”. Przedszkolaki, uczęszczające na terapię logopedyczną, mogły wykonać pracę plastyczną, która miała zawierać jedną lub dwie pary rymujących się wyrazów. Konkurs miał rozwijać mowę, małą motorykę oraz percepcję słuchową dzieci, a także współpracę między dzieckiem, rodzicem oraz logopedą.

 Na konkurs dotarły 33 prace. Wszystkie prace zawierały prawidłowe oraz ciekawe rymy. Jednakże pod względem estetycznym, pomysłowości oraz czasu włożonego w wykonanie pracy, miały bardzo zróżnicowany poziom. Z tego też względu komisja postanowiła przyznać 16 dzieciom szczególne wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

                                               mgr Karolina Siedlaczek i mgr Weronika Stasicka

Praca konkursowa.

Praca konkursowa.

Prace konkursowe.

Prace konkursowe.

Podziękowania za udział w koncercie.

Zarządzenie nr PP2.021.16,2021
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2
z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie:

zasad i wysokości opłat za korzystanie z posiłków  w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju.

Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.) , zarządzam, co następuje:

1

Dzieci uczęszczające do  Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju oraz pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z posiłków przygotowanych przez kuchnie funkcjonującą w przedszkolu.

 2

Opłatę, o której mowa w § 2, za dzieci z rodzin, których rodzice  spełniają kryterium dochodowe do ubiegania się o pomoc społeczną w rozumieniu  art. 8 ust.1 Ustawy z dnia

12 marca 2004 r. ze zm.  O pomocy społecznej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, ponosi na wniosek uprawnionego Ośrodek Pomocy Społecznej.

 3

Miesięczną należność z tytułu opłat za korzystanie z posiłków wpłaca się na konto przedszkola w terminie 7 dni od wystawienia noty obciążeniowej każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

4

Ustala się następujące wysokości dziennych opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju:

  1.  śniadanie – 3,00 zł.

      2.  obiad  – 5,00 zł.

     3.  podwieczorek  – 2,00, zł.

Ustaloną powyższą dzienną opłatę za posiłki akceptuje organ prowadzący przedszkole Gmina Goczałkowice  –  Zdrój pismem OSO- O.4424.8.2021.AO z dnia 15.11. 2021 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12. 2021 r.                                                                                       

     Dyrektor przedszkola:

Beata Migacz

Skan pisma – żywienie

Skan zarządzenia – żywienie

                                                                          

Przedszkolny Konkurs Plastyczny

„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”

Rodzice czytają dziecku.

Rodzice czytają dziecku.

Do udziału w konkursie na pracę plastyczną zapraszamy dzieci wszystkich grup wiekowych naszego przedszkola i ich rodziców.

Cele konkursu:
  • popularyzacja literatury dziecięcej,
  • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez środek wyrazu jakim jest twórczość plastyczna,
  • zacieśnianie więzi rodzinnych,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych.
Technika prac: 
  • dowolna 
Forma:
  • praca plastyczna, podpisana (imię, nazwisko, wiek dziecka) 
    Termin i miejsce złożenia prac:
  • 8 – 26 listopada 2021 r.,  prace należy składać u nauczycieli grup.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 grudnia 2021r.W każdej grupie wiekowej przyznana zostanie nagroda główna, a dla pozostałych dzieci przewidziano wyróżnienia.

Uczestnikom życzymy wielu wspaniałych pomysłów!!!

Uśmiechnięte buzie dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z  listopadową  BROSZURĄ DLA RODZICÓW – “MOWA – EMOCJE , przygotowaną  przez naszych specjalistów ,  która znajdują się na naszej stronie  w zakładce “Przedszkole- Gazetka Przedszkolna”.
Pierwsza strona broszurki.

Pierwsza strona broszurki.

CIEKAWE POPOŁUDNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU –
PAŹDZIERNIKOWE  POMYSŁY NA KREATYWNE ZABAWY Z DZIEĆMI.

Jesienna kompozycja.

Jesienna kompozycja.

W naszym przedszkolu zabawa i zajęcia edukacyjne nie kończą się wraz z podaniem obiadu. Godziny popołudniowe to czas na głośne czytanie, działalność plastyczno-konstrukcyjną, wyrażanie ekspresji, rozwijanie kreatywności,
inicjatywy i samodzielności.

Dzieci nie chcą się nudzić, ale czerpać radość z każdej chwili spędzonej z rówieśnikami.

GRA – RAZ, DWA, TRZY, ZACZYNASZ TY!

Dzieci lubią wspólne działania, rywalizację. Codziennie przypominamy, jak ważne są zasady i normy przyjęte w grupie dla prawidłowego jej funkcjonowania. Podczas zajęć omawiających bezpieczeństwo na drodze, w domu, na placu zabaw, przypomnieliśmy sobie, że tutaj także należy stosować się do zasad, np. ruchu drogowego. Dzieci, pracując w małych grupkach, podczas wykonywania w tym dniu gry planszowej, musiały ustalić wygląd, koloryt, ilość i wielkość pól, nagrody i pułapki, reguły gry. Same wyciągały wnioski, czy zasady są potrzebne, by gra przebiegała w radosnej atmosferze. Śmiech i oklaski (w sali było dość głośno) dobiegały z każdego stolika. Doceniano zwycięstwo i uczono się przegrywać. Do dziś starszaki wracają do swoich plansz, które zostały w sali.

Przygotowanie planszy do gry.

Przygotowanie planszy do gry.

Dzieci grają w grę.

Dzieci grają w grę.

ZNAKI DROGOWE

Co roku podejmujemy działania wpływające na podniesienie bezpieczeństwa dzieci Staramy się wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

         Na zajęciach utrwalamy znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. Na spacerach doskonalimy prawidłowe przechodzenie przez jezdnię oraz znajomość znaków drogowych.

         Przygotowując się do spotkania z policjantem dzieci, na jednym z popołudniowych zajęć samodzielnie wykonały znaki drogowe.

Rozwijając umiejętność odróżniania różnego rodzaju znaków – wiedzą, że są znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Wiedzą, że mają one różne kształty, które przypominają figury geometryczne – nazywały je.

         Dzieci wykonując swoje znaki, otrzymały narysowane kontury, które miały prawidłowo pokolorować według wskazówek nauczyciela. Następnie wyciąć i przykleić na specjalny stojak.

Tak wykonane prace przestrzenne stanowiły dekorację sali. 

Dzieci poznają zasady ruchu drogowego.

Dzieci poznają zasady ruchu drogowego.

Prace plastyczne dzieci.

Prace plastyczne dzieci.

PAN SAMOCHODZIK

Zużyty talerzyk papierowy, kolorowy papier, nożyczki, klej i …  Pomysłów na wspólną zabawę jest wiele.

         Omawiając tematykę ruchu drogowego, nie sposób pominąć roli pojazdów na drodze. Osobowe, ciężarowe, służb ratunkowych i oczywiście samochody rodziców. Dyskusja na temat marek, koloru, wielkości, tego, co się ostatnio zepsuło i trzeba było naprawić, trwałaby bez końca. I dobrze, bo rozwijamy w ten sposób umiejętność budowania zdań, dłuższych wypowiedzi, poprawność wymowy.

         Starszaki wykonały swoje samochodziki, doskonaląc umiejętności manualne, a później bawiły się  nimi w sali nawiązując przyjacielskie kontakty rówieśnicze.

Prace plastyczne dzieci.

Prace plastyczne dzieci.

OBRAZKOWE SUDOKU DLA DZIECI

Sudoku jest wspaniałym sposobem na wprowadzenie dzieci w świat łamigłówek logicznych przy jednoczesnym zapewnieniu im wspaniałej i bezpiecznej zabawy. Dziecko musi uważnie prześledzić, jakie obrazki już występują na planszy po to, aby zdecydować, po której należy sięgnąć w następnej kolejności i w jaki sposób je ułożyć.

         Dzieci w grupie samodzielnie stworzyły swoje sudoku. Każde dziecko otrzymało planszę podzieloną na 16 kwadratów. Część z nich była już uzupełniona obrazkami, a część pusta do wypełnienia. Zadaniem dzieci było ułożenie w pustych polach obrazków tak, aby się nie powtarzały w kolumnach i w wierszach. Dużym ułatwieniem była możliwość wielokrotnego próbowania możliwości ustawień.

         Dzieci, zgodnie z hasłem: pomyśl – ułóż – sprawdź, dotąd układały i dopasowywały kartoniki, aż plansza była ułożona prawidłowo. 

Kolorowanie ujawnionych elementów.

Kolorowanie ujawnionych elementów.

Sprawdzanie gotowego sudoku.

Sprawdzanie gotowego sudoku.

JESIENNY PEJZAŻ

Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w zaopatrzenie „Jesiennego Kącika Przyrody” w owoce i warzywa, postanowiliśmy więc wykorzystać część z nich do wykonania stempli. Wykorzystanie materiałów przyrodniczych zachęciło dzieci do działania i z wielką ochotą przystąpiły do tworzenia własnej kompozycji plastycznej związanej z jesienią. Naszym działaniom towarzyszyła muzyka – utwór „Jesień” A. Vivaldiego, wprowadzał nas w piękny jesienny nastrój, a prace dzieci były odzwierciedleniem ich odczuć, związanych z słuchaniem muzyki poważnej.

Przygotowanie dowykonania pracy plastycznej

Przygotowanie do wykonania pracy plastycznej “Jesienny pejzaż”.

Praca plastyczna

Praca plastyczna “Jesienny pejzaż”.

CZY WIESZ, CO ROBI JEŻ?

Podczas zajęć wychowawczo dydaktycznych rozmawialiśmy o zwierzętach przygotowujących się do zimy. Po południu postanowiliśmy usystematyzować wiadomości na temat jeża i stworzyć album tematyczny. Nauczyciel zapoznał dzieci z przygotowanymi materiałami, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia naszego celu. Wszystkie dzieci podjęły się trudu stworzenia książeczki. Podczas naszych działań doskonaliliśmy umiejętność kształtowania współpracy z rówieśnikami, zwracaliśmy też uwagę na dbanie o estetykę wykonywanej pracy.

Wykonanie pracy do albumu tematycznego.

Wykonanie pracy plastycznej do albumu tematycznego.

KOTY

Przedszkolaki uwielbiają układać puzzle, nauczyciel przygotował dla każdego obrazek pocięty na części. Były to kolorowanki różnych kotów, gdyż w tym dniu rozmawialiśmy o opiece nad zwierzętami domowymi. Zadaniem każdego uczestnika działania było ułożyć obrazek w całość i staranne go pokolorować. 

Uk;ladanie obrazkowych puzzli - kot

Układanie obrazkowych puzzli – kot.

 
Wydarzenia w przedszkolu- listopad 2021.

Wydarzenia w przedszkolu- listopad 2021 r.

W związku z pismem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki przekazujemy opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę:

„Dzieci w wirtualnej sieci”.

Broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z materiałami.

Dyplom za udział w akcji “WIRUSOOCHRONA”

Skip to content